KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

06. džumade-l- ula 1438.H. / 03. februar 2017. godine

 

SMRTNI ČAS ĆE SIGURNO DOĆI!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Svako živo biće će smrt okusiti, zatim ćete se Nama vratiti.'' (El-Ankebut, 57.)

Braćo moja u Dini Islamu! U zadnjih mjesec dana četvero naših džematlija je okusilo smrt. Oni, koji su bili na njihovim dženazama, mogli su da uzmu pouku, koja glasi: ''Brate i sestro, pred tobom je jedan čas, koji ne možeš ni ubrzati ni odgoditi. Čas, koji je skriven. Pa iako ti izgleda da je daleko, znaj da ti je on bliži od žile kucavice. Taj čas, koji ti je najavljen, nikoga nije mimoišao, pa neće ni tebe. Čas, koji će sigurno doći, bez obzira da li ti bio u utrobi majke, ili bio mlada osoba, ili čovjek u srednjim godinama, ili, pak, stara osoba. Čas, koji te neće pitati da li si završio školu, da li si se oženio (udala), koliko godina imaju tvoja djeca, da li si otplatio kredit za stan ili auto, da li si završio pravljenje kuće, da li si bogat ili siromašan, da li si dobar ili loš, da li si šta pripremio za onaj svijet... Doći će iznenada i dok trepneš očima – već si tamo, odakle povratka nema.

Taj čas je vjernicima lahak. Uzvišeni Allah ga naziva ''sekretul-mevt'' (smrtna nesvjestica ili san), koja kratko traje. Traje koliko izlazak kapi na grlić boce. Na trenutak zaboli i onda prestane.

S druge strane, taj čas je nevjernicima težak i bolan. Dok im čupaju dušu, kao što se čupa vuna iz ostruge, meleki ih udaraju po licima i leđima i plaše ih džehennemskom vatrom.

Smrtni čas je posebno težak bogatim ljudima, nebitno da li su oni vjernici ili nevjernici, jer nije im se lahko rastaviti od imetka koji su godinama sakupljali i onda ga tek tako ostaviti drugima, koji će ga sa velikom radošću u jednom jedinom danu podijeliti i razgrabiti. Tuga je to golema!

Taj čas, koji se zove Smrt, nije kraj. I hvala Allahu da nije! Kakav bi, inače, bio smisao ovog života, ako bi se sve završilo u jednom času? Smrt je samo prelazak sa jedne obale na drugu; iz jednog svijeta u drugi svijet; iz Dunjaluka u Berzeh; iz komocije stana u tjeskobu kabura.

Zejd b. Sabit, r.a., prenosi: ''Dok je Poslanik, a.s., na svojoj mazgi zajedno sa nama prolazio gradinom Beni en-Nedždžar, mazga je potrčala i umalo da ga nije zbacila sa sebe, a onda smo se iznenada našli ispred šest, pet ili četiri groba, pa je upitao: 'Zna li neko čiji su ovo grobovi?' Pa je jedan čovjek rekao: 'Znam ja.' Na to je upitao: 'Kada su ovi pomrli?', pa je rekao: 'U doba džahilijjeta.' Na to Poslanik reče: 'Ovaj ummet će biti iskušavan i u svojim grobovima. Da to nije tajna, zamolio bih Allaha da i vi čujete kakva je kaburska patnja koju čujem.' Zatim se okrenuo prema nama svojim licem i rekao: 'Zamolite Allaha da vas sačuva od džehennemske kazne!', pa smo rekli: 'Utječemo se Allahu od džehennemske kazne.' Zatim je rekao: 'Zamolite Allaha da vas sačuva od kaburske kazne!', pa smo rekli: 'Utječemo se Allahu od kaburske kazne.' Zatim je rekao: 'Zamolite Allaha da vas sačuva od vidljivog i nevidljivog iskušenja!', pa smo rekli: 'Utječemo se Allahu od vidljivog i nevidljivog iskušenja.' Zatim je rekao: 'Zamolite Allaha da vas sačuva od Dedžalovog iskušenja!', pa smo rekli: 'Utječemo se Allahu od Dedžalovog iskušenja.'' (Muslim i Ahmed)

Braćo moja! Zaista je kabur ili vatrena rupača ili džennetska baščica. Šta će od toga dvoga biti, zavisi od čovjekovih djela, koja je činio na Dunjaluku. Svako od nas ima slobodan izbor i svako od nas ima sasvim dovoljno vremena da se pripremi za Berzeh. Pa ko želi da mu Berzeh bude lijep i da u njemu sretne svoje voljene koji su umrli prije njega, neka iskoristi vrijeme za činjenje dobrih djela. I ko želi da drugima uljepša Berzeh, neka zatraži oprost za njihove grijehe, neka u njihovo ime učini neko dobro djelo ili udijeli trajnu sadaku i neka ih ne oplakuje. Jer, ako su bili dobri, suze će ih rastužiti, a ako su bili loši, suze će im još više tugu povećati.

Braćo moja! Razmišljajmo o smrti i onome što dolazi poslije nje! I pripremajmo se za nju! Pri tome imajmo na umu činjenicu da je i san jedan oblik smrti. Uzvišeni Allah o tome kaže: ''Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.'' (Ez-Zumer, 42.) Jednog dana ćemo zaspati i više se nećemo probuditi.

 

Molim Dragog Allaha da nam čas rastanka sa ovim svijetom učini lahkim, a boravak u Berzehu (do Sudnjeg dana) lijepim. Amin.

Smrt II.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB