KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

04. rebiu-l- ahir 1439.H. / 22. decembar 2017.g.

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

ROĐENDAN ISA'A, A.S.

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Reci: 'On Allah – Jedan je. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I niko Mu ravan nije.''' (El-Ihlas, 1-4.)

Braćo moja u dini Islamu! U noći sa nedjelje na ponedjeljak katolici će obilježiti jedan od svojih najvećih blagdana, koji je označio nastanak i početak kršćanstva, a to je rođendan Isa'a (Isusa), a.s., koga službena katolička crkva na čelu sa papom, smatra božanstvom. S obzirom da su katolici naši sugrađani, koje poštujemo, i da je Isa, a.s., Božiji poslanik, koga priznajemo i volimo, danas želim da govorim o tome kakav je stav Islama o rođenju Isa'a, a.s., i prirodi njegovog bića.

 Prvo pitanje i prva dilema jeste: ''Kada je tačno rođen Isa, a.s.?'' Da li iko zna tačan datum? Da li je on rođen baš 25. decembra, u zimu, kao što to katolici tvrde? Šta o ovome događaju govori Islam, odnosno, Časni Kur'an? U suri Merjem stoji sljedeće: ''I porođajni bolovi je prisiliše da dođe do stabla jedne palme. 'Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!' – uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje zovnu: 'Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svježe.''' Navedeni ajeti postavljaju pred ljude jedno prosto pitanje: ''Odkud svježe datule u zimu, kada palma ne rađa u to doba godine?'' Dakle, tačan datum rođenja Isa'a, a.s., niko ne zna, ali se sigurno zna da on nije rođen u decembru. Prema tome, obilježavanje 25. decembra kao Isaovog rođendana i njegovo vezivanje za početak nove godine nema ama baš nikakve veze sa historijskim činjenicama, ali ima veze sa potrošačkom politikom i sa paganskim naslijeđem koje se stopilo sa kršćanstvom.

Drugo pitanje, koje je vezano za rođenje Isa'a, a.s., jeste priroda njegovog rođenja. Tu dileme, kao ni razlike između Islama i kršćanstva, nema. I Islam i kršćanstvo tvrde da je Isa, a.s., rođen bez oca, da mu je majka Merjema (Marija), da joj je Bog poslao meleka Džibrila (anđela Gabriela) da u nju udahne ruh (duh) od kojeg je ona odredbom svoga Gospodar zatrudnila, i da je Isa, a.s., rođen prirodnim putem, samo što tom prilikom on nije zaplakao.

Međutim, ono što se desilo u nastavku njegovog života nakon njegovog nadnaravnog rođenja, o čemu ćemo, akobogda, drugom prilikom govoriti, bitno je utjecalo na ideologiju kršćanstva, koja je došla u totalni sukob sa učenjem Islama. Naime, kao što smo već naveli, zvanična katolička crkva je Isa'a, a.s., proglasila božanstvom, odnosno, božijim sinom, dok Islam i muslimani smatraju da je Isa, a.s., i pored svoga nadnaravnog rođenja, kao i pored svojih natprirodnih moći, bio i ostao Allahov rob (čovjek) i Allahov poslanik.

Sada ćemo, akobogda, u prijevodu navesti jedan duži odlomak iz sure Merjem, koji govori o činu Isaovog, a.s., rođenja i prirodi njegovog bića. Uzvišeni Allah poručuje: ''I spomeni u Knjizi Merjemu kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorenog muškarca. 'Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!' – uzviknu ona. 'A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga' – reče on – 'da ti poklonim dječaka čista!' 'Kako ću imati dječaka' – reče ona – 'kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica!' 'To je tako!' – reče on. 'Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo dokazom ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!' I ona zanese i trudna se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi je prisiliše da dođe do stabla jedne palme. 'Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!' – uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: 'Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš kakvog čovjeka, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i da danas ni s kim neću govoriti.' I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. 'O Merjemo,' – rekoše oni – "učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.' A ona im na njega pokaza. 'Kako da govorimo djetetu u bešici?' – rekoše. "Ja sam Allahov rob" – ono reče – "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me blagoslovljenim, gdje god da budem, i naredit će mi da dok sam živ namaz klanjam i zekat dajem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!' To je Isa, sin Merjemin, - to je prava istina o njemu, - onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: 'Budi!' – i ono bude. Allah je, uistinu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je pravi put. A sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju razišli, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni! Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kada pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!'' (Merjem, 16-38.)

 

            Zato molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na put onih kojima je darovao svoje blagodati, a ne na put onih na koje se On naljutio niti onih koji su zalutali. Amin.

 

Isaovo, a.s., rodjenje.doc
Microsoft Word Dokument 41.5 KB