KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

14. ramazan 1438.H. / 09. juni 2017.g.  

FETHU MEKKA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U četvrtak, akobogda, nastupa dvadeseti dan mubarek-mjeseca Ramazana, u povijesti i svijetu poznat kao Dan osvojenja Mekke. Koliko god da je taj dan bio bitan mekkanskim muhadžirima, koji su nakon osam teških godina ponovo poljubili pragove svojih kuća, isto toliko je bitan i za sve muslimane u 21. stoljeću. Naime, toga dana je Časna Ka'ba, prvi Božiji hram za ljude, koji je Ibrahim, a.s., sa svojim sinom Ismailom, a.s., podigao 40 godina prije nego što je podigao džamiju El-Aksa u Kudsu, a u koji su ljudi vijekovima donosili i na kraju sakupili 360 kipova, konačno bila očišćena od kipova i širka.

Pobjedi u Mekki, o kojoj govori sura El-Feth, prethodio je još jedan vrlo važan događaj, o kome također govori navedena sura, a to je pobjeda na Hudejbiji, koja je omogućila muslimanima da u miru žive i obavljaju svoje vjerske obrede.

Pobjeda na Hudejbiji se desila šeste godine po Hidžri, kada je 1400 muslimana po prvi put nakon progona odlučilo da posjete Mekku i obave hadž. U mjestu Hudejbija nadomak Mekke, muslimane koji su sa sobom imali samo putničke sablje, dočekala je mekkanska vojska i spriječila ih da uđu u grad. Tada su muslimani poslali h. Osmana, r.a., u Mekku da pregovara sa mušričkim glavešinama. I dok su muslimani strpljivo čekali Osmana da im dođe da pozitivnim vijestima, mušrici su među muslimanima proširili dezinformaciju da je Osman ubijen.

Strpljenju je tada došao kraj. Muhammed, a.s., je pozvao muslimane da mu daju zakletvu na vjernost, poznatu kao Bej'atur-Ridvan (Zakletva Allahovog zadovoljstva), da će svi zajedno krenuti na Mekku kako bi osvetili Osmanovu smrt. I kada su svi muslimani, osim jednog, dali zakletvu Poslaniku, a.s., i kada su mušrici shvatili koliko je sati, vratili su Osmana živog i zdravog i ponudili muslimanima mirovni ugovor.

Prema tom ugovoru, muslimani se te godine moraju vratiti neobavljenog hadža, ali mogu doći iduće godine i boraviti u Mekki tri dana u danima hadža; sklapa se mir na deset godina; ko god želi može da sklopi savez ili sa muslimanima ili sa mušricima; ko god pobjegne iz Mekke u Medinu – bit će vraćen, a ko god pobjegne iz Medine u Mekku – neće biti vraćen.

Iako ovaj tekst ugovora mnogim muslimanima nije odgovarao, Muhammed, a.s., ga je prihvatio, jer je u tom trenutku mir, koji je omogućio dalje širenje i jačanje Islama, bio najvažniji. Zato se ugovor na Hudejbiji naziva pobjedom. Zatim su muslimani zaklali svoje hadžske kurbane i krenuli nazad za Medinu, u kojoj su se židovi i licemjeri već bili radovali očekujući da će mekkanski mušrici pobiti muslimane i tako konačno zadati smrtni udarac Islamu. Međutim, židove je tada zahvatio još veći jad, a to je pohod na Hajber, kao Allahova nagrada učesnicima Hudejbije.

Nepune dvije godine kasnije desio se presudni momenat. Pleme Bekr, koje je bilo u savezu sa mušricima, izvršilo je napad na pleme Huza, koje je bilo u savezu sa muslimanima, i na taj način prekršili mirovni sporazum sa Hudejbije. Pokušaj Ebu Sufjana da smiri situaciju i obnovi mirovni sporazum je propao. Muhammed, a.s., više nije htio čekati. Pozvao je muslimane u pohod na Mekku. Što iz Medine, što iz drugih plemena usput, iskupilo se 10.000 muslimana, koji su dvadesetog dana Ramazana bez borbe, sa tekbirima na usnama, ušli u Mekku i oslobodili je.

Osvojenje Mekke je bilo direktno ispunjenje Allahovog, dž.š., obećanja datog u surama Et-Tevba i Es-Saff, a koje glasi: ''Oni žele da ugase Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetlo Njegovo uvijek sija, pa makar to bilo krivo nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga sa uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera, pa makar to ne bilo pravo mnogobošcima.'' (Es-Saff, 8-9.)

Zato je pobjeda u Mekki bila inspiracija svim muslimanima tokom povjesti. I zato je ona, u ovom vremenu velike medijske hajke na Islam i otvorene borbe nemuslimana protiv Islama, velika inspiracija muslimanima u 21. stoljeću i veliki podstrek nama da ustrajemo u odbrani našeg časnog dina sve do konačne pobjede, akobogda.

 

S tim u vezi, molim Dragog Allaha da nam podari jedinstvo kakvo su imali plemeniti ashabi Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s. Amin.

Osvojenje Mekke.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB