KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

NE POTCJENJUJ MALA DJELA!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Mjerenje toga dana bit će pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će stradati, zato što dokaze Naše nisu priznavali.'' (El-E'raf, 8-9.)

Braćo moja u Dini Islamu! Ima jedna Vaga, koja ne mjeri ni kruške ni jabuke, ni krila ni batake, ni svilu ni dukate. Ona mjeri aferime i nestašluke. To je Allahova Mizan-Vaga. Ona bâbine sinove ne pozna, a za pojam ''nepravda'' ne zna i zanimaju je jedino djela.

Braćo moja! Ni jedno djelo, ni dobro ni loše, ma koliko mâlo bilo, nije beznačajno. Sve se računa. Sve se pika.

Zato Uzvišeni Allah upozorava: ''Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.'' (Ez-Zilzal, 7-8.)

Braćo moja! Ta jedna trun može ili spasiti ili upropastiti čovjeka. Zato, u najboljoj namjeri i u želji da se svi spasimo, danas želim da nam, kroz citiranje nekoliko hadisa, ukažem na važnost i vrijednost činjenja malih djela, te da nas podstaknem na neka od njih.

Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: ''Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: 'Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.' Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom, koju je držao u zubima, dok se nije popeo, a potom je napojio psa. Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe.'' Ashabi tada upitaše: ''Allahov Poslaniče, zar i u usluzi životinjama imamo nagradu?'' A on reče: ''U svemu što ima živu jetru je nagrada.'' (Muttefekun alejhi)

Neki ljudi rekoše Poslaniku, a.s.: "Allahov Poslaniče, bogati ljudi odnesoše (Allahove) nagrade, klanjaju kao i mi, poste kao i mi, i pored toga od viška svoga imetka udjeljuju sadaku." On im tada reče: "Zar nije Allah, dž.š., i vama omogućio da sadaku djelite? Svako 'subhanallah' je sadaka, svako 'Allahu ekber' je sadaka, svako 'elhamdu lillah' je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, upućivanje na dobro je sadaka i odvraćanje od zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka." Oni tada rekoše: "Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljavanju svoje strasti čovjek ima nagradu?" Alejhisselam reče: "Šta mislite, kada bi tu svoju strast čovjek zadovoljio na nedozvoljen (haram) način, bi li zaslužio kaznu? Isto tako, ako to uradi na dozvoljen (halal) način, zaslužuje nagradu." (Muslim)

Poslanik, a.s., je rekao: "Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako se šetka po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio s puta, jer je smetalo muslimanima." (Muslim)

Prenosi se da je Poslanik, a.s., upitao: "Može li neko od vas u toku jednog dana da zaradi hiljadu dobrih djela?"Jedan od ashaba upita: "Kako će neko od nas zaraditi hiljadu dobrih djela u toku jednog dana?" Poslanik, a.s., odgovori:"Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: 'Subhanallah', bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu loših." (Muslim)

Također se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "Ko u toku jednog dana stotinu puta kaže: 'Subhanallahi ve bi hamdihi', bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko i morske pjene." (Muttefekun alejhi)

Završit ćemo sa dva kratka hadisa.

"Nipošto ne potcjenjuj ni jedno od dobrih djela, pa makar da sretneš svoga brata nasmijanog lica." (Muslim)

''Nema dvojice muslimana koji se susretnu i rukuju, a da im neće biti oprošteno prije nego što se rastanu.'' (Ebu Davud)

Braćo moja! Sitnice puno znače. U životu općenito. A u džematu posebno.

 

Molim Dragog Allaha da primi naša dobra djela i da učini teškim naš tâs dobrih djela na Mizanu na Sudnjem danu. I molim Dragog Allaha da oprosti naše grijehe i da učini lahkim naš tâs loših djela na Mizanu na Sudnjem danu. Amin.

Mala djela.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB