KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

03. redžeb 1438.H. / 31. mart 2017.g.

 

RODITELJ JE SREDNJA VRATA DŽENNETA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegov Ehli-bejt, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: 'Uh!' – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!'" (El-Isra', 23-24.)

Prizor prvi. Jedan čovjek je imao starog oca, koji je bio nemoćan. Služio ga je jedno vrijeme, ali mu je to dodijalo, pa je odlučio da oca odnese i ostavi u šumi, ne bi li ga tamo razderale divlje životinje. Što je naumio, to je i uradio. Uprtio je oca na leđa i odnio ga u šumu. I tamam kad ga je kod jednog stabla htio spustiti i ostaviti, otac ga upita: ''Šta to namjeravaš sa mnom, sine?'' Sin mu reče: ''Hoću da te ostavim ovdje, jer si mi dosadio i ne mogu više da iščekam tvoju smrt.'' Na to mu otac reče: ''Nemoj me, sine, bacati kod ovog stabla, jer sam baš na ovom mjestu i ja ostavio svoga oca. Baci me na drugom mjestu!'' Kad je sin čuo očeve riječi, vratio ga je kući, da bi ga pazio do njegove smrti, jer nije želio da doživi ono ili nešto slično što je bio pripremio svome ocu.

Prizor drugi. Jedan mladić, koji je bio izuzetno poslušan svojoj majci, razbolio se i pao na smrtnu postelju. I dok mu je majka u susjednoj sobi plakala, jer nije lahko roditelju gledati svoje dijete kako umire, njemu su u posjeti bili ljudi koji su mu, kao što je to mustehab, učili suru Ja-sin. Odjednom, mladić poče govoriti: ''Ne, dok ne upitam majku.'' Ljudi su pomislili da je on u svojoj smrtnoj agoniji počeo da bunca. Međutim, kada je on počeo da ponavlja: ''Ne, dok ne upitam majku.'', ljudi su otišli u susjednu sobu i rekli majci da je sin spominje i da bi trebalo da ode do njega i da vidi šta želi da je pita. Kad je njegova majka, sva uplakana, ušla u njegovu sobu i rekla mu: ''Sine moj, evo majke, pitaj me šta god hoćeš.'', on joj reče: ''Majko, došla mi je džennetska hurija i pitala me da se uda za mene, pa sam joj rekao ne, dok tebe ne upitam.'' Kad je majka to čula, još više se rasplakala, što od tuge, što od sreće, pa mu reče: ''Slobodno se ženi, sine moj. Imaš moj blagoslov.'' Mladić se nasmijao, a potom dušu teslim učinio (ispustio).

Prizor treći. U jednom od Sirijskih gradova, grupa ljudi je pravila video-anketu sa namjerom da vide koliko su ljudi upoznati sa sunnetom Muhammeda, a.s., i da li ga i u kojoj mjeri primjenjuju. Naišli su tako na jednog dječaka i upitali ga: ''Sinko, koga bolje slušaš, oca ili majku?'' Dječak ko iz topa reče: ''Oca.'' Tada ga anketari upitaše: ''Zar ne znaš, sinko, za hadis u kome Poslanik, a.s., zahtijeva poslušnost majci, pa zatim majci, pa opet majci, pa tek onda ocu?'' A dječak kroz suze odgovori: ''Znam, ali moja majka je šehid.''

Braćo moja u Dini Islamu! Mi, zaista, ne znamo cijeniti Božije blagodati sve dok ih ne izgubimo. Mi ne znamo koliko volimo roditelje i koliko nam oni znače, sve dok oni ne umru.

Nažalost, mnogi od nas roditelje doživljavaju kao nepotrebni teret. Zaboravili smo da su oni bili uz nas kada su nam bili najpotrebniji. A kada mi njima postanemo najpotrebniji, mi ih prepuštamo samima sebi ili brigu o njima prepuštamo onima koji su im manje preči od nas ili, pak, brigu o njima prepuštamo institucijama (staračkim domovima) i njima nepoznatim osobama. Zaboravljamo da ćemo i mi doći u njihovu situaciju, kada ćemo biti željni svoje djece, a ona za nas možda neće mariti. Zar mislimo da će se naša djeca odnositi prema nama drugačije nego što se mi odnosimo prema našim roditeljima?

I u svemu tome zaboravljamo vrlo važnu činjenicu, koja mnogima od nas promiče, a ona je sadržana u hadisu u kome Poslanik, a.s., poručuje: ''Roditelj je srednja vrata Dženneta, pa ako hoćeš pusti ih, a ako hoćeš sačuvaj ih.'' (Ibn Madže)

Braćo moja! Ovo je mjesec Redžep, časni mjesec, u kome se nepravda kažnjava više nego u drugim mjesecima. Ovo je vrijeme kada vjernici počinju sa lagahnim pripremama za doček mubarek gosta – mjeseca ramazana. Ovo je prilika da preispitamo sami sebe – kakav je naš odnos prema našim roditeljima?

Ili, ako nekome od nas roditelji nisu živi, da li ih se sjećamo dovama? U vezi s tim poslušajmo hadis Poslanika, a.s., sa kojim ćemo završiti hutbu, u kome on poručuje: ''Čovjeku će se, zaista, povećavati deredže (stepeni) u Džennetu, pa će se zapitati: 'Odakle ovo?', pa će mu biti rečeno: 'To je od traženja oprosta tvoga djeteta za tebe.''' (Ibn Madže, sahih)

Zato ja molim Dragog Allaha da oprosti grijehe našim roditeljima i da im se smiluje kao što su se oni smilovali nama kada smo bili mali. Amin.

Roditeljski hakk 2.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB