KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

 

14.09.2018. / 04. muharrem 1440.

 

NEMA IMANA BEZ EMANETA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poziva: ''Nemojte istinu sa neistinom miješati i nemojte svjesno istinu sakrivati!'' (El-Bekare, 42.)

Braćo moja u Dini Islamu! Jedna od najvažnijih stvari u našem životu, koja je temelj svih veza, brakova, prijateljstava i partnerstava, jeste povjerenje (emanet).

Ta bitna karika društva temelji se na iskrenosti, a iskrenost se, opet, temelji na istini. Naš Pejgamber, s.a.v.s., je rekao: ''Zaista, iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Čovjek govori iskreno sve dok kod Allaha ne bude upisan kao iskreni. I, zaista, laž vodi u pokvarenost, a pokvarenost vodi u Džehennem. Čovjek stalno laže sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažljivac.'' (Muttefekun alejhi)

Danas, nažalost, ljudi ne vole plaho istinu, jer istina vrlo često zna da zaboli. Odnosno, ljudi više vole slatku laž, nego gorku istinu. A Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Reci istinu, pa makar bila i gorka.'' (Ahmed i drugi – hadis hasen). Danas, nažalost, ljudi koji govore istinu i koji su iskreni, nemaju puno prijatelja.

Braćo moja! Emanet nije ni nasljedna ni urođena osobina, već osobina koja se stiče i gradi. Gradi se godinama, a gubi u jednom trenutku. A kada se povjerenje izgubi, potrebne su godine da se ponovo uspostavi, a nekada se, uopće, i ne obnovi. Takav je slučaj sa velikim brojem veza, brakova, prijateljstava i partnerstava, koji su raskinuti zbog neiskrenosti.

Danas je, nažalost, povjerenje spalo na niske grane, a to je loš znak – znak da nam se bliži kraj. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je jedan čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ''Kad će Sudnji dan?'' Poslanik mu odgovori: ''Kad nestane povjerenja među ljudima, očekuj Sudnji dan.'' Čovjek upita: ''Kako će nestati povjerenja među njima?'' A Poslanik mu odgovori: ''Kad se odgovorne funkcije budu povjeravale onima koji ih ne zaslužuju, očekuj Sudnji dan.'' (Buharija)

Zbog svega navedenog, a imajući u vidu važnost iskrenosti i povjerenja, Uzvišeni Allah poručuje. ''Allah vam naređuje da emanete povjeravate onima koji su ih dostojni, i kada ljudima sudite da pravedno sudite. Uistinu je Allahov savjet divan! A Allah, zaista, sve čuje i sve vidi.'' (En-Nisa', 58.)

Za razliku od ljudi, Uzvišeni Allah Svoje emanete čuva. S tim u vezi se prenosi da je kod h. Omera, r.a., jednog dana došao čovjek sa svojim sinom, koji su bili toliko nalik, da im je Omer, r.a., rekao: ''Baš čudno! Vi sličite jedan drugom kao vrana vrani.'' Na to mu čovjek odgovori: ''Još je čudnija priča kako je ovaj dječak došao na ovaj svijet. On je rođen nakon smrti svoje majke.''

Omer, r.a., koji je volio čudne priče, zatraži od čovjeka da mu ispriča, a ovaj poče: ''Volio sam putovanja. Jednog dana kada sam želio krenuti na put, žena mi reče: 'Nemoj ići! Nemoj mene i ovo naše dijete u stomaku ostavljati same.' Ja stavih ruku na njen stomak i rekoh djetetu: 'Ostavljam te Allahu u amanet.', a zatim sam otišao na put.

Kada sam se nakon nekoliko mjeseci vratio s puta, kuća je bila prazna. Otišao sam kod svojih rođaka da ih upitam za svoju suprugu i dijete, a oni mi rekoše da je ona umrla prije poroda. Tražio sam da mi pokažu njen mezar, i oni mi ga pokazaše te rekoše da iz njega stalno izlazi dim i da mi ne preporučuju da mu prilazim. Ja im rekoh: 'Moja žena je bila vjernica, postila je, klanjala je, sadaku dijelila, naređivala dobro i odvraćala od zla. Ne može biti u kaburskom azabu.' Te ja uzeh lopatu i počeh otkopavati mezar. Kad sam ga iskopao, imao sam šta vidjeti – moja žena sjedi mrtva, a pored nje živo dijete igra se. Tada začuh glas: 'O ti, koji si Allahu u amanet ostavio, uzmi sada svoj amanet.' '' Subhanallah!

Završit ćemo hadisom, u kome naš Pejgamber, s.a.v.s., veli: ''Nema imana onaj u koga se nema povjerenja.'' (Ahmed – hadis sahih) Zbog toga, braćo moja, neka ova današnja hutba nama bude opomena i poziv da radimo svoje poslove pošteno, da gradimo i čuvamo međusobno povjerenje, te da, ako je ikako moguće, obnovimo narušena povjerenja.

 

Molim Dragog Allaha da nam u tome pomogne. Amin.

Emanet II.doc
Microsoft Word Dokument 42.0 KB