KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

(Rebīu-l- āhir 15, 1438) (Januar 13, 2016)

 

NAMASKI VADŽIBI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Zaista je vjernicima naređeno da u određeno vrijeme namaz klanjaju.'' (En-Nisa', 103.)

Braćo moja u Dini Islamu! Zaista mi je apsurdno to što muslimanima moram govoriti da im je redovno klanjanje pet dnevnih namaza – farz (stroga obaveza). Ali je apsurdna i činjenica da ogromna većina muslimana ili uopće ne klanja namaze ili klanja poneki i to ponekad. Najčešći podatak, koji se s tim u vezi može naći, jeste da svega 5% muslimana cijeloga svijeta redovno klanja propisane namaze. Zato, krivce za loše stanje u muslimanskom svijetu, ali i u svojoj porodici, ne treba tražiti u drugima i u nečemu drugom, nego u sebi i u svome krnjavom odnosu prema svome Gospodaru.

S druge strane, u vezi sa namazom postoji još jedan problem koji nas koči na putu ka našem Gospodaru, a to je nepravilno (krnjavo) klanjanje namaza. Naime, ima ljudi koji klanjanju namaze, pa čak i redovno, ali im je namaz neispravan, jer ga klanjaju nepravilno. A ako im namaz nije ispravan, kako onda mogu očekivati da im bude primljen? Pogotovo kada Uzvišeni Allah kaže: ''A teško klanjačima, koji namaz svoj ne obavljaju kako treba.'' (El-Ma'un, 4-5.)

S tim u vezi, danas želim da nas podsjetim na jednu od najvažnijih lekcija, koje su vezane za namaz, a to su namaski vadžibi. Zašto su oni važni? Zato što njihovo izostavljanje ili kašnjenje za njima iziskuju činjenje Sehvi-sedžde, to jest, da čovjek kada dođe do predaje selama, selam preda samo na desnu stranu, a zatim učini dvije sedžde i ponovo prouči ettehijat, salavate i dove i tek onda preda selam na obje strane. Ako to namjerno izostavi – namaz mu je pokvaren.

Dakle, moramo naučiti namaske vadžibe i moramo paziti na njih u namazu. Njih ima trinaest i lahko ih je upamtiti. Idemo redom:

 • Na svakom rekatu proučiti Fatihu. U vezi sa ovim vadžibom, Poslanik, a.s., je rekao da nema potpunog namaza onaj koji ne prouči Fatihu. (Muttefekun alejhi) Ovaj propis važi za sve namaze, osim farzova koji se klanjaju u džematu, jer tada jedino imam uči Fatihu, dok svi ostali, dakle, šute.

 • Na svakom rekatu, osim trećeg i četvrtog rekata farza, poslije Fatihe proučiti suru. Kao i kod prethodnog vadžiba, i ovdje važi pravilo da na farzovima koji se klanjaju u džematu jedino imam uči suru, dok ostali šute.

 • Na sedždi spustiti i čelo i nos, tako da se osjeti tvrdoća tla. Mnogi klanjači prilikom obavljanja sedžde na tlo spuste samo čelo, dok im nos ostane visiti u zraku. To je neispravno.

 • Ta'dili erkan – svaki dio namaza obaviti ispravno, to jest, polahko, sa zadržavanjem na ruku'u, na ispravljanju poslije ruku'a, na sedždi i između dvije sedžde. Primjetno je, naime, da jedan broj klanjača ne izvršava ovaj vadžib, odnosno, da klanjaju brzo i da se ne zadržavaju na pomenutim mjestima. Poslanik, a.s., je takve ljude opisao kao lopove, koji kradu od svoga namaza, zatim, usporedio ih je sa kokošima koje brzo pomjeraju glavu gore-dolje dok kljucaju po zemlji, i, na kraju, upozorio ih je da ponove svoj namaz, jer oni, ustvari, i nisu klanjali.

 • Kod namaza koji imaju tri ili četiri rekata, sjesti poslije dva rekata, odnosno, obaviti prvo sjedenje.

 • Na svakom sjedenju (i prvom i drugom) proučiti Ettehijjat (do salavata).

 • Na trećem rekatu Vitr-namaza, nakon sure proučiti Kunut-dovu ili neku drugu dovu, npr. Rabbena atina ili Rabbenagfir li.

 • Kada se klanja u džematu, da imam na prva dva rekata farza kod noćnih namaza (sabah, akšam i jacija) Kur'an (Fatihu i suru) uči naglas.

 • Kada se klanja u džematu, da imam na farzu kod dnevnih namaza (podne i ikindija) Kur'an uči usebi.

 • Kada se klanja farz u džematu, da muktedije (klanjači) na kijamu (stajanje) ne uče ništa osim ''Subhaneke'' na prvom rekatu. O ovome smo već nešto rekli kod prvog i drugog vadžiba. Naime, bez obzira da li imam učio Fatihu i suru naglas ili usebi, muktedijama je vadžib da šute, jer je Uzvišeni Allah rekao: ''A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.'' (El-E'raf, 204.) Dok je Poslanik, a.s., poručio: ''Imamovo učenje je istovremeno i muktedijino učenje.'' (Ibn Madže i drugi)

Prema tome, dok komadant govori, vojnici šute. A i kako bi se, uopće, i moglo govoriti o namazu u džematu kad bi svako u svoje ime govorio i tražio? Dakle, imam razgovara sa Gospodarom u ime svih muktedija! Zato ću zamoliti one među vama, koji za mnom učite Fatihu i suru na farzu, da to prestanete činiti. Razlog više za to jeste što me time možete navesti da pogriješim u namazu, pa da onda pokvarim namaz i sebi i vama. Nemojte to činiti!

 • Namaz završiti predajom selama.

 • Proučiti šest tekbira kod bajram-namaza.

 • Izvršiti Sehvi-sedždu kada je to potrebno.

Braćo moja! Čuvajmo svoje namaze! I ispravno ih klanjajmo! To je ključ uspjeha. To je ključ od Dženneta.

 

Molim Dragog Allaha da nas i naše porodice uputi pa da redovno i ispravno klanjamo namaze. Amin.  

Namaski vadzibi.doc
Microsoft Word Dokument 39.5 KB