KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

08. ševal 1439.H. / 22. juni 2018. god.

 

ISLAM, IMAN I IHSAN

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Metaforički rečeno, naš život na ovome svijetu jeste jedan brod, koji plovi po moru Dunjaluka, od luke Ezela do luke Berzeha. Na tom putovanju ima puno ostrva, na koja moramo svratiti kako bismo se podmirili za nastavak putovanja. Na nekim ostrvima je bereket, a na nekima su gusari. Ostrva sa bereketom su mirna i tiha, obasjana svjetionikom Islama. Ostrva sa gusarima su mračna, ali živahna i privlačna. Vjetrovi, koji vazda pušu, izuzev u mjesecu ramazanu, uglavnom nas nose ka gusarskim ostrvima, gdje ćemo se u početku lijepo provesti, ali će nas na kraju gusari pokrasti. Na koja ćemo ostrva svratiti, izbor je na nama. Od našeg izbora zavisi kakva će nam biti opskrba, jer od luke Berzeha valja dalje zaploviti vječnom pučinom okeana Ahireta. Opskrba će sigurno biti bolja ako budemo brže putovali i ako budemo češće svraćali na ostrva bereketa, bez obzira što nam se nekada čini da je tamo dosadno. Da bismo ta ostrva pronašli, potreban nam je kompas LA ILAHE ILLALLAH. A da bismo brže putovali, potrebno je izaberemo kurs kretanja – ISLAM, IMAN ILI IHSAN.

U vezi s tim se od hzr. Omera, r.a., prenosi da je rekao: ''Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pojavi se čovjek u jako bijeloj odjeći i izrazito crne kose. Na njemu se nije primjetio trag putovanja i niko ga od nas nije poznavao. Zatim sjede kod Poslanika, s.a.v.s., pa nasloni svoja koljena na njegova koljena i stavi svoje dlanove na svoja stegna i reče: 'Muhammede, obavijesti me o Islamu.' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hodočastiš Ka'bu ako si u mogućnosti.' Čovjek reče: 'Istinu si rekao.' Pa se mi začudismo, pita a onda potvrđuje. Zatim reče: 'Obavijesti me o Imanu.' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u odredbu, dobru i lošu.' Čovjek opet reče: 'Istinu si rekao. Obavijesti me o Ihsanu.' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On tebe, sigurno, vidi.' Čovjek reče: 'Obavijesti me o Sudnjem danu.' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.' Čovjek reče: 'Obavijesti me o njegovim znakovima.' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Kad robinja rodi sebi gospodaricu, i kad vidiš bosonoge, gole pastire kako se takmiče u gradnji visokih građevina.' Zatim čovjek ode, a ja ostadoh još malo, pa mi Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Omere, znaš li ti ko je onaj čovjek što je pitao?' Ja rekoh: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' A on reče: 'To je bio Džibril. Došao je da vas poduči vašoj vjeri.' '' (Muslim)

Prema tome, prvi kurs – kurs Islama podrazumijeva puko izvršavanje islamskih šartova. Tu, nažalost, imamo podjelu na muslimane praktičare i muslimane nepraktičare. Ovi prvi izvršavaju sve islamske šarte, a ovi drugi vole omahnuti. Nesporno je da ovi prvi brže putuju.

Drugi kurs jeste kurs Imana. On, pored potpunog izvršavanja islamskih šartova, podrazumijeva i dodatne ibadete, koji su rezultat svijesti o imanskim šartovima. Pa tako mu'min Allaha stalno zikir čini, često nafilu klanja ili posti, sadaku dijeli, dove uči; vjerujući da ga meleki stalno prate – grijeha se kloni; vjerujući u Knjigu Božiju – Kur'an uči i izučava; vjerujući u Poslanika, s.a.v.s. – čita hadise i gleda da ih maksimalno u praksu sprovede; vjerujući u Sudnji Dan – trudi se da što više dobrih djela učini; vjerujući u kader (odredbu) – trudi se da bude što sretniji, a kada ga problemi pritisnu, da se strpi.

Da razlika između kursa Islama i kursa Imana zaista postoji potvrđuje nam 14. ajet sure el-Hudžurat, u kome Uzvišeni Allah poručuje: ''Neki beduini govore: 'Mi vjerujemo!' Reci: 'Vi ne vjerujete, ali recite: 'Mi smo prihvatili Islam!', jer iman u vaša srca još uvijek nije ušao.''

Treći i najbrži kurs jeste kurs Ihsana. On podrazumijeva da sve ono što kao mu'mini radimo, radimo maksimalno dobro i trudimo se da postignemo perfekciju i Allahovo zadovoljstvo, svjesni da nas Dragi Allah gleda, a ne neki Mujo ili Haso.

Braćo moja! Svake godine, početkom mjeseca ševvala, pred nama se javlja jedna velika dilema: Šta poslije ramazana? Nadam se da će nam ova današnja hutba pomoći da pronađemo odgovor na tu dilemu.

 

Molim Dragog Allaha da nam putovanje preko mora Dunjaluka učini što lakšim, bržim i korisnijim. Amin.

Islam, iman, ihsan.doc
Microsoft Word Dokument 45.0 KB