KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

   

03.11.2017. / 14. safer 1439.

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

O SNOVIMA

 

 

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

 

Uzvišeni Allah poručuje: ''Pitaju te o Ruhu. Reci: 'Šta je Ruh – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.' '' (El-Isra', 85.)

 

Braćo moja u Dini Islamu! Jedan od najzanimljivijih fenomena, koji nas odmara, koji nas čini sretnim ili tužnim i koji je oduvijek bio predmet istraživanja, jeste SAN. Šta je san? To je svakodnevni izlet našeg Ruha (duha), koji se dešava u toku našeg spavanja, pri čemu Ruh ostaje u vezi sa Nefsom (dušom), koji ostaje u tijelu, i prenosi mu potrebne informacije iz svijeta Gajba (nevidljivog svijeta).

 

 Dok spava čovjek uvijek sanja, samo što neke snove zaboravi. S toga mu se zna desiti da u snu vidi neke slike iz budućnosti, ali ih trenutno zaboravi, pa kada ih kasnije vidi na javi, on pomisli: ''Pa ja sam ovo već negdje vidio.'' Taj fenomen se naziva dežavu (déjà vu).

 

Nekada je san samo puka maštarija Nefsa, a nekada je, opet, poruka od Dragog Allaha, kojom On želi da vjerniku ukaže Svoju milost, da ga obraduje nekom lijepom viješću ili da ga upozori na opasnost koja mu se sprema. To su istiniti i lijepi snovi, za koje je Poslanik, a.s., rekao: ''San vjernika je 46. dio poslanstva.'' (Buharija) S tim u vezi je Poslanik, a.s., još rekao: ''Pred kraj vremena će se umnožiti istiniti snovi kod vjernika.'' (Buharija) Time je Poslanik, a.s., kao znak blizine nastupanja Smaka svijeta, najavio dolazak teškog vremena, u kome će se vjernici suočiti sa velikim problemima, sa kojima će, uz pomoć Božije upute putem snova, hairli izaći na kraj.

 

Istiniti snovi su nekada konkretni i jasni, kao što je bio san Ibrahima, a.s., u kome mu je naređeno da zakolje sina Ismaila, a.s., a nekada su simbolični i potrebno im je tumačenje, kao što je bio san vladara u Misiru da sedam mršavih krava pojede sedam debelih, te sedam zelenih klasova i sedam osušenih, što je Jusuf, a.s., protumačio kao dolazak sedam rodnih godina, čiji urod treba skladištiti i maksimalno štedjeti, jer će nakon njih doći sedam sušnih godina.

 

S druge strane, postoje lažni i ružni snovi, koji dolaze od prokletog šejtana. Naime, prokleti šejtan ne ostavlja čovjeka na miru, čak ni dok on spava. Pa čak i kada čovjek prouči Ajtul-Kursiju prije spavanja, nakon čega mu prokleti šejtan više ne smije prići, prokleti šejtan mu se ubacuje u snove, prati njegov Ruh u svijet gajba i pretvara se u razne oblike kako bi ga uplašio ili mu dao neku lažnu vijest o događajima koji slijede. S toga Poslanik, a.s., govoreći o najljepšem snu, koga vjernik može sanjati, naglašava: ''Ko me vidi u snu zaista me vidio, jer šejtan ne može uzeti moj oblik.'' (Buharija)

 

A zatim nas opominje i savjetuje: ''Lijep san je od Allaha, pa kada neko od vas usnije nešto što voli, neka to ne priča nikome osim onome koga voli; ako usnije nešto što ne voli, neka kod Allaha zatraži utočište od zla što ga nosi taj san i od šejtanova zla, a potom neka pljucne tri puta i taj san ne priča nikome, pa mu neće nauditi.'' (Muslim)

 

Prema tome, san nije samo puki izlet Ruha u svijet Gajba, on je vrlo često najava budućnosti, koja je velikim dijelom uslovljena tumačenjem tog sna. S toga, san ne treba svakome pričati, odnosno, treba ga prešutjeti i sam sebi ga protumačiti ili ga ispričati nekoj dragoj osobi koja će ga na najljepši način protumačiti.

 

U vezi s tim se navodi slučaj da je jedna trudna žena, dok joj je muž bio na terenu, sanjala da joj se ruši stub kuće i da rađa jednooko dijete. Kada je san ispričala Poslaniku, a.s., on joj je rekao: ''Hajr, inšallah. Muž će ti doći i rodit ćeš finog dječaka.'' Tako se i obistinilo. Sljedeće godine je usnila isti san, pa joj je Poslanik, a.s., isto protumačio i opet se isto desilo. Treće godine je ponovo usnila isti san i otišla kod Poslanika, a.s., da joj ga protumači. Međutim, Poslanik, a.s., nije bio kod kuće, pa ju je primila h. Aiša, r.a., koja je insistirala da joj ova ispriča svoj san. Žena je dugo oklijevala, ali je na kraju, ipak, ispričala Aiši san, na što joj Aiša reče: ''Boga mi, ako je to istina što si ispričala, muž će ti umrijeti i rodit ćeš pokvarenog dječaka.'' Žena je briznula u plač i rekla: ''Šta mi bi da ti ispričam san?!'' U tom je stigao Poslanik, a.s., pa kada mu je Aiša ispričala kako je postupila, on uzviknu: ''Šta učini, o Aiša?!'' I, zaista, muž od te žene je umro i rodila je pokvareno dijete. (Darimi)

 

Braćo moja! San je vrlo važna stvar u našem životu. On nas svakodnevno spaja sa svijetom Gajba, daje nam odmor, donosi nam upute i radosne vijesti ali i opomene, te u velikoj mjeri utječe na našu budućnost. S toga, vodimo računa o našim snovima! I kada je u pitanju naš život, imajmo na umu sljedeću poslovicu: ''Ne treba sanjati svoj život, već treba živjeti svoj san.''

 

Molim Dragog Allaha da uljepša naše snove i da našu budućnost učini svijetlom. Amin.

 

San.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB