KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

   

 

23. novembar 2018. / 15. rebī'u-l-evvel 1440.

 

AHIRETSKE BLAGODATI MUHAMMEDOVOG, A.S., UMMETA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Zaista će doći dan kada će nam potpuno svejedno biti koliko smo bogatstva na Dunjaluku imali – koliko smo djece podigli, kuća napravili, auta promijenili, novca ušparali i ostalih dunjalučkih ukrasa pridobili. Kada će nam jedino važno biti kako ćemo ahiretske blagodati dobiti, kako ćemo Dragom Allahu dževab dati (pred Njim za djela svoja odgovarati) i kod koga ćemo spas od Vatre potražiti.

Tek tada će pravu slast i čast osjetiti oni koji su sljedbenici svojih poslanika bili. A najveću slast će imati Muhammedovi, a.s., sljedbenici, jer će oni najljepše ahiretske blagodati dobiti. Zadnji su došli, a prvi će ispit polagati. Naš Pejgamber voljeni o tome veli:

''Svi narodi koji su bili prije nas nisu upućeni na petak, pa je židovima pripala subota, a kršćanima nedjelja. Nakon toga je Allah, dž.š., doveo ovaj naš ummet i dao nam je petak, pa je učinio da židovi i kršćani na Sudnjem danu budu iza nas, tako da smo mi posljednji na Dunjaluku, a bit ćemo prvi na Ahiretu i tako je određeno prije nego što je išta stvoreno.'' (Muslim)

Kojeg li olakšanja i časti! A pošto će prvi ispit polagati, logično je da će prvi i Džennet posjetiti i u Džennetu do svojih odaja Kur'anom se uzdizati. Tako veli naš voljeni:

''Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: 'Uči i penji se, uči lijepo i pravilno kao što si i na Dunjaluku učio. Tvoje mjesto je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.'' (Ebu Davud i Tirmizi – hadis hasen-sahih)

Muhammedov, a.s., ummet će najbrojniji biti i kada bude najteže neće radost kriti, jer ako zatreba šefa'at će dobiti i, akobogda, od Džehennema se spasiti. Naš miljenik je o tome znao govoriti:

''Svaki od Allahovih poslanika, a.s., je imao dovu koja se prima i svaki od njih je s tom dovom požurio na ovome svijetu, a ja sam ostavio svoju dovu kao šefa'at za moj ummet na Sudnjem danu.'' (Muttefekun alejhi)

Ali, kako će naš miljenik u tolikoj masi ljudi svoj ummet prepoznati? Na njihovim tijelima će jasni znaci biti. Za tim znacima on je znao uzdisati:

''Volio bih da možemo vidjeti našu braću.'' Ashabi upitaše: ''Zar nismo mi tvoja braća, Allahov Poslaniče?'' On reče: ''Vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji još nisu došli na ovaj svijet.'' Ashabi upitaše: ''Kako ćeš prepoznati one koji još nisu došli od tvog ummeta, Allahov Poslaniče?'' On reče: ''Šta mislite, kada bi čovjek među crvenim i crnim konjima imao konje s bijelim biljegom na čelu i nogama, zar ne bi mogao prepoznati svoje konje?'' Ashabi rekoše: ''Mogao bi, Allahov Poslaniče.'' A on reče: ''Zaista će pripadnici moga ummeta doći na Sudnji dan svijetlih lica, ruku i nogu od tragova uzimanja abdesta.'' (Muslim)

Pa zar se, braćo moja, ne isplati abdest uzimati i namaz svoj čuvati? A kad ih prepozna, on će ih napojiti, sa svoga Havda iz rijeke Kevsera nakon čega više nikada neće ožednjeti. Tako on svoje ashabe obveseli:

''Znate li šta je Kevser?'' – upita ih, a oni rekoše: ''Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.'' On reče: ''To je rijeka sa mnogo dobra, koju mi je obećao moj Gospodar. To je Havd na koji će moji sljedbenici na Sudnjem danu dolaziti. Broj njegovih posuda je poput broja nebeskih zvijezda. Nekom od ljudi iz mog ummeta neće biti dozvoljeno da priđe, pa ću ja reći: 'Gospodaru, i on je moj sljedbenik.' On će mi reći: 'Ti ne znaš kakve je sve novotarije on uveo poslije tebe.''' (Muslim)

Zato, braćo moja, nemojmo vrijeme gubiti! Nego, hajmo požuriti, jer nećemo na Dunjaluku vječno boraviti! Hajmo se potruditi i navedene časti zaslužiti! A nemojmo biti od onih koji će ih odbiti! O tome Pejgamber, a.s., veli, i s time ćemo hutbu završiti:

"Svi moji sljedbenici će ući u Džennet, osim onih koji odbiju." Ashabi upitaše: ''A ko će odbiti da uđe u Džennet, Allahov Poslaniče?'' "Ko me bude slijedio, taj će ući u Džennet, a ko mi se suprotstavi, taj će odbiti!" – odgovori on. (Buharija)

 

Molim Dragog Allaha da nas učini iskrenim sljedbenicima Resulovim. Amin.

 

 

Muhammedov, a.s., ummet II.doc
Microsoft Word Dokument 42.5 KB