KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 04. džumade-l- uhra 1438.H. / 03. mart 2017. god.

 

IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili da tvoj Gospodar dođe, ili da dođu neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada povjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: 'Samo vi čekajte, i mi čekamo!'" (El-En'am, 158.)

Braćo moja u Dini Islamu! Otkako je Uzvišeni Allah stvorio nebesa i Zemlju, a potom odredio da se Zemlja okreće oko sebe i oko Sunca u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, Sunce plovi svojom nebeskom putanjom, izlazeći na istoku i zalazeći na zapadu.

O tome Poslanik, a.s., veli: "Znate li kuda ide ovo Sunce? Ono plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša i padne na sedždu. Tako ostaje sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju kao i do sada. Ono tako plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša, pa učini sedždu i ostane u tom položaju sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju. Ono će tako ploviti i ljudi nimalo zbog toga neće negodovati, sve dok jednom ne dođe do svoga mjesta, kada će mu biti rečeno da se podigne i da se pojavi sa mjesta na kojem je zašlo, pa će tako i uraditi. Znate li kada će se to desiti? Onda kada ne bude koristilo vjerovanje nikome ko ne bude vjerovao prije toga i u svom vjerovanju dobra djela radio." (Muslim)

U vezi s tim događajem, Hafiz Ebu Bekr b. Merdevejh u svom tefsiru bilježi sljedeću predaju: "Narod će doživjeti jednu noć koja će biti kao tri noći. Kada se pojavi, prepoznat će je oni koji nafilu klanjaju. Jedan od njih će ustati i proučiti svoj zikr, pa će se vratiti na spavanje. Onda će se ponovo probuditi i proučiti svoj zikr, pa će se vratiti na spavanje. I dok tako budu radili jedni druge će upitati: 'Šta je ovo?' Nagrnut će u džamije i tada će se Sunce pojaviti. Izaći će na zapadu, i kada dođe do polovine neba, vratit će se."

Također se prenosi da je Ubej ibn Ka'b, r.a., upitao: "Šta će biti sa Suncem i ljudima poslije toga?'', pa je Poslanik, a.s., odgovorio: ''Sunce će povratiti svoju svjetlosti i izlazit će kao i do tada, a ljudi će se zainteresovati dunjalučkim stvarima, tako da će čovjek othraniti ždrijebe i neće uspjeti da ga zajaše, a Smak svijeta će nastupiti.'' (Fethul-Bari)

Braćo moja! Jednog dana će Sunce izaći sa zapada. To je jedan od deset velikih predznaka Smaka svijeta. A s obzirom da ga Poslanik, a.s., često prvog navodi u svojim hadisima, neki alimi su izveli zaključak da će upravo to biti prvi veliki predznak, koji će zadesiti Zemlju.

Naravno, Uzvišeni Allah najbolje zna. Ali, ono što mi sigurno znamo jeste da će Sunce izaći sa zapada, da će se to desiti samo jednom, pri čemu će se zatvoriti vrata tevbe (pokajanja), te da će nakon toga Sunce ponovo izlaziti na istoku sve do Smaka svijeta.

Tu činjenicu, koju je Muhammed, a.s., najavio u svojim hadisima prije 14 vijekova, potvrdila je i savremena nauka. Svi očekuju taj fenomen, fenomen koji se desio svim planetama našeg sunčevog sistema, a nedavno i planeti Mars. Kako će se odigrati taj fenomen?

Naime! Kada se Zemlja počela okretati oko Sunca, njena rotacija (dan i noć) je trajala samo 4 sata. Zatim je Svemogući Allah stvorio Mjesec i odredio mu putanju oko Zemlje sa ciljem da je on svojom gravitacijom uspori. Pa tako današnja zemljina rotacija traje 23 sata, 56 minuta i 4 sekunde. Savremena nauka odgovorno tvrdi da će uskoro doći vrijeme kada zemljina masa više neće moći da izdrži usporavanje, te da će Zemlja stati, a potom krenuti u suprotnom smjeru, te će tako Sunce izaći sa zapada.

Braćo moja! Nama, zaista, nije bitno kada i kojim redoslijedom će nastupiti veliki predznaci Smaka svijeta. Nama je bitno da znamo da će oni nastupiti uskoro i da nakon izlaska Sunca sa zapada, nikome više neće biti primljeno pokajanje, niti učinjeno dobro djelo.

Zato, upozoravam sebe i vas na hadis u kome Poslanik, a.s., poziva: ''Požurite sa dobrim djelima prije šestero: prije izlaska Sunca sa zapada, prije dima, prije Dedžala, prije životinje, prije smrti i prije Općeg događaja.'' (Muslim)

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam bude na pomoći kada nastupe veliki predznaci Smaka svijeta i da nam se smiluje na Sudnjem danu. Amin.

Sunce za zapada.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB