KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

25. ša'ban 1439.H. / 11. maj 2018.g.

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

SLABI HADISI O RAMAZANU

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se, evo, pred vratima mubarek-mjeseca ramazana, o kome Uzvišeni Allah veli: ''U mjesecu ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.'' (El-Bekare, 185.)

Pred nama su, braćo moja, brojne blagodati, koje je za nas pripremio naš Gospodar i koje samo treba da uzmemo. Posebno čime treba da se počastimo jesu tri duhovne sofre: teravija, post i mukabela (Kur'an).

Pa tako, u utorak navečer, akobogda, klanjat ćemo prvu teraviju, a u srijedu zapostiti prvi dan posta i započeti mukabelu, koju ćemo i ove godine učiti sat vremena prije podne-namaza a završiti uoči Lejletu-l-Kadra, odnosno, 27. noć mjeseca ramazana.

Braćo moja! Ramazanske blagodati su mnogobrojne i treba ih iskoristiti. Međutim, nema potrebe da se izmišljaju neke posebne blagodati, kako bi se ljudi podstakli da u mjesecu ramazanu čine dobra djela. S toga, danas želim da vam skrenem pažnju na nekoliko najčešće citiranih hadisa koji govore o vrijednostima mjeseca ramazana, ali koji su, nažalost, modifikovani ili izmišljeni.

1. Selman el-Farisi, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''O ljudi, nastupio je veliki mjesec, u njemu je noć vrednija od hiljadu mjeseci. Allah je učinio post u ovom mjesecu obaveznim, a noćni namaz dobrovoljnim. Ko u njemu učini nekakvo dobro, kao da je učinio farz izvan njega, a ko učini farz u njemu, kao da je učinio sedamdeset farzova izvan njega. To je mjesec strpljenja, a nagrada za strpljenje jeste Džennet. To je mjesec pomaganja drugima. To je mjesec u kojem je vjernikova nafaka povećana. Ko god nahrani postača hranom kojom će prekinuti post, bit će mu oprošteni grijesi i bit će sačuvan Vatre, a dobit će i nagradu postača bez umanjenja nagrade postaču.'' Tada ashabi rekoše: ''Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača.'' Muhammed, s.a.v.s., reče: ''Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač omrsi datulom, gutljajem vode ili mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od Vatre. Ko olakša svome potčinjenom u tom mjesecu, Allah, dž.š., će tome oprostiti grijehe i osloboditi ga od Vatre. Nastojte u ovom mjesecu činiti četiri stvari; dvije sa kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne. Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo jesu: svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da od Njega tražite oprost. Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, dž.š., molite za Džennet i tražite zaštitu od Vatre. Ko napoji postača, Allah, dž.š., će ga napojiti sa moga izvora tako da nakon toga neće ožednjeti i kao takav će ući u Džennet!'' (Bilježe ga Ibn Huzejme u Sahihu i Bejheki u Šuabul-imanu)

(Komentar) Istina jeste da u ramazanu važe ista pravila kao i u drugim mjesecima, to jest, za jedno dobro učinjeno djelo slijedi nagrada, koja je uvećana od 10 do 700 puta, osim za post, jer je post Allahov i On za njega posebno nagrađuje.

Čovjek treba i mimo ramazana da bude strpljiv i da pomaže drugima, dok nafaka ide onako kako ju je Dragi Allah propisao – nekada je ima više, a nekada manje (neovisno o ramazanu).

Allahova milost ne prestaje završetkom prve trećine mjeseca ramazana, Njegov oprost ne prestaje završetkom druge trećine mjeseca, a oslobađanje od vatre nije uslovljeno početkom treće trećine mjeseca ramazana.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., će sve vjernike na Sudnjem danu napojiti sa svoga izvora.

2. Abdullah b. Ebu Avf, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''San postača je ibadet, njegova šutnja je tespih, njegova dova je primljena, a njegova djela će biti umnožena.'' (Bilježi ga Bejheki u Šuabul-imanu)

(Komentar) Radi ovog hadisa mnogi postači gledaju da prespavaju dan i da što više šute. Međutim, postač iako treba da se odmori, ne treba da prespava post; iako treba da vodi računa o svom govoru, ne treba da šuti, nego da što više zikri.

3. Džerir b. Abdullah, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ramazanski post je okačen između nebesa i Zemlje i neće biti podignut Allahu bez sadekatul-fitra.'' (Bilježe ga Ibn Šahin u svom Tergibu i Dejlemi u Musnedul-firdevsu)

(Komentar) Sadekatu-l-fitr jeste velika obaveza, ali od njega ne zavisi ispravnost posta.

4. Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., kada bi nastupio mjesec redžeb, učio: ''Allahu naš, blagoslovi nam redžeb i ša´ban, i podari nam da dočekamo ramazan.'' (Hadis bilježe Ahmed, Ibn Sunni, Bejheki u Šuabul-imanu, Bezzar, Ebu Nua´jm i Taberani u El-Evsatu)

(Komentar) Nema sumnje da je ova poznata dova lijepa i nema smetnje da se ona uči, ali ovo nije Poslanikova, s.a.v.s., dova.

A što se tiče hadisa: ''Redžeb je Allahov mjesec, ša'ban moj, a ramazan mjesec moga ummeta.'', on je apsolutno izmišljen.

S toga, braćo moja, pozivam sebe i vas – držimo se istine i držimo se ispravnih hadisa! Iskoristimo dane dolazećeg ramazana na najbolji mogući način, a zatim uživajmo u nagradi!

 

Molim Dragog Allaha da nas u mjesecu ramazanu obaspe Svojom neizmjernom milošću. Amin.

 

Slabi hadisi o Ramazanu.doc
Microsoft Word Dokument 43.0 KB