KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

18. rebiu-l- ahir 1439.H. / 05. januar 2018. godine

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

U SE I U SVOJE KLJUSE!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Kada se Zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe Gospodar tvoj a i meleki red do reda poredani, i kad se toga Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a čemu mu tada sjećanje?! – i reći: 'Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!''' (El-Fedžr, 21-24.)

Braćo moja u dini Islamu! Ovaj kratki prolazni dunjalučki život nije ništa drugo do li priprema za budući vječni ahiretski život. Svaki novi dan koji osvane u principu je nova prilika za nas da pojačamo naše pripreme kako bi nam kvalitet budućeg života bio što bolji. Svako dobro djelo koje učinimo predstavlja jedan stepen više u Džennetu, jedan korak bliže svome Gospodaru i jedan korak dalje od džehennemskog ponora i propasti.

Braćo moja! Čovjek treba da se priprema dok je živ, jer kada umre prestaju sva njegova djela, osim: ako je udijelio trajnu sadaku, ako je iza sebe ostavio znanje koje koristi ljudima i ako je iza sebe ostavio dijete koje će za njega učiti dovu. Dokle god se ljudi i životinje budu koristili njegovom sadakom, dokle god se ljudi budu koristili njegovim znanjem i dokle god njegovo dijete bude učilo dovu za njega – njemu će se pisati dobra djela.

Osim toga, ako njegovi nasljednici za njega budu napostili propuštene dane ramazana ili udijelili propušteni zekjat ili obavili propušteni hadž – njemu će se pisati dobra djela.

Isto tako, ako njegovi nasljednici ili neko drugi u njegovo ime budu podijelili sadaku (a najbolja je trajna sadaka) ili budu obavili hadž (a najbolji hadž je Kiran) ili budu pred njegovu dušu dovu proučili (a najbolja dova je Fatiha) – njemu će se pisati dobra djela.

Za sva ostala dobra djela, koja se učine u njegovo ime, nema garancije da će biti upisana u njegova dobra djela. Ali, nema ni zabrane da se ona čine. Jedno od tih djela jeste i učenje Kur'ana. Naime, pravnici hanefijskog mezheba smatraju da je učenje Kur'ana pred dušu merhuma ispravno, uz uslov da se za to učenje ne uzima nikakva naknada. U suprotnom, to učenje će se smatrati grijehom, a naknada haramom. Odnosno, grijeh čini i onaj koji uči i onaj koji plaća.

S tim u vezi, želim sebe i vas da upozorim na veliki broj slabih i izmišljenih hadisa, koji govore o vrijednostima učenja pojedinih sura. U jednom od tih hadisa, koji se često citira, stoji da je sura Ja-sin srce Kur'ana i da je treba učiti mrtvima. Bez obzira što se taj hadis nalazi u Ahmedovom Musnedu, on je slab. Prema tome, on se ne može uzeti kao argument da je Poslanik, a.s., preporučio živima da pred duše umrlih uče suru Ja-sin.

Zato, braćo moja! Neka se svako o sebi zabavi i za sebe pobrine! Ili kako kaže stara poslovica: ''Uzdaj se u se i u svoje kljuse!'' Nemojmo čekati starost pa da onda počnemo klanjati, postiti, zekat i sadaku dijeliti, za hadž se pripremati i sufaru učiti. Izmirimo svoje dugove, prvenstveno prema Uzvišenom Allahu! Iskoristimo danas prije nego dođe sutra, jer sutra će za neke već biti prekasno. I nemojmo se uzdati u to da će naša djeca, kad mi umremo, u naše ime nešto uraditi. Ovo vrijeme, u kome čovjek sve više zaboravlja, kako sebe tako i druge, nikome ne daje nikakvu garanciju. Nemojmo gubiti iz vida da vrijeme teče i da nosi sve sa sobom. Ono se ne može zaustaviti, ne može se vratiti, ne može se nadoknaditi i ne može se produžiti. Zato se potrudimo i navrijeme osigurajmo sebi mjesto u Džennetu!

Završit ćemo riječima i pozivom Uzvišenog Gospodara: ''Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Allah neće zaustaviti. Toga Dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati.'' (Eš-Šura, 47.)

 

Gospodaru naš, nemoj nas kazniti ako zaboravimo ili nešto nehotice učinimo! Gospodaru naš, nemoj tovariti na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, nemoj nam stavljati u dužnost ono što ne možemo podnijeti! Pobriši grijehe naše, oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! Amin.

Ne oslanjaj se.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB