KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

  

01. rebiu-l-evvel 1440.H. / 09. novembar 2018.g.

 

POSLANIKOV POZIV HERAKLU

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Da bi čovjek nekoga zavolio, prvo mora da ga upozna, a sigurno da jedna od osoba koja najviše zaslužuje da bude voljena jeste naš Pejgamber Muhammed, s.a.v.s. S toga ćemo, po običaju, i ovaj mjesec Rebiu-l-evvel iskoristiti da se malo bolje upoznamo sa našim Poslanikom, a.s.v.s. Ovog puta ćemo čuti šta je o njemu, i sa kakvim poštovanjem, rekao Herakle, tadašnji vladar Bizantije, koji je od Poslanika, s.a.v.s., dobio pismo sa pozivom da primi Islam.

Ebu Sufjan, r.a., koji je u to vrijeme bio kafir, pripovijeda: ''Otišao sam u Šam u periodu kada je između mene i Poslanika bilo primirje, pa je stiglo pismo od Poslanika, a.s., kojeg je donio Dihje el-Kelbi, a koje je bilo upućeno Heraklu, vladaru Bizantije. Dihje je predao pismo namjesniku Busre, a on Heraklu. Nakon toga je Herakle upitao: 'Da li ovdje ima neko iz naroda čovjeka, koji za sebe tvrdi da je vjerovjesnik?' Pa su odgovorili da ima. Tada sam pozvan sa grupom Kurejšija i došli smo kod Herakla, pa su nas posjeli ispred njega, a on upita: 'Ko je od vas, po krvnom srodstvu, najbliži tom čovjeku?' 'Ja sam mu najbliži po srodstvu' – odgovorih. Pa me primakoše da sjednem ispred njega, a moje drugove iza mene. Potom Herakle reče svom prevodiocu: 'Reci im da ću ja pitati ovoga (pokazujući na mene) o onom čovjeku i ako mi štagod slaže, neka ga oni demantuju!' Bogami, da se nisam stidio laži koju bi mogli otkriti, ja bih na njega nešto i slagao. Zatim je rekao prevodiocu da me upita kako cijenim njegovo porijeklo? Rekoh: 'On je kod nas uglednog porijekla.' 'Da li je neko od njegovih predaka bio vladar?' Rekoh: 'Ne.' 'Da li ste ga optuživali za laž prije nego što je počeo da govori to što govori?' 'Ne. Nismo.', odgovorih 'Da li ga slijedi ugledan svijet ili slabi i siromašni?' 'Slijede ga slabi i siromašni.', odgovorih. 'Da li se njihov broj povećava ili smanjuje?' 'Ne smanjuje, nego povećava.', rekoh. 'Da li se iko od njih odmetne nezadovoljan njegovom vjerom nakon što ju je prihvatio?' 'Ne.', rekoh. 'Da li ste se protiv njega borili?' 'Da.', odgovorio sam. 'Kako se borba završavala?' 'Borba između nas i njega je promjenjive sreće; nekada pobijedi on, a nekada mi.', kazao sam. 'Da li prekrši zadanu reč?' 'Ne, ali sada smo u periodu primirja s njim i ne znamo šta će on u njemu uraditi.' Nijedan odgovor mi nije pružio mogućnost da kažem bilo šta protiv njega osim ovog. 'Da li je tako nešto govorio neko prije njega.' upitao je, pa sam odgovorio da nije. Tada je kazao prevodiocu da mi kaže:

'Pitao sam te za njegovo porijeklo a ti si spomenuo da je on među vama uglednog porijekla. Takav je slučaj sa svim poslanicima, oni se pojavljuju u najuglednijoj porodici svog naroda.

Dalje sam te pitao da li je neko od njegovih predaka bio vladar, a ti si izjavio da nije, a da je neko od njegovih bio vladar, kazao bih da je on čovek koji traži vlast svojih predaka.

Pitao sam te da li ste ga sumnjičili za laž prije nego što je počeo govoriti to što sada govori. Odgovorio si da niste, pa smatram da sigurno, kada nije lagao na narod, kako bi sada lagao na Boga.

Potom sam te pitao da li ga slijedi ugledan svijet ili slabi i siromašni? Ti si rekao da ga slijede slabi, a oni su sljedbenici poslanika.

Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje, pa si kazao da se njihov broj povećava. Tako je sa vjerovanjem dok se ono ne upotpuni.

Dalje sam te pitao da li se bilo ko od njegovih sljedbenika odmetnuo nezadovoljan njegovom vjerom nakon što ju je prihvatio. Ti si odgovorio da nije. Takvo je vjerovanje kada njegova ljepota obuzme srca.

Pitao sam te da li ratujete sa njim pa si potvrdio da ratujete, da je ishod promjenljiv, pa nekad vi pobijedite, a nekad on. Takvi su poslanici, budu iskušavani, ali na kraju pobijede.

Pitao sam te da li ispunjava zadatu riječ a ti si odgovorio da ispunjava. Takvi su poslanici, oni ispunjavaju zadatu riječ.

Pitao sam te da li je to što govori neko prije njega govorio, pa si kazao da nije, a ja kažem: Da je neko prije njega u to pozivao kazao bih da je sljedbenik govora koji je nekad prije kazan.'

Zatim je upitao šta nam naređuje, pa sam mu odgovorio da nam naređuje namaz, zekat, održavanje rodbinskih veza i čednost. Tada je Herakle kazao: 'Ako je to što kažeš istina, on je onda vjerovjesnik. Ja sam znao da će se pojaviti, ali nisam mislio da će biti od vas. Kad bih znao da ću do njega dospjeti, potrudio bih se da se sretnem sa njim. A kad bih bio kod njega, prao bih mu noge. On će sigurno osvojiti ovo što je pod mojim nogama.'

Potom je Herakle zatražio pismo Božijeg Poslanika, a.s., pa je u njemu pročitao:

'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Od Muhammeda, Božijeg roba i Njegovog poslanika – Heraklu, velikanu Bizantinaca. Neka je spas na onog ko slijedi Pravi put! A zatim, pozivam te pozivom Islama – primi Islam, bit ćeš spašen i Bog će te nagraditi dvostrukom nagradom. Ako odbiješ, snosit ćeš grijeh svoj i grijehe svojih podanika.

'O sljedbenici Knjige, dođite ka riječi koja je jednaka i za nas i za vas: da ne robujemo nikom osim Allahu, da mu širk ne činimo i da ne smatramo jedni druge bogovima osim Allaha. Pa ako to odbace, vi recite: 'Budite svjedoci da smo mi, uistinu, muslimani.' (Ali 'Imran, 64.)

Kad je Herakle kazao šta je imao da kaže i kad je završio sa čitanjem pisma, oko njega je postalo bučno, podigli su se glasovi i mi smo izvedeni. Rekao sam svojim pratiocima da je ugled Ibn Ebu Kebšeta stvarno porastao i da ga se plaši i vladar Bizanta. Od tada sam bio stalno u uverenju da će Muhammed zaista pobediti, sve dok mi Bog nije dao da primim Islam.''

Braćo moja! Islam će pobijediti, sa nama ili bez nas, ali je za nas bolje da bude sa nama. Zato, čuvajmo svoj Islam i slijedimo Muhammeda, a.s.!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da naš život i naša smrt budu u Islamu. Amin.

Herakle o Muhammedu, a.s..doc
Microsoft Word Dokument 52.5 KB