KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

26. zu-l-ka'de 1438.H. / 18. avgust 2017.g.

 

SUNCE I MJESEC SU DVA AJETA (ZNAKA)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.'' (Junus, 5.)

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se na početku sedme godine moga druženja sa vama, u mjesecu avgustu, po sunčevom kalendaru, i u mjesecu zu-l-ka'de, po mjesečevom kalendaru. Tim povodom danas želim da govorim o svijetlim stvarima, odnosno, želim da nas podsjetim na dvije velike blagodati, koje nam je naš Gospodar stavio na raspolaganje, a to su Sunce i Mjesec.

To su dva nebeska tijela, koja su nam potrebna, koliko zbog njihove svjetlosti i djelovanja na Zemlju i njene stanovnike, toliko i zbog računanja vremena.

Naime, sunčev kalendar, koji se računa na osnovu kretanja Zemlje oko Sunca, koristimo kako bismo odredili vrijeme za sijanje i žetvu poljoprivrednih proizvoda; kako bismo znali kada nam djeca počinju i završavaju školsku godinu i kada su ferija; kako bismo računali radni staž; kako bismo znali kada će nam plata stići i kada ćemo uplatiti ratu kredita i ostale dadžbine; kako bismo planirali godišnji odmor i tome slično.

S druge strane, mjesečev kalendar, koji je deset dana kraći od sunčevog, a koji se računa na osnovu kretanja Mjeseca oko Zemlje, koristimo za određivanje početka mjeseca Ramazana; za određivanje datuma davanja zekata; za praćenje nastupanja bajrama; za određivanje datuma obavljanja hadža i klanja kurbana, te za praćenje mubarek-dana i noći.

Braćo moja! Sunce i Mjesec su dva Božija stvorenja i Njegova dva ajeta (znaka). Oni imaju svoje određene putanje kretanja sa kojih nikada ne skreću. Sunce nikada ne okasni niti požuri sa svojim izlaskom ili zalaskom, a mjesec nikada ne pogriješi neku od svojih faza. On uvijek počinje kao tanki srp sa desne strane, a zatim polahko zadebljava dok ne postane pun, a potom se lagahno stanjuje i završava kao tanki srp sa lijeve strane.

U povijesti čovječanstva poznate su samo dvije stuacije kada se Sunce i Mjesec nisu ponašali prirodno. Sunce je okasnilo sa zalaskom, a Mjesec se raspolovio.

Sunce je okasnilo sa zalaskom 40 godina nakon izlaska sinova Israilovih iz Egipta i njihovog izbavljenja od Faraona i njegove vojske. Naime, oni su nakon izbavljenja odbili da u uđu u Obećanu zemlju, pa ih je Uzvišeni Allah kaznio da 40 godina lutaju po Palestinskoj pustinji. Kada je prošao period kazne, oni su se ujedinili i odlučili da vojno zauzmu prostor Kudsa. Njihov vojskovođa je bio Juše' b. Nun, koga u Kur'anu u suri El-Kehf (Pećina) poznajemo kao Musaovog momka, koji je pratio Musa'a, a.s., kada se on trebao susresti sa h. Hidrom.

Bio je petak i sinovi Israilovi su bili nadomak pobjede. Međutim, Sunce se nagelo zapadu i zaprijetilo nastavkom borbe, koju sinovi Israilovi nisu smjeli nastaviti pošto subotom nisu smjeli da ratuju. Tada je Juše' b. Nun zamolio Dragog Allaha da zaustavi zalazak Sunca dok se ne ostvari potpuna pobjeda, što je Dragi Allah uslišao.

S druge strane, Mjesec se raspolovio u vrijeme Muhammeda, a.s. Naime, mušrici iz Mekke su tražili od Poslanika, a.s., da, kao dokaz svoga poslanstva, učini da se puni mjesec raspolovi. Poslanik, a.s., je zamolio Dragog Allaha da to učini i, zbilja, Mjesec se raspolovio, tako da je jedna polovica bila na jednom kraju Brda svjetlosti, a druga polovica na drugom kraju. Zatim su se dvije polovice ponovo spojile. O tom događaju, koga Uzvišeni Allah naziva predznakom Smaka svijeta, govori sura El-Qamer (Mjesec).

Braćo moja! U ovom mjesecu avgustu, odnosno, mjesecu zu-l-ka'de desit će se, akobogda, dva prirodna fenomena – pomračenje Sunca i pomračenje Mjeseca. Iako su to dva prirodna fenomena, koja se dešavaju više puta godišnje, ipak je fascinantno to što će se ova dva pomračenja desiti u jednom mjesecu, odnosno, u rasponu od 14 dana. Pomračenje Mjeseca, koje nastaje kada se Zemlja nađe između Sunca i Mjeseca i tom prilikom svojom sjenom prekrije Mjesec, desilo se 7. avgusta (15. zu-l-ka'de). Pomračenje Sunca, koje nastaje kada se Mjesec nađe između Sunca i Zemlje i tom prilikom prekrije Sunce, desit će se 21. avgusta (29. zu-l-ka'de).

To su Allahovi znakovi. Oni ne donose nagovještaj crnih dana, kao što su to ljudi prije vjerovali, nego su oni dokaz Allahove moći i Njegove sveprisutnosti. Prenosi se da se u vrijeme Muhammeda, a.s., desilo pomračenje Sunca i to baš na dan kada je umro njegov sin Ibrahim. Ljudi su pomislili da se Sunce pomračilo zbog tuge prema Poslanikovom, a.s., sinu, ali je Poslanik, a.s., to negirao rekavši: ''Sunce i Mjesec su dva Allahova znaka i oni se ne pomračuju zbog smrti niti zbog života bilo kojeg čovjeka. Kada vidite pomračenje, upućujte dove Allahu, izgovarajte tekbire, klanjajte namaz i dijelite sadaku." (Buharija)

Prilikom pomračenja sunnet je da se klanjaju dva rekata Salatu-l-kusuf (Namaz pomračenja), koja se mogu klanjati i po sebi i u džematu, ali bez učenja ezana i ikameta. Fatiha i sura se mogu učiti i naglas. Pohvalno je da se namaz oduži i da se poslije namaza prouči dova.

 

Molim Dragog Allaha da u naš život, život naših porodica i našeg džemata unese mnogo svjetlosti i radosti. Amin.

Sunce i Mjesec.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB