KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

10. redžeb 1438.H. / 07. april 2017.g.

 

SIRAT-ĆUPRIJA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegov Ehli-bejt, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a nebesa drugim nebesima, i kada svi izađu pred Allaha, Jedinog i Svemoćnog.'' (Ibrahim, 49.)

U vezi sa ovim ajetom se prenosi da je h. Aiša, r.a., upitala Poslanika, a.s.: ''Pa gdje ćemo mi tada biti?'' Poslanik, a.s., joj odgovori: ''Mi ćemo tada biti na Sirat-ćupriji.'' (Muslim)

Braćo moja u Dini Islamu! Doći će Dan kada će nas Svemogući Allah ponovo stvoriti i oživjeti, na zemlji čistoj i bijeloj poput brašna, na kojoj nije počinjen ni jedan jedini grijeh.

Zatim će svakome od nas doći melek koji će nam uručiti Knjigu djela, u kojoj su Kiramen katibini zapisali sva naša dobra i loša djela koja smo počinili na Dunjaluku. Nekome će knjigu dati u desnu ruku, pa blago se njemu. Nekome će knjigu dati u lijevu ruku, a taj će se dobro oznojiti. A nekome će knjigu dati iza leđa, e tome se propast sprema.

Zatim će svakome od nas doći dva meleka, jedan koji će nas dovesti do Mizan-vage gdje ćemo pred Dragim Allahom čitati svoju knjigu i odgovarati za svoja djela, a drugi koji će biti svjedok da knjiga naših djela sadrži samo istinu.

Zatim će svako od nas čekati da nas Uzvišeni Gospodar prozove i pozove na polaganje računa. Svi ćemo biti prozvani po našem imenu, imenu našeg oca i našem prezimenu i bit ćemo prvi ummet koji će polagati račun.

Zatim ćemo prisustvovati najstravičnijem prizoru Sudnjeg dana, a to je dolazak do Džehennema i prelazak preko Sirat-ćuprije. O tome Poslanik, a.s., veli: ''Iznad Džehennema će se postaviti Sirat-ćuprija oštra kao britva, pa kada je meleki ugledaju, upitat će: 'Hoće li iko preko nje prijeći?' Tada će Uzvišeni Allah reći: 'Prijeći će onaj kome Ja dozvolim da prijeđe.' Zatim će meleki reći: 'Slava Tebi, nismo Te obožavali koliko smo trebali.''' (Hakim)

I dok budemo prelazili preko Sirat-ćuprije, Poslanik, a.s., će stajati na njenom kraju pokraj džennetskih vrata i učit će dovu: ''Gospodaru, spašavaj! Gospodaru, spašavaj!'' Pa će Allah iz Svoje milosti spasiti vjernike i oni će prelaziti preko Sirat-ćuprije brzinom, koja će biti u skladu sa njihovim djelima. Neko će prijeći brzinom munje, neko brzinom vjetra, neko poput brzog konja, neko hodajući, a neko pužući. I mi ćemo biti prvi ummet, akobogda, koji će prijeći Sirat-ćupriju.

Međutim, braćo moja! Neće biti lahko prijeći preko Sirat-ćuprije. Jer na njoj su džehennemske kuke i ona je mnogo klizava, tako da će mnoge noge posrnuti i okliznuti se. Te kuke će hvatati i kačiti ljude, zavisno od grijeha koje su činili. Neke će samo malo zakačiti, ali će se oni ipak spasiti. Neke će zgrabiti, ali će se oni ipak izvući. A neke će zgrabiti i baciti u džehennemsku vatru, gdje će potom prema veličini svojih grijeha kažnjeni biti.

S tim u vezi se prenosi da je h. Aiša, r.a., jednom zaplakala, pa je Poslanik, a.s., upitao šta ju je to rasplakalo, a ona reče: ''Sjetila sam se Džehennema, pa sam zaplakala. Hoćete li se vi sjetiti svojih porodica na Sudnjem danu? Hoćete li se sjetiti svojih očeva i hoće li se iko sjetiti svojih dragih prijatelja?'' Poslanik, a.s., joj odgovori: ''Da, svakako ćemo se sjetiti, osim na tri mjesta gdje se niko nikoga neće sjećati: kod Mizana, sve dok čovjek ne vidi hoće li tás njegovih dobrih djela biti dovoljno težak ili će mu nedostajati dobrih djela; kod dodjele knjige učinjenih djela, kao što se u ajetu kaže: 'Onaj kome se knjiga u desnu ruku njegovu da, reći će: 'Evo vam, čitajte knjigu moju!', (El-Hakka, 19.), sve dok čovjek ne vidi gdje će mu biti data njegova knjiga, u desnu ili lijevu ruku ili iza leđa; i kod Sirat-ćuprije, koja će biti postavljena preko Džehennema.'' (Ebu Davud i Hakim, hasen)

Braćo moja! Svi ćemo na Sirat-ćupriju stati i ispod sebe Džehennem ugledati. O tome Uzvišeni Allah veli: ''I svaki od vas će do nje stići. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo ostaviti da u njoj na koljenima kleče.'' (Merjem, 71-72.)

Zato se, braćo moja, čuvajmo džehennemske vatre, pa makar i sa pola Eura. I čuvajmo sunnete, ne bi li nam Poslanik, a.s., bio šefadžija, ako zatreba.

S tim u vezi upamtite sljedeći hadis, s kojim ćemo završiti hutbu, a koga prenosi Enes b. Malik, r.a. On veli: ''Tražio sam od Poslanika, a.s., da čini šefa'at za mene na Sudnjem danu, pa mi je obećao to učiniti. Ja ga tada upitah: 'A gdje ću ja tebe naći na Sudnjem danu?' On mi reče: 'Prvo me potraži kod Sirat-ćuprije.' 'A šta ako te tamo ne nađem?' – upitah, a on mi reče: 'Potraži me kod Mizana gdje će se vagati djela ljudi.' 'A šta ako te ni tamo ne nađem?' – upitah, a on reče: 'Potraži me kod Havda (Poslanikovo vrelo), jer ću biti na jednom od ova tri mjesta.''' (Ahmed i Tirmizija, sahih)

 

Molim Dragog Allaha da nam olakša prijelaz preko Sirat-ćuprije, da nas spasi od Džehennema i uvede nas u lijepi Džennet. Amin.

Sirat-cuprija.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB