KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 05. rebiu-l-ahar 1437.H. / 15. januar 2016.g.

 

ONAJ KOJI JE ZAHVALAN I HVALE DOSTOJAN

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i ahbabe.

Braćo moja u Dini Islamu! Za razliku od drugih jezika, u arapskom jeziku postoje dvije riječi kojima se izražava zahvala, a to su Eš-šukr i El-hamd.

Riječ Eš-šukr, odnosno, ''Šukren!'' se koristi za zahvalu ljudima, dok se riječ El-hamd, odnosno, ''Hamden!'', koristi isključivo za zahvalu Allahu, dž.š. Mada je zahvala ljudima, u isto vrijeme, i zahvala Samom Allahu, dž.š., jer jedino On (i to uglavnom preko ljudi) daje Svoje blagodati. Zato Poslanik, a.s., i kaže: ''Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu.'' (Ebu Davud i Tirmizi)

Od riječi Eš-šukr i El-hamd nastaju i različiti pridjevi, a to su Eš-šâkir i El-hâmid.

Eš-šâkir je osoba koja je zahvalna Allahu, dž.š., na blagodatima. Takvoj osobi Uzvišeni Allah obećava nagradu: ''Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, još više dati." (Ibrahim, 7.)

Kako se Eš-šâkir zahvaljuje Allahu, dž.š.? Kad ga Dragi Allah iskuša oskudicom – on sabura, a kad ga obaspe blagodatima – on dijeli.

Prema tome, nezahvalna osoba se naziva ''škrtac'' (El-behîl). Kada bi škrtac, kojim slučajem, mogao da posjeduje nepresušne Allahove riznice, on bi opet šrtario, bojeći se da te riznice ne presuše (El-Isra', 100.).

Zato Uzvišeni Allah poziva: ''Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni (fukara). – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda neće biti onakav kakvi ste vi.'' (Muhammed, 38.)

I upozorava: ''Budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti." (Ibrahim, 7.)

S druge strane, El-hâmid je osoba koja hvalom veliča Allaha, dž.š. Pa tako ime Ahmed, kojim je Uzvišeni Allah u Indžilu nazvao Muhammeda, a.s., u prijevodu znači ''onaj koji Allaha, dž.š., najviše hvalom veliča''. Dok ime Muhammed u prijevodu znači ''onaj koga ljudi pohvalom spominju''. I jedno i drugo ime odgovaraju našem Poslaniku, a.s.

I, konačno, od riječi Eš-šukr i El-hamd nastaju i različiti pridjevi, koji se vežu za Allaha, dž.š., a to su Eš-Šekûr i El-Hamîd.

Eš-Šekûr u prijevodu znači ''Onaj Koji je Zahvalan na učinjenim djelima''. Odnosno, ''Onaj Koji, za ono malo koje učiniš, daje mnogo''. Koji ti za kratki život na Dunjaluku proveden u ibadetu dariva vječni život na Ahiretu u rahatluku.

Prenosi se da je u jednom gradu živio siromašni čovjek po imenu Ebu Nasir Es-Sajjad. Jednog dana je došao u džamiju i počeo plakati zbog svog siromaštva. Imam džamije ga upita zašto plače, a on reče da je ostavio porodicu bez imalo hrane. Imam mu reče: ''Pođi sa mnom na more, klanjaj dva rekata i zabaci svoju mrežu.'' On tako i učini, te Božijom voljom uhvati veliku ribu. Ribu je odmah prodao, te kupio pogaču za svoju porodicu.

Međutim, vraćajući se kući ugleda dijete sa majkom koji su gladnih očiju pratili pogaču u njegovim rukama. Znajući šta znači biti gladan, Es-Sajjad nije imao snage da prođe, nego im dade onu pogaču. Dijete se nasmija, a majka pusti suzu. Tako se on vrati kući bez ičega.

Ali, ne prođe dugo, a na vrata mu pokuca čovjek koji reče: ''Donosim ti imetak, koji je tvoj otac pred smrt ostavio kod mene na čuvanje.'' Obradovani Es-Sajjad je s tim imetkom pokrenuo trgovinu, te je toliko napredovao da je svakog dana dijelio po 1000 dirhema siromasima.

Jedne večeri je usnio da je na Sudnjem danu i da polaže račun za svoja djela. Loša djela su pretezala nad dobrim, jer su mu dobra djela bila pomiješana sa licemjerstvom i samodivljenjem. Zatim na vagu bi postavljena ona pogača, osmijeh djeteta i suza majke, te dobra djela pretegoše i on uđe u Džennet.

Braćo moja! Zbog svih nabrojanih blagodati, ali i svih ostalih blagodati koje se ni izbrojati ne mogu, a kamoli se na svima njima zahvaliti, Uzvišeni Allah je El-Hamîd, ''Onaj Koji je hvale Dostojan''.

''Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i onī na njima; i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.'' (El-Isra', 44.)

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji su zahvalni na blagodatima i koji hvalom veličaju Onoga Koji je Zahvalan i hvale Dostojan. Amin.

Zahvalan i hvale Dostojan.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB