KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao Mr. hfz. Mensur Malkić

23. ša´ban 1438.H. / 19. maj 2017.g.

 

MEDRESA – MOJ IZBOR

 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Poštovana braćo! Upis djeteta u školu i za roditelje i za dijete predstavlja značajan događaj u životu, pogotovo kada se radi o upisu u srednju školu, odnosno izboru srednje škole. Taj izbor i taj upis uveliko određuje budući životni put djeteta, mladića ili djevojke. Ovom hutbom želimo doprinijeti odluci učenika i učenica da - u izboru srednje škole - njihov izbor bude jedna od medresa Islamske zajednice.

Draga braćo! U porodici – u muslimanskoj porodici – roditelji odgajajući dijete, osim vjerskh i moralnih vrijedosti izgrađuju kod njega i ljubav prema učenju i stjecanju korisnog znanja utemeljenu na prvoj Objavi: Uči, čitaj u ime Gospodara tvoga Koji stvara“. To znanje dovest će ga do svijesti o savršenstvu i veličini Gospodara koji ga je stvorio i raznovrsne blagodati mu podario.

Ovih dana naša djeca završavaju osnovnu školu, ciklus osnovnog obrazovanja i nalaze se pred pitanjem i dilemom – koji srednji ciklus odabrati, koju srednju školu upisati?! Ovo pitanje u jednakoj mjeri zaokuplja i roditelje i đake. Svjesni smo činjenice da će naša djeca odabrati različite škole, i da će se nakon što ih završe baviti različitim poslovima, ali takođe smo svjesni da u svakom vremenu – u svakoj generaciji treba biti jedna skupina koja će izvršiti ono što Allah, dž.š., traži od nas kada kaže: I neka među vama bude grupa ljudi koja na dobro poziva i naređuje dobro a odvraća od zla.“ (Ali Imran.104.)

Muhammed, a.s., je, proučivši ovaj ajet, ashabima rekao: Dobro-hajr jeste slijeđenje Kur'ana i mog sunneta-moje prakse.“

Šta je smisao ovog ajeta i Poslanikovih, a.s., riječi? Na koji način ovo trebamo razumjeti?

To znači da se odredi jedna grupa – da se opredjeli jedna grupa – i da se posveti ovim stvarima kao svojoj zadaći, kao svome poslu i misiji, iako je obaveza svakog pojedinca da se ponaša u skladu sa hadisom u kojem nam Muhammed, a.s., opisuje kako musliman treba da postupa i kaže: Ko od vas vidi neko zlo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to ne mogne – onda svojim jezikom, a ako ni to ne mogne – onda svojim srcem, a to je najslabiji vid vjerovanja.“ (Muslim)

Ta grupa koja će pozivati na dobro – naređivati dobro a odvraćati od zla trebali bi biti oni mladići i djevojke koji će se opredijeliti za medresu, koji će upisom u medresu preuzeti tu zadaću kao svoju obavezu i misiju tokom čitavog života.

U namjeri da promoviramo naše medrese – odgojno-obrazovne institucije Islamske zajednice, želimo ukazati na prednosti koje medrese nude.

S obzirom na brojne izazove i probleme s kojima se susreću neki današnji srednjoškolci i neke srednje škole: od nediscipline, nedostatka poštovanja prema nastavnicima i profesorima, nemarnom odnosu prema učenju i školskim obavezama, delinkvencije, potom alokoholizma i narkomanije, nemorala pa i kriminaliteta, medrese se pojavljuju – kako ih neki lijepo opisaše kao – „oaze sigurnosti, dobrog odgoja i kvalitetnog obrazovanja“. Ovaj obećavajući opis ohrabruje buduće učenike i učenice da izaberu medresu kao srednju školu u kojoj će učiti vjerske i svjetovne znanosti a ujedno roditeljima pruža sigurnost i daje nadu da će njihovo dijete, mladić ili djevojka izrasti u odgojene, ozbiljne i obrazovane mlade ljude.

To, dakako, pruža i obezbjeđuje kvalitet sredine u medresama, kvalitet ambijenta, okruženja i društva koji su uveliko određeni voljom vakifa, kako Gazi Husrev-bega tako i Behram-bega, Karađoz-bega, Elči Ibrahim-paše, Džemaludin-ef. Čauševića, Osman-ef. Redžovića, Gazi Isa-bega jer su oni utemeljili svoje medrese sa zahtjevom i nadom da će u njihovim medresama „učiti pametni i marljivi – a ne nemarni i neodgovorni učenici.“

Okruženje i društvo u kome osoba uči doprinosi kvaliteti i izgradnji pojedinaca pa se svršenici medresa, nakon uspješne izgradnje u medresi tokom najznačajnijeg perioda njihovog života, pokazuju i potvrđuju kao najbolji studenti na različitim fakultetima i univerzitetima u našoj zemlji ali i inostranstvu.

Draga braćo, našoj zemlji, domovini, državi Bosni i Hercegovini potrebna je omladina koja će svojim znanjem, stručnošću, dobronamjernošću i htijenjem doprinijeti njenom napretku i razvoju.

Pomažući našoj djeci u izboru škole, sugerirajući našim mladićima i djevojkama da se u tom izboru i konačnom odabiru rukovode svojim sklonostima prema nekom zanimanju, prirodnom daru i talentu za neki posao nadati se je da ćemo u budućnosti dobiti i imati vrijedne i zadovoljne radnike i radnice različitih struka i zanimanja. I nadati je se da će doći do poboljšanja situacije i da će ovi mladi ljudi završetkom srednje škole, potom fakulteta to svoje znanje i sposobnosti moći pokazati i da će od svoga posla, od rada svojih ruku moći pošteno i pristojno zarađivati za život.

Molim Allaha, dž.š., da buduće srednjoškolce pomogne u pravilnom odabiru srednje škole, u odabiru s kojim će biti zadovoljni i sretni.

Molim Allaha, d.š., da pomogne određenu grupu mladića i djevojaka iz generacije 2017., godine da preuzmu emanet naređivanja dobra a odvraćanja od zla i da njihov izbor bude jedna od medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Molim Allaha, dž.š., da sve naše buduće srednjoškolce pomogne na putu stjecanja znanja koje će donijeti dobro njima i njihovim porodicama, svima nama, našoj zajednici i državi.

Dragi Allahu, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu, pomozi nas da našu djecu odgojimo u duhu islamu, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu! Amin!

Direktor Gazi Husrev-begove medrese

Mr. hfz. Mensur Malkić

 

 

Medresa - moj izbor.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB