KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

08.Juni 2018. god. 24.Ramazan 1439.h.

 

PRVA OBJAVA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se, evo, u zadnjem petku ovog mubarek-mjeseca ramazana, i u njegovoj zadnjoj trećini, u kojoj tražimo bereket Lejletul-Kadra. To je noć koja je vrjednija od 1000 mjeseci; noć u kojoj se veliki broj meleka zajedno sa Džibrilom spušta na zemlju; noć u kojoj je Uzvišeni Allah u ponedjeljak, 21. noći mjeseca ramazana, odnosno, desetog avgusta, davne 610. godine, spustio Kur'an na zemaljsko nebo, a odmah zatim počeo ga objavljivati Muhammedu, s.a.v.s.

O tom velikom događaju majka vjernika h. Aiša, r.a., pripovijeda: "Prvo što je od Objave počeo dobivati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, pa je odlazio u pećinu Hira i tamo po više noći provodio u razmišljanju i pobožnosti. Zatim bi se odatle skrhan i iscrpljen vraćao Hatidži, dok mu jednom, dok je bio u pećini Hira, nije došao melek i donio Objavu.

Melek mu je rekao: 'Čitaj!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 'Rekao sam: 'Ja ne znam čitati', pa me je uhvatio i stisnuo. Zatim me je pustio i ponovno rekao: 'Čitaj!' Ja sam opet rekao da ne znam čitati, pa me je po drugi put uhvatio i stisnuo, a zatim pustio i rekao: 'Čitaj!' Ja sam opet rekao da ne znam čitati, pa me je po treći put uhvatio i stisnuo, a zatim pustio i rekao: 'Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara' - dok nije došao do - 'Koji čovjeka poučava onome što ne zna.' (El-Alek, 1-5.)

Odatle se Poslanik, s.a.v.s., uplašen vratio Hatidži i rekao: 'Pokrijte me, pokrijte me!', pa su ga pokrili dok ga strah nije prošao. Potom je rekao: 'Hatidža, šta je sa mnom?' Zatim joj je ispričao šta se desilo i rekao: 'Bio sam se prepao za sebe.' Ona mu reče: 'Naprotiv, budi sretan i veseo. Tako mi Allaha, Allah te nikada neće osramotiti. Ti paziš rodbinu, govoriš istinu, pomažeš iznemoglog, častiš goste i pomažeš pravdu.'

Hatidža ga je, zatim, odvela kod svoga amidžića Vereke b. Nevfela, čovjeka koji je u predislamsko doba primio kršćanstvo, znao pisati i na arapskom jeziku napisao Jevanđelje. Bio je sijedi slijepi starac. Hatidža mu reče: 'Amidžiću, čuj šta priča tvoj bratić!' Vereka reče: 'Pričaj, moj bratiću, šta ima!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je ispričao šta se desilo i šta je vidio, pa mu je Vereka rekao: 'To je bio Allahov povjerenik, kojeg je Allah poslao Musa'u. Kamo sreće da sam mlađi, pa da dočekam vrijeme kada te tvoj narod bude protjerao!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., upita: 'Zar će me oni protjerati?!' 'Hoće' - odgovori Vereka - 'nikada niko nije došao sa ovim, sa čime si ti došao, a da mu se ljudi nisu suprostavili. Ako dočekam taj dan, sigurno ću ti pomoći.'

Vereka je ubrzo umro, a Objava je neko vrijeme prestala dolaziti. To je Božijem Poslaniku, s.a.v.s., teško palo, pa je više puta odlazio i penjao se na vrhove planina i pomišljao da se sa njih baci. Svaki put kad bi se popeo na vrh planine, pojavio bi mu se Džibril i rekao: 'Muhammede, ti si, zaista, Allahov Poslanik.' To bi ga smirilo, pa bi odustao i vratio se. Kad bi Objava, ponovno duže izostala, opet bi pokušao isto i opet bi mu se na vrhu planine pojavio Džibril i ponovio ono što je rekao prije." (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Poruke ovog velikog događaja za Islam i muslimane su brojne.

Kao prvo, Uzvišeni Allah je muslimanima ukazao veliku čast time što im je dao Muhammeda, s.a.v.s., kao Poslanika, a zatim im je preko njega poslao Svoj govor i Svoj poruku. Zapitajmo se, braćo moja, gdje se i kod koga ova čast danas nalazi?

Zatim, Poslanik, s.a.v.s., je u vrijeme prve objave bio nepismen i imao je 40 godina, da bi kasnije postao hafiz Kur'ana. To je argument protiv svih onih koji su slične dobi, a koji su sebi umislili da su prestari i da ne mogu da nauče čitati Kur'an.

Potom, Poslanik, s.a.v.s., je prije početka objave Kur'ana tri ramazana proveo u i'tikafu u pećini Hira na Brdu svjetlosti, pri čemu je u miru i tišini razmišljao o svrsi stvaranja i postojanja ovoga svijeta i živih bića na njemu. Time je on poručio da griješe svi oni koji su sebi umislili da je svrha života uživanje u dunjalučkim ljepotama, i pozvao sve ljude da otvore svoje duhovne oči tako što će se povremeno osamiti, najbolje u zadnjoj trećini mjeseca ramazana dok poste, i razmišljati.

I, na kraju, četvrta poruka, glasi: Muhammed, s.a.v.s., je postao poslanik u 40. godini, u periodu života kada čovjek može na zreo način da shvati smisao ibadeta. To, naprotiv, ne znači da čovjek treba da čeka dok napuni 40 godina, pa da tek onda počne da klanja, posti, daje zekat i priprema se za hadž. Mnogi su se u tom čekanju prevarili. Prevarila ih je prerana smrt.

 

Molim Dragog Allaha da nam podari bereket Lejletul-Kadra. Amin.

Prva objava.doc
Microsoft Word Dokument 46.5 KB