KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

08. rebiu-l- ahir 1438.H. / 06. januar 2017. godine

 

ŠTA URADITI SA NOVCEM OD KAMATE?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je zabranio kamatu i Koji je prokleo i onoga koji je uzima i onoga koji je daje, kao i one koji su svjedoci kamatnih ugovora.

Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., koji je, također, prokleo navedene osobe i ukazao na svu štetnost, koju sa sobom nosi kamata.

Braćo moja u Dini Islamu! Kamatu od svojih oročenih sredstava u banci musliman, ni u kom slučaju, ne smije koristiti za svoje potrebe. Ni za hranu, ni za piće, ni za odjeću, ni za stanovanje (kiriju), ni za plaćanje poreza državi, ni za gorivo, pa čak ni za pravljenje WC-a.

Koliki je to grijeh, dovoljno govori hadis Božijeg Poslanika, a.s., u kome stoji: ''(Jedan) Dirhem (srebrenjak) od kamate, kod Allaha je gori od trideset i šest učinjenih zinaluka (blud).'' (Ahmed i Taberani) Ako uzmemo u obzir da jedan Dirhem vrijedi koliko jedan Euro, onda je lahko izračunati koliko učinjenih zinaluka iznosi 10 € ili 20 € ili, pak, 100 € kamate.

Koliko su teške posljedice tog grijeha, dovoljno govori hadis, u kome Poslanik, a.s., veli: ''U noći Isra i Miradža vidio sam skupinu ljudi sa ogromnim stomacima, i kad neki od njih pokuša da ustane, strovali se na putu faraonove porodice kada se oni, ujutro i navečer, izlažu vatri džehennemskoj, i ta ih grupa ljudi pregazi. To im je kazna u kaburu sve do Sudnjeg dana. Pitao sam Džibrila: 'Ko su oni?', a on mi odgovori: 'Ovo su oni koji su jeli kamatu.' '' (Buharija)

No, to nije sve. Govoreći o ahiretskim posljedicama, Poslanik, a.s., je rekao: ''Četverica ne zaslužuju da ih Allah uvede u Džennet niti da im dadne da osjete njegove ljepote (a to su): stalni pijanica (alkoholičar), onaj koji jede kamatu, onaj koji bespravno jede imetak siročeta i onaj koji je neposlušan svojim roditeljima. Osim ako se pokaju.'' (Hakim)

Pa šta, onda, uraditi sa kamatom? Na koji način da se čovjek kutariše tog haram-imetka?

Kamata se, ni u kom slučaju, ne smije ostaviti banci, jer se time ojačava banka koja posluje sa kamatom i podržava njen rad. To se smatra pomaganjem u grijehu, apomaganje u činjenju harama je, također, haram. Grijeh ostavljanja kamate banci je utoliko teži, ukoliko se radi o banci koja novac od kamate daruje humanitarnim crkvenim misionarskim organizacijama, koje mahom djeluju u muslimanskim zemljama. Jer, to bi značilo da se imeci muslimana upotrebljavaju za pokrštavanje muslimana i odvraćanje od njihove vjere. A šta tek, onda, reći za one banke koje šalju novac za naoružavanje onih država koje ubijaju muslimane?

Kamata se, ni u kom slučaju, ne smije uništiti, odnosno, baciti u vodu, jer se time nanosi šteta i sebi i drugima.

Kamata se smije, treba i mora trošiti u dobrotvorne svrhe, na siromahe, siročad, putnike, borbu na Allahovom putu, širenje Islama, gradnju džamija i islamskih centara, obučavanje daija (pozivača u Islam), štampanje islamskih knjiga, kao i u druge vidove dobročinstva.

Dokaz za ovu tvrdnju jeste hadis, koji govori o slučaju koji je vezan za objavu ajeta sa početka sure Er-Rum u kojima Uzvišeni Allah veli: ''Elim lam mim. Bizantijci su poraženi u susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga, sigurno, pobijediti. Za nekoliko godina...''

Naime, mnogobošci su smatrali da Poslanik, a.s., laže, pa su rekli ashabima: ''Čujete li vi šta kaže vaš drug? Tvrdi da će Bizantijci pobijediti.'' To se desilo prije nego što je zabranjeno klađenje, pa se Ebu Bekr, r.a., uz Poslanikovu dozvolu, opkladio da će se desiti ono što je Uzvišeni Allah najavio. Naravno, Allahova najava se ispunila, pa je Ebu Bekr dobio opkladu. Međutim, pošto je u međuvremenu stigla zabrana klađenja, Poslanik, a.s., je rekao Ebu Bekru da je to haram-imetak, pa je Ebu Bekr svoju nagradu poklonio siromasima. (Bejheki, Tirmizija i Hakim)

Naravno, s obzirom da je novac od kamate haram-imetak, njegova podjela se ne smatra sadakom i čovjek za njega neće dobiti nagradu. Ali, hoće dobiti nagradu sa druge dvije strane:

  • On se suzdržava od haram-imetka i od njegovog korištenja u vlastite svrhe. Za to će imati nagradu kod Dragog Allaha.

  • On je posrednik u činjenju dobra i u dostavljanju tog imetka siromasima i islamskim organizacijama koje se njime koriste. I za to će, akobogda, dobiti nagradu.

Braćo moja! Vi, koji imate kamatu na oročena sredstva u banci, povedite računa o tim sredstvima i, pri tome, imajte na umu hadis u kome Poslanik, a.s., poručuje: ''Najgora kamata jeste nanošenje štete muslimanu u njegovom imetku i njegovoj časti.'' (Hakim)

 

Molim Dragog Allaha da naš imetak, kojim hranimo sebe i svoje porodice, očisti od harama. Amin.  

Kamata III.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB