KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

 

MJESEC KUR'ANA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''U mjesecu ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.'' (El-Bekare, 185.)

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se, evo, u drugom petku mubarek mjeseca ramazana, koji je poznat kao mjesec Kur'ana. O tome nam govori naš Gospodar u prethodno navedenom ajetu. Naravno, to ne znači da se u drugim mjesecima ne uči Kur'an, nego da se uz ramazan, ipak, malo više uči. Mi to dokazujemo svake godine: učeći više stranica nego obično, učeći suru Ja Sin svojim merhumima, učeći ili slušajući mukabelu u džamiji ili na internetu, klanjajući noćne namaze i teraviju, čitajući prijevod Kur'ana i sl.

U vezi s tim, danas želim da vam prenesem samo par od ogromnog broja hadisa, koji govore o vrijednosti učenja Kur'ana, s ciljem da one među vama, koji znaju učiti u Kur'anu, podstaknem da ga što više uče i da one među vama, koji ne znaju učiti u Kur'anu, pozovem da mi se jave pa da ih podučim kur'anskom pismu i da se družimo uz Kur'an.

Poslanik, a.s., veli: ''Vjernik koji uči Kur'an je kao ‘utrudždže’ (vrsta limuna), ima lijep miris a i okus mu je lijep; a vjernik koji ne uči Kur'an je kao hurma, nema mirisa a okus joj je sladak. Munafik (licemjer) koji uči Kur'an je kao bosiljak, ima lijep miris a okus mu je gorak; a munafik koji ne uči Kur'an je kao tikvica, nema mirisa a okus joj je gorak.'' (Muttefekun 'alejh)

Ovim hadisom Poslanik, a.s., poručuje da je vjernik, koji uči Kur'an, bolji od vjernika, koji ne uči Kur'an, a u obojici je hajr. S druge strane, ima puno licemjera koji uče Kur'an, koji žele da ih drugi čuju, da ih pohvale i da im se dive. Njihovo učenje je korisno samo onima koji ih slušaju.

Učenje Kur'ana donosi veliku korist i na Dunjaluku i na Ahiretu.

O dunjalučkim blagodatima, Poslanik, a.s., veli: ''O sljedbenici Kur'ana, nemojte Kur'an sahranjivati (mećati pod jastuk), nego ga učite onako kako ga treba učiti, na istinski način, noću i danju! Upoznajte druge sa njim, učite ga umilnim glasom i duboko razmišljajte o njegovim ajetima da biste postigli sretno stanje! Nemojte učiti Kur'an za zaradu (dunjalučku), kad ćete za to dobiti nagradu (ahiretsku)!'' (Fedailul-e'mal)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., poručuje: ''Srca hrđaju kao što hrđa gvožđe od vode.'' Neko upita: ''A kako se čiste, o Allahov Poslaniče?'' – na što on odgovori: ''Čestim sjećanjem na smrt i učenjem Kur'ana.'' (Fedailul-e'mal)

A o ahiretskim blagodatima, Poslanik, a.s., veli: ''Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige, imat će nagradu, a nagrada se deseterostruko uvećava. Ne kažem da je 'Elif-Lam-Mim' harf, nego: Elif je harf, Lam je harf i Mim je harf.'' (Tirmizi) Dakle, za svaki proučeni harf 10 sevapa!

U drugom hadisu Poslanik, a.s., poručuje: ''Ko god posluša jedan ajet iz Kur'ana, upišu mu se dva sevapa, a ko god prouči jedan ajet, on će mu biti nur (svjetlo) na Sudnjem danu.'' (Fedailul-e'mal) Dakle, i za samo slušanje Kur'ana slijedi nagrada.

A osim što će Kur'an svojim ajetima opteretiti vjernikov Tas dobrih djela na Mizanu, on će svom sahibiji (učaču) biti i pomoćnik (šefadžija) prilikom polaganja računa. O tome Poslanik, a.s., veli: ''Na Sudnjem danu tri će stvari biti u hladu Arša: Kur'an koji će se raspravljati s ljudima – a Kur'an ima svoje vanjsko i svoje unutrašnje značenje;emanet i rodbinske veze, koji će dovikivati: 'Neka Allah spusti Svoju milost na onoga ko nas je čuvao, a neka ne da Svoju milost onome ko nas je presjecao!''' (Fedailul-e'mal)

Svog sahibiju Kur'an neće napustiti čak ni onda kada ovaj završi polaganje računa. On će ga uvesti i smjestiti u Džennet. O tome Poslanik, a.s., veli: ''Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji se (džennetskim stepenicama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer, tvoje mjesto je kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.'' (Ebu-Davud i Tirmizi)

Završit ćemo hadisom u kome Poslanik, a.s., poručuje:''Zaista, Allah sa ovom Knjigom uzdiže jedne narode, a druge ponižava.'' (Muslim)

Zato, braćo moja! Budimo ponosni na to što imamo Kur'an – Allahov govor! Učimo ga kad god možemo! Nemojmo ga zapostavljati niti prodavati! Budimo uz njega na Dunjaluku, pa će on biti uz nas na Ahiretu! I ne zaboravimo da je ramazan mjesec Kur'ana, a ne mjesec utakmica!

 

Molim Dragog Allaha da učini da nam Kur'an bude svjetlo u našim grudima i uputa u našem radu i molim Ga da nas učini od onih, koji na Sudnjem danu neće ni strahovati ni tugovati. Amin.