KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

KAKO OSTAVLJAMO IMETAK?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Imetak i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, imaju veću nagradu kod Gospodara tvoga i daju veću nadu.'' (El-Kehf, 46.)

Braćo moja u Dini Islamu! U prirodi je čovjeka da se on na ovome svijetu bori da stekne porodicu i imetak. On se raduje njihovom napretku i strahuje od njihovog nestanka. Međutim, bez obzira koliko mu to teško pada, na kraju dođe vrijeme rastanka. Šta se tada događa?

Poslanik, a.s., upozorava: "Umrlog prati troje: dvoje se vraća, a jedno ostaje sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Muttefekun alejhi)

Dakle, od svog imetka koji je stekao, njemu ostaju samo njegova djela. I dobra i loša. Sav ostali imetak ostaje njegovoj porodici da ga ona, po propisima 11. i 12., te 176. ajeta sure En-Nisa' (poznatog kao ''Ajet o Kelali''), pravilno podijeli.

Nažalost, tada obično do punog izražaja dolaze riječi Uzvišenog Allaha: ''Imetak vaš i djeca vaša su samo iskušenje, a kod Allaha je nagrada velika.'' (Et-Tegabun, 15.)

Oko podjele imetka, koji im je s neba pao, sinovi i kćeri, snahe i zetovi obično teško pronalaze zajednički jezik. I bez obzira na to što je Kur'an odredio prava nasljednika, oni ipak na sudu traže neka ''svoja prava''. S toga oni posežu za advokatima, koji vrlo često postaju i ostaju jedino sredstvo komunikacije među njima. Malo ko razmišlja o 13. i 14. ajetu sure En-Nisa', gdje Uzvišeni Allah obećava nagradu za pravilnu podjelu te kaznu za nepravilnu podjelu nasljedstva.

Da bi se pokušala izbjeći takva situacija, čovjeku se preporučuje da još za svoga života podijeli svoj imetak nasljednicima.

Naravno, ni ta opcija, iako je bolja od prethodne, ne garantuje da problema neće biti.

Dešava se, naime, da čovjek dijeleći svoj imetak, prepiše svojoj djeci čak i kuću u kojoj živi, nakon čega ga njegova djeca, uz pomoć svojih advokata, istjeraju na ulicu.

Zatim, vrlo često se dešava da čovjek, ne poštujući Allahove propise prilikom podjele imetka, zakine neko od svoje djece. S tim u vezi se prenosi da je jedan ashab želio da svu svoju usteđevinu pokloni jednom svome sinu. Kada je otišao kod Poslanika, a.s., da se posavjetuje, Poslanik, a.s., ga upita: ''Imaš li ti još djece?'' Kad mu ovaj odgovori da ima, Muhammed, a.s., reče: ''Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci.'' (Muttefekun alejhi)

Također, zna se desiti i to da čovjek u potpunosti liši nasljednike svoga imetka, odnosno, da putem ugovora ili testamenta sav svoj imetak ostavi ili u vakuf ili nekome ko nije nasljednik. Takav ugovor ili testament je Poslanik, a.s., zabranio, odnosno, ograničio.

S tim u vezi se navodi da je Sa'd b. Ebi Vekkas, r.a., došao Poslaniku, a.s., i rekao: "Allahov Poslaniče, imam imetka, a nasljeđuje me samo kćerka. Hoću li oporučiti dvije trećine svog imetka?" Poslanik reče: "Ne." "A polovinu?", upita Sa'd. "Ne.", odgovori Poslanik. "A trećinu?", ponovo upita. A Poslanik reče: "Trećinu da, ali je i trećina mnogo! Bolje ti je da ostaviš svoje nasljednike bogatima nego da ih ostaviš siromašnim, pa da mole od drugih ljudi." (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Raspodjela imetka, odnosno, nasljedstva je vrlo ozbiljna stvar. Ona povlači sa sobom posljedice i na Dunjaluku i na Ahiretu! Zato se nemojmo igrati sa njom! Podijelimo svoj imetak, odnosno, nasljedstvo pravilno! I na vrijeme. Prije je bolje, nego kasnije. A ako se neko boji da neće pravilno podijeliti imetak, neka se posavjetuje sa stručnjacima u toj oblasti.

 

Molim Dragog Allaha da učini da budemo od onih kojima će On biti zadovoljan kada je u pitanju raspodjela nasljedstva. Amin.

Nasljedstvo.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB