KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

  

02. muharrem 1439.H. / 22. septembar 2017.g.

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

ČETIRI HADISA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Poznati sakupljač hadisa Ebu Davud, rhm.a., autor jedne od četiri čuvene zbirke hadisa – Sunen, koji je za svoga života sakupio oko pola miliona Poslanikovih, a.s., hadisa, jednom prilikom je rekao: ''Četiri hadisa su dovoljna čovjeku za njegovu vjeru:

1. "Djela se mjere prema namjerama i svakome pripada ono što je naumio." To je, ustvari, samo dio jednog hadisa, koji u nastavku glasi: ''Pa čija hidžra bude u ime Allaha i Njegovog Poslanika – ona je u ime Allaha i Njegovog Poslanika, a čija hidžra bude radi Dunjaluka da bi se njime okoristio ili žene kojom bi se oženio – njegova hidžra je radi onoga zbog čega ju je i učinio.'' (Muttefekun alejhi)

Ovaj hadis, koga često spominjemo u ovim danima kada se prisjećamo Hidžre, govori o važnosti nijeta (namjere) u našim djelima. To je, dakle, polazna tačka u mjerenju vrijednosti naših djela. Međutim, sam nijet nije dovoljan, jer se djela mjere i prema učinku. Na primjer, da bi se organizovao džematski Kermes, o čijoj važnosti smo više puta govorili, nije dovoljno samo da se ima lijep nijet da se on organizuje, nego je potrebno dobro zasukati rukave i pljunuti u dlanove.

S druge strane, treba imati u vidu i izreku da nekada i dobra namjera vodi u vatru. Odnosno, bez obzira što neko ima namjeru da učini neko dobro djelo, slab učinak ili loš završetak uništavaju to djelo. Kao što i mnogo puta prljavi jezik uništi mnoga dobra djela, koja su učinjena sa dobrim nijetom.

2. "Od ljepote Islama jednog čovjeka jeste da se on kloni onoga što ga se ne tiče." (Tirmizi) Ovaj hadis je posebno važan za nas u ovom vremenu kada se mnogi ljudi trude da stignu da prožive paralelno nekoliko života. Žive oni svoj život ovdje, ali žive i svoj život tamo u rodnom mjestu, žive i komšijin život, a žive i živote svoje rodbine i svojih jarana. U svemu tome, oni počesto izgube iz vida šta je to bitno za njih u životima drugih ljudi, odnosno, vrlo često guraju nos tamo gdje mu nije mjesto, pri čemu vrlo često zaborave da se pozabave onim što ih se zaista tiče.

U tom smislu želim reći da mi je jako drago što sam vidio grupu ljudi kako se okupljaju ovdje radi organizovanja džematskog Kermesa. Međutim, među njima sam vidio samo ljude prve generacije, koji su prilično istrošeni, kao i mlade ljude koji su nedavno došli iz Bosne i sa sobom donijeli osjećaj pripadnosti džematu. Ljude iz druge generacije, one koji su rođeni ovdje, nažalost nisam vidio. Imam osjećaj da ta druga generacija, iako se njihov broj na spisku džematlija lagahno povećava, nema izgrađen osjećaj za pripadnost džematu. A njih bi se zaista trebalo ticati to šta se dešava u ovom džematu, jer će ovaj džemat, akobogda, oni dobiti u nasljedstvo. U vezi sa ovim jeste i treći hadis koga navodi Ebu Davud.

3. "Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi." (Muttefekun alejhi) Ovah hadis je vrlo važan, jer je on, ustvari, definicija imana. Naime, ima ljudi koji kažu: ''Neka ja imam, a za druge me ne zanima. Nek se i oni potrude, pa će imati.'' Ima i ljubomornih koji kažu: ''Eh da je i meni ono što ima onaj.'' Ima i pakosnih, koji kažu: ''Ja imam, a što će njemu?'' Ima i zavidnih koji kažu: ''Kad ja nemam, nek nema ni on.'' Pa zato, ko želi da zna kakav mu je iman, neka sam sebe testira ovim hadisom. I pri tome neka sam sebi postavi sljedeće pitanje: ''Želim li ja da ovaj džemat postoji?'' Ako ne radi mene, onda radi drugih i njihove djece.

4. "Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari, koje većina ljudi ne zna.'' Ovo je, također, samo dio dužeg hadisa, koji u nastavku glasi: ''Pa ko se bude sačuvao sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i svoju čast. A ko upadne u sumnjive stvari, upast će u haram. On je poput pastira koji čuva stado oko zaštićenog posjeda i postoji velika vjerovatnoća da stoka uđe u njega. Svaki vladar ima zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane. U tijelu postoji gruda mesa. Ako ona bude zdrava, bit će zdravo cijelo tijelo, a ako ona bude pokvarena, bit će pokvareno cijelo tijelo. To je srce.'' (Ebu Davud)''

Navedeni hadis nas jasno poziva da se držimo halala a klonimo harama, te da se suzdržimo od stvari za koje nismo sigurni da li su halal ili haram, jer haram vodi u Vatru. Historija nas uči da su se pojedini ashabi suzdržavali čak i od halala iz straha da ne upadnu u haram.

Eto, braćo moja! Kada bi se sve zbirke hadisa, koje postoje, izgubile, ova četiri hadisa bi nam bila dovoljna da očuvamo svoju vjeru, pa ih zato upamtimo i o njima razmišljajmo!

 

Molim Dragog Allaha da nam pomogne da očuvamo svoju vjeru, svoju porodicu i svoj džemat. Amin.

Cetiri hadisa.doc
Microsoft Word Dokument 40.0 KB