KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

24.02.2017. / 27. džumade-l-ula 1438.

 

PRIBLIŽI SE VOLJENOM!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegov Ehli-bejt, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Braćo moja u Dini Islamu! U prirodi svakog čovjeka jeste da voli druge ljude i da čini ono što oni vole kako bi im se približio. Također, u prirodi svakog čovjeka jeste da bude voljen i da uživa u onome čime mu se drugi ljudi približavaju. Isto tako, i naš Gospodar – Uzvišeni Allah voli svoja stvorenja i daruje im razne blagodati kako bi im Se približio. S druge strane, i On želi da bude voljen, pa od svojih stvorenja traži da Mu se približe.

U vezi s tim, u Hadisi-kudsiju On poručuje: ''Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke kojima radi, njegove noge kojima putuje. Ako šta zatraži, to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim.'' (Buharija)

Braćo moja! Da li, nakon ovih riječi, među nama postoji iko ko ne bi želio da se nafilama približi svome Gospodaru? Naravno, postoji mnogo nafila, mnogo načina za približavanje svome Gospodaru, a ja danas želim da vam preporučim nekoliko njih, koje su vezane za namaz.

Svakako, jedna od najvažnijih i najvrjednijih nafila jesu pritvrđeni sunneti. To su dva rekata sabahskog sunneta, četiri rekata podnevskog sunneta, dva rekata podnevskog sun-sunneta, dva rekata akšamskog sunneta i dva rekata jacijskog sun-sunneta. To je ukupno 12 rekata, o čijoj vrijednosti svjedoči hadis Poslanika, a.s., u kome on kaže: "Ko u noći i danu klanja 12 rekata (nafile), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu." (Muslim)

Sljedeća važna nafila jeste Duha-namaz. On se može klanjati u periodu od 45 minuta nakon izlaska Sunca pa do pola sata prije podne-namaza. Klanja se od dva do dvanaest rekata. U vezi s njim Poslanik, a.s., veli: ''Svako jutro na svaki zglob (360 zglobova) treba dati sadaku. Svako izgovoreno Subanallah je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svako izgovoreno Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha-namaza." (Muslim)

Zatim, Hâdže-namaz, odnosno, namaz za želju. Kada čovjek ima neku posebnu želju ili potrebu i želi da mu Dragi Allah to ispuni, treba da klanja dva rekata, a zatim da svojim riječima zamoli Dragog Allaha za ono šta želi.

Potom, Istihara-namaz – namaz kojim se od Dragog Allaha traži dobro. Za razliku od Hâdže-namaza, kada je čovjek siguran šta želi, Istihara-namaz se klanja kada neko ima dvojbu oko dvije ili više bitnih stvari i ne zna za koju da se odluči, ili želi jednu stvar, ali nije siguran da li je ona dobra za njega, ili ima nekakve brige ili je u stanju psihičke zbunjenosti i rastrojenosti.

Tada treba klanjati dva rekata, a zatim svojim riječima zamoliti Dragog Allaha za uputu i hajr. Uzvišeni Allah će poslati odgovor ili putem nadahnuća ili slanjem nekog čovjeka koji će nam ponuditi rješenje ili putem sna. Ako čovjek ne dobije odgovor odmah, onda treba da ponovi Istiharu-namaz (do sedam puta).

I na kraju, preporučujem vam Tespih-namaz. On ima četiri rekata, i može se klanjati kao sabah-namaz ili kao podnevski sunnet. Na njima se ukupno 300 puta (4x75) uče Allahu, dž.š., najdraže riječi: ''Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.'' Nakon proučenog Subhaneke na prvom rekatu, navedene riječi se uče 15 puta. Zatim se prouče Fatiha i sura, a nakon njih 10 puta navedene riječi. Zatim se na ruku'u uče 10 puta, pa kada se ispravi 10 puta. Potom 10 puta na prvoj sedždi, pa 10 puta na sjedenju između dvije sedžde i, konačno, 10 puta na drugoj sedždi. To je ukupno 75 puta na jednom rekatu. Isti je raspored učenja i na ostalim rekatima. Poslanik, a.s., je preporučio da ovu nafilu klanjamo svakog dana ili jednom sedmično ili jednom mjesečno ili jednom godišnje ili bar jednom u životu.

Naravno, prilikom klanjanja nafila, moramo voditi računa da ih ne klanjamo u vremenima kada ih je pokuđeno klanjati, to jest, nakon sabaha pa do izlaska Sunca i nakon ikindije pa do zalaska Sunca, te u vremenima kada je općenito pokuđeno klanjati namaze, a to su: kada Sunce izlazi, kada zalazi i kada je tačno na sredini neba.

Braćo moja! Naš Gospodar nas voli. Pa, uzvratimo Mu tu ljubav!

Molim Dragog Allaha da učini da budemo od onih koji su Mu bliski i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin.

Nafile-namazi.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB