KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

02.09.2016. / 30. zu-l-ka'de 1437.

 

ZUL-HIDŽDŽE – MJESEC HADŽA I KURBANA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Bekki (Mekki), mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su dokazi jasni – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. Onaj ko uđe u njega – siguran je. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.'' (Ali Imran, 96-97.)

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se pred vratima Zul-hidždžeta, mjeseca hadža i kurbana. Počevši od noćas, pred nama je deset noći, kojima se Uzvišeni Gospodar zaklinje u suri el-Fedžr, čija se vrijednost mjeri vrijednošću zadnje trećine mjeseca ramazana. Počevši od sutra, pred nama je deset dana, koji su najdraži Allahu, dž.š., u toku jedne godine. Pred nama su brojne blagodati, koje ćemo steći, ako se budemo umiljavali svome Stvoritelju mnogobrojnim tekbirima, tespihima, tehlilima i tahmidima. A posebna blagodat čeka one koji budu postili deveti dan – Dan Arefata, koji briše postačeve grijehe kako za prošlu, tako i za narednu godinu dana.

Period prve trećine Zul-hidždžeta završava se obavljanjem hadža ovogodišnjih hadžija, koji će oblačenjem ihrama ogrnuti svoju dušu bjelinom čistoće; koji će boravkom na Arefatu oživjeti prizor stajanja pred svojim Gospodarom na Sudnjem danu i pri tome sebe u potpunosti očistiti od grijeha; koji će obilaskom oko Časne Ka'be svoje oči puniti ljepotom, a svoje tijelo i dušu puniti pozitivnom energijom; koji će trčanjem između Saffe i Merve bježati prema Svome Gospodaru; koji će bacanjem kamenčića na Minni odbaciti od sebe sve svoje loše navike i koji će, na kraju, dobiti garanciju da nikada neće biti siromašni kao i vizu za ulazak u Džennet.

Braćo moja! Navedene blagodati, a posebno vizu za Džennet, nije teško dobiti. Zato vas opominjem – nemojte se kolebati oko hadža! Cilj hadža nije čišćenje od grijeha niti turizam niti titula ''hadžije''. Cilj hadža jeste odazivanje na poziv Uzvišenog Allaha. Taj poziv nije namijenjen samo starim ljudima. On je namijenjen svim punoljetnim osobama, koje imaju sredstva za hadž.

Braćo, nemojte odlagati putovanje na hadž! Kao prvo, nikad ne znate hoće li vam se ukazati druga prilika da ga obavite. Kao drugo, zbog stanja u cijelome svijetu, a posebno u muslimanskom, mogućnost odlaska na hadž je iz godine u godinu sve manja, dok je cijena putovanja sve veća. U zadnjih 15-ak godina ta se cijena udvostručila. I kao treće, jako je opasno ne obaviti hadž, ako za njega postoje mogućnosti.

Naime, u izreci, koja se veže za h. Omera, a također i za Ebu Hurejru, r.a., dok je neki čak vežu i za Poslanika, a.s., se kaže: ''Ko bude u mogućnosti da ode na hadž, pa ga ne bude htio obaviti, kada mu dođe smrtni čas, neka odabere hoće li umrijeti kao Jevrej ili kao Kršćanin.''

A za h. Omera, r.a., se također prenosi da je, dok je bio halifa, rekao: ''Odlučio sam da pošaljem ljude u neke krajeve, pa da vide ko sve ima mogućnost, a ne želi da obavi hadždž, pa da im narede džizju. Oni nisu muslimani, oni nisu muslimani.''

Braćo moja! Vi dobro znate šta je to džizja. To je porez koji plaćaju nemuslimani u muslimanskoj državi, na osnovu čega im se garantuju sva njihova prava.

A oni koji ove godine nisu na hadžu, prvu trećinu Zul-hidždžeta će završiti klanjem kurbana, kojim će sebe okititi mnoštvom sevapa; kojim će nahraniti više siromaha; kojim će sebe i svoje porodice približiti Allahu, dž.š., a udaljiti ih od belaja.

Po hanefijskom mezhebu, zaklati kurban je vadžib (obaveza) svakome ko ima nisab. Međutim, one koje nemaju nisab, ali ipak imaju dovoljno novca za obezbijede kurban, što se posebno odnosi na nas ovdje na Zapadu, treba da zabrine sljedeći hadis Poslanika, a.s., koji kaže: ''Ko je u mogućnosti da zakolje (obezbijedi) kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musalli (to jest, neka ne dolazi na Bajram-namaz!).'' (Ahmed, Ibn Madždže i Hakim)

Braćo moja! Iskoristimo blagodati sljedećih deset noći i dana! Veličajmo svoga Gospodara na svakom koraku! Postimo Dan Arefata! Pripremimo svoje kurbane! I pripremajmo sebe za odlazak na hadž!

Molim Dragog Allaha da nam podari bereket prve trećine Zul-hidždžeta. Amin.

Na kraju želim da nas podsjetim da Kurban-bajram nastupa u ponedjeljak, 12. septembra. To je jučer potvrdila i Saudijska Arabija. Mi ćemo toga dana u našoj džamiji sabah-namaz klanjati u 6:15 h, a Bajram-namaz u 7:41 h. Bujrum!

Zul-hidzdze IV.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB