KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

21.04.2017. / 24. redžeb 1438.

 

LEJLETU-L-MI'RADŽ

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Svemogući Allah poručuje: "Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi." (El-Isra', 1.)

Braćo moja u Dini Islamu! U nedjelju navečer, akobogda, nastupa Lejletu-l-Mi'radž, noć u kojoj se desio jedan od najvažnijih događaja u životu Poslanika, a.s., a to je njegovo putovanje na Isra' i Mi'radž. Tim povodom, danas ćemo se kratko prisjetiti tog događaja i podsjetiti se na njegovu važnost, kako za Muhammeda, a.s., tako i za njegov Ummet.

Naime, kroz historiju svi veliki ljudi su bili izloženi velikim iskušenjima, pa tako i Muhammed, a.s. On je prošao kroz teška iskušenja, među kojima su: progon muslimana u Abesiniju; tri godine bojkota koje su muslimani proveli u neplodnoj dolini Šib, gdje su umjesto vode pili jutarnju rosu; "Godina žalosti" u kojoj su mu preselila dva glavna ljudska oslonca – vjerna i časna supruga Hatidža i amidža Ebu Talib; razne spletke koje je Muhammedu, a.s., pravio njegov amidža Ebu Leheb sa svojom ženom i tako dalje.

U tim teškim trenucima za Poslanika, a.s., za njegove ashabe i za Islam općenito, a nakon dva sastanka na Akabi, gdje je mala skupina Medinelija prihvatila Islam, a zatim pozvala Muhammeda, a.s., i ashabe da učine hidžru u Medinu, događa se putovanje na Isra' i Mi'radž, kao posebna počast i dodatna snaga Poslaniku, a.s., i ashabima.

Ovaj važan događaj, koji se smatra jednom od najvećih mu'džiza Muhammeda, a.s., spomenut je u Kur'anu. A spomenut je i u brojnim hadisima. U jednom od njih Poslanik, a.s., veli: "Kada sam bio na prijelazu između jave i sna, došao mi je onaj koji je došao i rasporio mi grudi, izvadio mi je srce, oprao ga i ponovo vratio, potom je došla jahalica koja je bila manja od mazge a veća od magarca, koja je bila bijela i koju zovemo burak, pa sam uzjahao na nju..." (Buharija)

Potom je Muhammed, a.s., putovao na Isra', to jest, posjetio je Mesdžidu-l-Aksa u Jerusalimu, prvu kiblu muslimana i mjesto gdje je Poslanik, a.s., predvodio dva rekata svim prethodnim Allahovim poslanicima. Kada je Poslanik, a.s., izašao iz Mesdžidu-l-Aksaa, Džibril mu je ponudio čašu vina i čašu mlijeka, pa je on odabrao mlijeko, na što mu je Džibril rekao: "Odabrao si ono sto je prirodno.'' Zatim je Poslanik, a.s., uzdignut na Mi'radž.

O tome Muhammed, a.s., dalje veli: "Kada sam bio uzdignut i sa Džibrilom došao do najnižeg neba, Džibril reče čuvaru neba: 'Otvori!' Ovaj upita: 'Ko je to?' On odgovori: 'Džibril.' Ovaj upita: 'Ima li neko sa tobom?' On odgovori: 'Da, ima Muhammed, a.s.!' A ovaj upita: 'Zar je pozvan?' Džibril odgovori: 'Da!' Otvori se nebo i ugledah čovjeka kako sjedi, a sa njegove desne i lijeve strane je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. Taj čovjek reče: 'Dobro došao, dobri Poslaniče, i sine dobrog čovjeka!' Upitao sam Džibrila: 'Ko je ovo?' A on reče: 'Ovo je Adem, a skupine sa desne i lijeve strane su njegovi nasljednici, na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj džehennemlije, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zaplače!'

Potom smo došli do drugog neba, pa je rečeno čuvaru isto što je rečeno i na prvom nebu, pa je otvorio. Na njemu sam susreo Jahja'a, sina Zekerijaovog i Isa'a sina Merjeminog, na trećem nebu sam susreo Jusufa, na četvrtom Idrisa, na petom Haruna sina Imranova, na šestom Musa'a sina Imranova i na sedmom nebu Ibrahima, a.s., koji je bio naslonjen na Bejtu-l-Ma'mur (nebesku ka'bu), u koju je svaki dan ulazilo po sedamdeset hiljada meleka i nije se ponovo vraćalo. Svi su mi oni nazvali selam i izrazili dobrodošlicu." (Buharija)

Zatim se Poslanik, a.s., uzdigao do "Sidretu-l-Munteha", granice koju niko osim njega, ni prije ni poslije, nije prešao, a potom se sasvim približio Allahu, dž.š., i razgovarao sa Njim. Dragi Allah mu je tada izrazio dobrodošlicu i dao podršku u nastavku njegove misije. Pokazao mu je Džennet i Džehennem, obećao oprost svakom pripadniku njegovog Ummeta koji ne bude činio širk i nagradu od 10 do 700 puta za svako učinjeno dobro djelo, potom mu je objavio dva zadnja ajeta sure el-Bekare i na kraju, kao šlag na tortu, propisao klanjanje pet dnevnih namaza, pet obroka za dušu i pet tableta za stres i teška iskušenja.

Ovaj događaj je vjernicima učvrstio vjerovanje i dao im snagu da istraju u svojoj borbi sve do konačne pobjede, dok je nevjernicima pojačao nevjerovanje i dao im novu snagu za borbu protiv Islama, koja je završila njihovim porazom.

Zato je, braćo moja, Poslanikovo, a.s., putovanje na Isra' i Mi'radž vrlo važna lekcija za nas.

 

Molim Dragog Allaha da učini da naš namaz bude naš mi'radž. Amin.

Lejletul-Miradz II.doc
Microsoft Word Dokument 40.0 KB