KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

16.06.2017. / 21. ramazan 1438.

 

NEMIMET (KLEVETA)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Mjesec Ramazan je najbolja prilika za napuštanje grijeha i oslobađanje od loših navika. S toga, danas želim da sebe i vas upozorim na jedan veliki grijeh, koji je vrlo prisutan u našem društvu, a o kojem vrlo mali broj ljudi vodi računa. To je nemimet – prenošenje tuđih riječi s ciljem širenja svađe i smutnje među ljudima.

S tim u vezi Uzvišeni Allah poručuje i naređuje: ''I ne slušaj ni jednog krivokletnika prezrena, klevetnika, koji tuđe riječi prenosi.'' (El-Kalem, 10-11.)

A zatim i prijeti: ''Teško svakom klevetniku-podrugljivcu!'' (El-Humeze, 1.)

Čime to Uzvišeni Allah prijeti klevetnicima?

Abdullah b. Abbas, r.a., pripovjeda da je Poslanik, a.s., prošao pored dva kabura i rekao: ''Zaista su njih dvojica u patnji i kazni, a ne kažnjavaju se za nešto veliko; jedan od njih se nije čuvao mokraće, a drugi je bihuzurio ljude prenoseći tuđe riječi.'' (Buharija)

Također se prenosi da je Huzejfe, r.a., kada mu je rečeno da neki čovjek prenosi tuđe riječi, rekao: ''Čuo sam Allahovog Poslanika, a.s., da kaže: ''U Džennet neće ući onaj koji prenosi tuđe riječi.'' (Muttefekun alejhi)

Nema sumnje da navedeni ajeti i hadisi ukazuju na to da je nemimet opasan i da je on haram. Međutim, postoji izuzetak, odnosno, situacija kada čovjek treba da prenese tuđe riječi.

Imam Nevevi o tome kaže: ''Nemimet je zabranjen ako u tome nema nikakve koristi. Međutim, ako neko sazna da neki zulumćar namjerava da nekome bespravno nanese štetu, onda je poželjno, pa čak i obaveza da čovjek na to upozori svoga brata muslimana.''

Međutim, i pri tome treba biti oprezan, jer kako kaže Hasan el-Basri: ''Ko tebi prenosi tuđe riječi, znaj da takav i drugima prenosi tvoje riječi.''

Kako se odnositi prema onima koji prenose tuđe riječi?

Prenosi se da je jedan čovjek otišao u posjetu svome bratu muslimanu i prenio mu nekakav govor o drugim ljudima. Ovome se to nije svidjelo, pa mu reče: ''Brate moj, prenio si mi tuđi govor i time si učinio tri prekršaja: učinio si da mrzim svoga brata, moje si srce opteretio time i učinio si da sumnjam u tvoje povjerenje.''

Također se prenosi da je jedan čovjek došao Omeru ibn Abdul-Azizu i prenio mu govor od nekog čovjeka, na što mu Omer reče: ''Ako hoćeš mi ćemo tu tvoju vijest provjeriti; pa ako bude tačna, onda si ti od onih na koje se odnosi ovaj kur'anski ajet: 'O vjernici, ako vam nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite.' (El-Hudžurat, 6.) A ako ne bude tačna, onda si od onih na koje se odnosi ovaj ajet: 'I ne slušaj ni jednog krivokletnika prezrena, klevetnika, koji tuđe riječi prenosi.' (El-Kalem, 10-11.), a ako hoćeš, to ćemo ti za ovaj put oprostiti i nemoj više tako nešto raditi.'' Tada čovjek reče Omeru: ''Oprosti mi, vladaru pravovjernih, neću više nikad tuđe riječi prenositi.''

Završit ćemo predajom vezanom za h. Aliju, r.a. Naime, njemu je došao jedan čovjek i rekao mu da ga je neki čovjek opsovao i o njemu nešto ružno rekao. Tada Alija reče tom čovjeku: ''Haj'mo zajedno do tog čovjeka!'' Kada su krenuli ovaj čovjek pomisli da će Alija tog čovjeka kazniti zbog toga što mu je učinio. Međutim, kada su stigli, Alija mu reče: ''O moj brate, ako je ono što si o meni rekao tačno, ja molim Dragog Allaha da mi oprosti, a ako nije tačno, molim Allaha da tebi oprosti.''

Braćo moja! Nemimet je veoma opasna bolest, koja uništava jedinstvo i slogu i koja je opasnija od šejtanskog djelovanja, jer prokleti šejtan radi indirektno, pomoću vesvese i uplitanja, a onaj koji prenosi tuđe riječi radi direktno i otvoreno.

 

Zato molim Dragog Allaha da nas sačuva od ove opasne bolesti i da u mjesecu Ramazanu očisti naša srca, pa da nikome zlo ne misle, da naši jezici nikome zlo ne nanose i da naše ruke nikome zlo ne čine. Amin.

Nemimet.doc
Microsoft Word Dokument 568.5 KB