KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

    

14. rebiu-l-ahir 1440.H. / 21. decembar 2018.g.

 

ISA, A.S. (ISUS) NIJE BOG

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U noći sa ponedjeljka na utorak cijeli katolički svijet će obilježiti rođendan Isa'a, a.s. (Isusa). Tu, naravno, nema ništa sporno. Čak šta više, i neki derviški redovi obilježavaju dan sjećanja na rođenje Isa'a, a.s., takozvanom ''Isaijom''. Međutim, ono što jeste sporno jeste činjenica da katolici 25. decembar obilježavaju kao rođendan, neuzubillah, sina božijeg. Naime, oni su na prvom Nicejskom saboru održanom 325. godine pod pokroviteljstvom cara Konstantina I, sebi dozvolili luksuz da glasaju o prirodi Isa'a, a.s., te da ga nazovu ''sinom božijim'', iako je svo vrijeme prije toga, kako ga i Biblija naziva, on bio ''sin čovječiji''.

S pravom se pitamo: ko su to ljudi i od kud njima pravo da glasaju ko je bog? U vezi s tim Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Da je Allah htio da ima dijete, On bi izabrao od Svojih stvorenja koga On hoće. Hvaljen neka je On! On je Jedan i Svemoćni.'' (Ez-Zumer, 4.)

Dakle, samo Bog ima pravo da odluči ko je bog, a On je odlučio da samo On bude Jedan i Jedini Bog. Zbog toga one kršćane, koji kažu da je Isa bog i da je Allah jedan od trojice, On u suri El-Maide naziva kafirima (onima koji pokrivaju istinu i koji su nepokorni Bogu) i mušricima (mnogobošcima), kojima je ulazak u Džennet ZABRANJEN, te im prijeti bolnom patnjom na Dunjaluku i Vatrom na Ahiretu, ako ne prestanu sa tim provokacijama.

A zatim, pogledajte te milosti, odmah u nastavku kazivanja On ih poziva da se pokaju Allahu i da od Njega zatraže oprost, pa će im On oprostiti. Čak šta više, On u Kur'anu obećava da će im, ako se pokaju, njihova loša djela preinačiti u dobra i da će u nastavku života imati dvostruke nagrade za učinjena dobra djela.

Ovdje, kao što vidimo, Uzvišeni Allah od njih ne traži da prihvate vjeru Islam, nego da prihvate sistem Islama, odnosno, pokornost i poslušnost Jednom i Jedinom Bogu. Zbog toga On u Kur'anu i pravi razliku između kršćana vjernika i kršćana nevjernika:

''Nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige, koji po svu noć Allahove ajete čitaju i sedždu čine; oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; – oni su čestiti; bilo kakvo dobro da urade, bit će za njega nagrađeni. – A Allah dobro zna one koji se Njega boje.'' (Ali Imran, 113-115.)

Na drugom mjestu o njima, a prvenstveno o svećenicima koji su bili uz kralja Njegusa u Abesiniji, kada je on primio prve izbjeglice iz Mekke i kada im je poslanikov amidža Dža'fer, r.a., učio ajete iz sure Merjem, On kaže:

''Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im suze iz očiju liju jer znaju da je to Istina, pa govore: 'Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima.' I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.'' (El-Maide, 83-85.)

To su, dakle, vjernici iz reda kršćana, koji vjeruju da je Isa, a.s., kao i svi ostali Allahovi poslanici – ČOVJEK, koji jeo hranu da bi preživio, koji je kao dokaz svoga poslanstva u bešici progovorio, mrtvim stvarima dušu davao, mrtve oživljavao, slijepe i gubave liječio i Indžil dobio, koji nije ni umro a ni razapet bio, i koji je sin Merjeme, koja nije majka božija nego Siddika (iskrena i istinoljubiva žena), koja je svoju čednost sačuvala i, Allahovom voljom (kun fe jekun – budi i ono bude), dijete bez muža rodila.

Eto, to je prava istina o Isa'u, a.s., koju mi muslimani treba da dobro upoznamo i da je, ako nam se prilika ukaže, prenesemo svojim komšijama kršćanima, jer i oni imaju pravo da znaju istinu.

 

Molim Dragog Allaha, Stvoritelja svih svjetova, Milostivog i Samilosnog, Vladara Sudnjega dana, da nas uputi na Pravi put, pa da samo Njemu robujemo i da samo od Njega pomoć tražimo. Amin.

Isa nije bog.doc
Microsoft Word Dokument 18.5 KB