KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

  

 

04.05.2018. / 18. ša'ban 1439.

 

Hutba povodom Dana džamija

 

Hvala Allahu dželleša'nuhu Gospodaru svih svjetova. Molimo Ga da nas zaštiti od zlih djela naših, od poroka duša naših. Neka je Božija milost i blagoslov našem miljeniku Muhamedu, alejhisselam, i njegovim ashabima!

Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!(El-Bekare, 114)

Draga braćo,

Svake godine 7. maja u domovini i Dijaspori obilježavamo Dan džamija. Na taj dan prisjećamo se rušenja Ferhadije džamije u Banjoj Luci kao i rušenja više od 600 džamija i 200 mesdžida. Zločinačke ruke u svom rušilačkom pohodu okomile su se na bisere islamske arhitekture koje su svojom ljepotom i skladom stoljećima krasile naše bosanske mahale, gradove i čaršije. Usljed nezapamćenog urbicida počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata uništen je i veliki broj mezarja, turbeta, nišana...

Sudbina bosanskih džamija uveliko podsjeća na sudbinu bosanskog čovjeka. Božijom milošću, uspjele su izbjeći i preživjeti uništenje i nestanak koji im je bio dugo planiran i pripreman. Kao što porušene bosanske džamije danas stoje stameno i uspravno, jednako tako i bosanski čovjek stoji uspravljen u dostojanstvu svoje hrabre žrtve i pravedne borbe. Sa ranama koje su još uvijek svježe, sa sjećanjima koja se odupiru neistini i zaboravu danas se prisjećamo svake porušene džamije.

Eho upozorenja upućenog sa stranica Objave onima koji silom sprječavaju vjernike da u džamijama veličaju i spominju Božije ime odjekuje po ovim našim bosanskim brdima. Molimo Gospodara svjetova da takve danonoćno prati nemir i grižnja savjesti zbog zločina kojeg su počinili.

Pokušaj da se bosanski muslimani rušenjem Božijih kuća ostave bez duhovnog staništa i korijena, nije urodio plodom. Štaviše, taj duhovni korijen na kojem opstoji stablo našeg vjerovanja i na kome se poput razgranate krošnje rađaju raznovrsni plodovi naših dobrih djela, postao je još jači i čvršći.

Kao što su porušene džamije svojom obnovom i izgradnjom na svojim vijekovnim temeljima nadživjele svoje rušitelje, tako i ova zemlja i njeni čestiti ljudi snagom svoje čelične volje i ustrajnosti uspijevaju nadživjeti ostrašćene sile zla i uništenja. Milostivi je u svojoj Knjizi, u kojoj nema sumnje i protuslovlja, ohrabrio vjernike da će ih, ukoliko sačuvaju svoje duhovne korijene, ukoliko obnove i izgrade svoje džamije, osnažiti Svojom sigurnom i jasnom Uputom, hidajetom, koja će im jamčiti da su na ispravnoj životnoj stazi. Na Dan džamija podsjećamo se na tu veliku i radosnu vijest u čije se ispunjenje svakim danom iznova uvjeravamo:

"Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu." (Et-Tevbe, 18)

Obilježavajući Dan džamija nužno je ukazati na potrebu očuvanja i jačanja naših džema'ata. U džamijama se približavamo našem Stvoritelju, a u džematskim saffovima izgrađujemo bratsku slogu, pružamo jedni drugima zaštitu i polažemo ispit solidarnosti. Džema'at nas odgaja u duhu zajedništva i dogovaranja. Namaz u jedinstvenom saffu simbolizira našu snagu i jedinstvo, a napuštanje saffa i izdvajanje iz džema'ata upozorava na raskole i međusobnu netrpeljivost. Vjerovjesnik Muhamed s.av.s. nas savjetuje: „Vjernik je u odnosu na vjernika poput zgrade u kojoj se jedni dijelovi oslanjaju na druge.“

Iako obnovljene u svom punom sjaju, nekim našim džamijama nedostaje ono što je u njima najdragocjenije. To su vjernici, džematlije, muslimani i muslimanke koji su zbog progona iz svoga zavičaja bili primorani napustiti svoje džem'ate. Bez njih naše džamije nemaju onu svjetlost i toplotu po kojima ih se sa sjetom sjećamo. Sa svojim dolaskom i prisustvom u džamiji džematlije ispunjavaju džamijski prostor posebnim Božijim blagoslovom koji se reflektuje na cijelu muslimansku zajednicu.

Puno je lakše bilo obnoviti srušena materijalna zdanja od obnove nasilno prekinutog vjerskog života u džamijama i mesdžidima. Zato, odazovimo se pozivu mujezina i otvorimo vrata Božijih kuća u koje su mnogi od nas kročili prije nego što su obnovili vlastite domove i ognjišta. Naša je obaveza da obnovljenim džamijama udahnemo novi život time što ćemo u njima klanjati namaze, podučavati djecu i omladinu islamskim vrijednostima, te brinuti o slabim i nemoćnim, štiteći njihova prava na koje nas Allah Uzvišeni u Svojoj knjizi opominje:

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju. Koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju! (el-Ma'un 1-7)

Draga braćo,

Neka svaki naš odlazak u džamiju bude naš istinski povratak, Izvoru, Početku i Kraju našeg postojanja, povratak Onome koji poznaje šta na javu iznosimo a šta u grudima svojim krijemo. Što smo bliži Izvoru naše sjećanje na stajanje pred Bogom na danu suđenja bit će snažnije, a time će i naša spoznaja o sebi i krajnjem, neizbježnom cilju kojem idemo biti jasnija. Neka naša svijest o važnosti džema'ta nadvlada egoizam i sebičnost. Neka naša snaga praštanja braći i sestrama bude prepreka zavisti, mržnji i želji za osvetom. Neka naša budnost i briga nad džema'tom nadjača svaku malodušnost i podjele.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje.

Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv.

 

Reisul-ulema IZBiH

dr. Husein ef. Kavazović

Dan dzamija III.docx
Microsoft Word Dokument 22.8 KB