KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 18. džumade-l- uhra 1438.H. / 17. mart 2017. god.

 

MUJEZINLUK

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegov Ehli-bejt, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah poručuje: ''A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: 'Ja sam doista musliman!'" (El-Fussilet, 33.)

Braćo moja u Dini Islamu! Navedeni ajet govori o jednoj od najboljih kategorija ljudi. To su oni koji ezanom pozivaju ljude na namaz i spas i koji ikametom najavljuju početak farz-namaza. To su mujezini u džamijama.

Naša džamija nema svog zvaničnog mujezina. Za to su prvenstveno krive okolnosti, a potom i sistem i stil našeg života ovdje na Zapadu. Naravno, to i nije tako loše, jer se na taj način svim ljudima ostavlja mogućnost da budu mujezini na pojedinim namazima.

Međutim, ono što je žalosno, jeste činjenica da među nama još uvijek ima ljudi, koji ili ne znaju mujeziniti ili pogrešno izgovaraju pojedine riječi tokom mujezinluka. Naš džemat je takvima još prošlog bajrama ponudio kurs za mujezine. Nažalost, do sada je odziv bio skoro pa nikakav.

S druge strane, imamo vrsne mujezine, koji vrlo često, iz svojih razloga, izbjegavaju da mujezine. Prije ezana se mogu čuti riječi: ''Hoćeš li ti?'' ili ''Nemoj da ja, de ti.'' i tome slično.

Njima prenosim Poslanikovu, a.s., poruku: ''Kada bi ljudi znali kolika je nagrada u ezanu i prvom safu, takmčili bi se oko toga dvoga.''

A da bih ih podstakao da se takmiče, u nastavku hutbe navest ću još tri hadisa, koji govore o nagradama koje očekuju mujezine.

U prvom hadisu, Poslanik, a.s., poručuje: ''Mujezini koji svoj posao budu obavljali nadajući se Allahovoj nagradi, na Sudnjem danu će biti proživljeni učeći ezan. Mujezinu će u korist svjedočiti sve što je čulo njegov glas: drvo, kamen, živo i neživo, suho i sirovo. Allah će mu oprostiti dokle god seže njegov glas i bit će mu upisana nagrada svih onih koji su klanjali namaz kada su čuli njegov glas. Allah će mu dati ono što zatraži između ezana i ikameta, ili na Dunjaluku ili će mu ostaviti za Ahiret. A možda će od njega otkloniti i nevolju. Prvi koji će obući džennetsku odjeću na Sudnjem danu bit će Ibrahim, a.s., zatim Muhammed, a.s., a potom ostali poslanici i vjerovjesnici. Za njima će na red doći mujezini, koji su se na ovome svijetu nadali Allahovoj nagradi. Njih će pratiti meleki na nosiljkama od rubina. Svakog mujezina će pratiti sedamdeset hiljada meleka, od njegovog kabura pa sve do okupljališta.''

Prvi mujezin u Islamu, Poslanikov, a.s., mujezin, je bio crni rob iz Abesinije. Njega je od zloglasnog mučitelja Umejje b. Halefa otkupio, a potom i oslobodio Ebu Bekr, r.a. Njegovo ime je Bilal, r.a., koji je jedan od deseterice kojima je Poslanik, a.s., obećao Džennet. U vezi sa njim i sa početkom historijata učenja ezana prenosi se sljedeća predaja.

Dahhak, r.a., prenosi: ''Kada je Abdullah b. Zejd, r.a., usnio ezan i kazao to Bilalu, r.a., kome je Poslanik, a.s., potom naredio da se uspne na uzvisinu i prouči ezan, ljudi su čuli neki štropot u Medini. Poslanik, a.s., je upitao ljude: 'Znate li odakle su ta buka i štropot?' Ljudi su odgovorili: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' On im reče: 'Vaš Gospodar je naredio da se pootvaraju nebeske kapije. One su se pootvarale sve do Arša, kako bi se uzdigao Bilalov ezan.' Ebu Bekr, r.a., upita: 'Da li je ta odlika data samo Bilalu ili svim mujezinima?' Poslanik, a.s., reče: 'Ona je data svim mujezinima. Njihove duše su sa dušama šehida. Kada nastupi Sudnji dan, glasnik će povikati: 'Gdje su mujezini?' Oni će ustati i bit će postavljeni na uzvisine od miska i ambera.'''

U trećem hadisu, Poslanik, a.s., poručuje: ''Peterici garantujem Džennet: dobroj supruzi, koja je poslušna svome mužu; djetetu, koje je pokorno i poslušno svojim roditeljima; čovjeku koji je umro na putu za Mekku (hadž), osobi lijepog ahlaka (morala) i mujezinu u nekoj džamiji, koji se nada da će biti nagrađen za to, vjerujući u Allaha.''

Navedenim hadisima ću dodati još i izjavu Ibn Abbasa, r.a., u kojoj stoji: ''Trojicu će Allah zaštititi od kaburske patnje: mujezina, šehida i onoga koji je umro u petak ili uoči petka.''

Eto, braćo moja! Kao što smo čuli, mujeziniti, odnosno, biti mujezin u džamiji nije mala stvar. S toga vas još jednom pozivam. Vi koji ne znate mujeziniti ili pogrešno mujezinite, dođite da naučimo i uvježbamo mujezinluk. A vi koji znate mujeziniti, nemojte propuštati prilike koje su pred vama. Tih prilika nema puno, a nagrade su, zaista, velike. Pa, uzmite ih!

Molim Dragog Allaha da naše mujezine nagradi i uputi ih na Pravi put. Amin.

 

 

(Navedeni hadisi su preuzeti iz knjige ''Upozorenje nemarnim'' od autora Ebu Lejs es-Semerkandija)

Mujezinluk.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB