KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

OMER, R.A.

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Allah vam naređuje da odgovorne službe povjeravate onima koji su ih dostojni i kada ljudima sudite da pravedno sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.'' (En-Nisa', 58.)

Braćo moja u Dini Islamu! Kada je Omer, r.a., preuzeo hilafet, rekao je: "Obaviješten sam da se ljudi boje moje oštrine i grubosti.'' Neko reče: "Znamo te kao grubog prema nama još dok je Allahov Poslanik, a.s., bio među nama, zatim se ta oštrina pojačala dok je Ebu Bekr bio naš pretpostavljeni, pa šta da očekujemo sada kada je hilafet u tvojoj ruci?!'' ''Ko je to rekao, istinu je rekao'' – uzvrati Omer. ''Bio sam s Poslanikom, a.s., i bio sam mu sluga i pomoćnik, a on je bio najblaži i najmilostiviji, kako to Allah, dž.š., i kaže o njemu: 'Prema vjernicima je blag i milostiv.' (Et-Tevbe, 128.) Bio sam uz njega kao isukana sablja sve dok me ne bi smirio. I takav sam ostao s Poslanikom, a.s., sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. Bio je zadovoljan sa mnom, i hvala Allahu, ja sam s njim još zadovoljniji. Zatim je vođstvo muslimana preuzeo Ebu Bekr. Niko ne može negirati njegovu staloženost, plemenitost i blagost. Bio sam njegov sluga i pomoćnik. Pomiješao sam svoju žestinu s njegovom blagošću, pa sam bio kao isukana sablja sve dok me ne bi umirio. I takav sam bio s njim sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. Bio je zadovoljan sa mnom, i hvala Allahu, ja sam s njim još zadovoljniji. Zatim sam ja preuzeo hilafet, a znajte, ljudi, da je ta oštrina oslabila, ali je ostala nad nasilnicima. A prema dobrim, pobožnim i vrijednim bit ću blaži nego što su oni jedni prema drugima. Neću dozvoliti da se ikome nasilje učini ili da mu se uskrati pravo i da nasilnika ne pokorim, da bi se on pokorio istini. Ja se pokoravam istini prije svoje oštrine i štitim pravo poštenog, bogobojaznog i siromašnog. Ljudi, vi imate kod mene prava koja ću spomenuti, pa ih tražite od mene. Na meni je da ne uzimam nikakve dadžbine od vas i ništa od onog što vam je Allah dao u borbi, osim što je On odredio. Na meni je da prema vama sudim na osnovu onoga što čujem i da to uzimam samo sa dokazima. Na meni je dužnost da vam povećam primanja i nafaku, inšallah, i da sačuvam vaša prava; na meni je da vas ne dovodim u propast, i da vas zbog džihada ne odvajam dugo od vaših porodica. A kada ste u džihadu, ja sam otac vaših porodica. Bojte se Allaha, o Allahovi robovi. Pomozite sami sebi tako što ćete biti pokorni meni. Pomozite meni tako što ćete mi ukazivati na dobro a odvraćati me od zla i savjetovati me sve dok mi Allah povjerava ovu obavezu. Rekoh vam ovo tražeći oprosta od Allaha za sebe i vas."

Braćo moja! Omer je primjer pravednog, poštenog i bogobojaznog čovjeka, poniznog prema slabim i obespravljenim, a oštrog prema nasilnicima. On nije bio okružen istomišljenicima, podobnim po ovom ili onom osnovu, niti je bio okružen rođacima, zetovima, ulizicama i poslušnicima, koji vide samo sebe, a za druge ne mare. I bila je pravda. Takva pravda da je Omer mogao leći u hlad palme i zaspati, a da ga pri tome niko ne čuva.

Nažalost, sa njegovom smrću, umrla je i zemaljska pravda.

Kada je Sultan Mehmed Fatih došao u Bosnu, jedne noći je usnio trojicu halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju, r.a., ali nije usnio Omera, r.a. Od tada pa do danas u Bosna ima i darežljivosti i dobrote i hrabrosti, ali nema zemaljske pravde. I ne samo u Bosni. Zemaljske pravde nema ni u Hagu. I ne samo u Hagu. Zemaljske pravde nema ni u jednom gradu na zemaljskoj kugli. I neće je biti, zato što su sudski procesi povjereni nepovjerljivim sudijama. Zemaljska pravda će ponovo oživjeti tek sa povratkom Isa, a.s. Hoćemo li mi to dočekati ili ne, pitanje je.

Ali, ono što sigurno hoćemo dočekati jeste Božija pravda. Svi ćemo doći pred svoga Gospodara i On će svakoga od nas pravedno ili nagraditi ili kazniti. ''Allah nikome ni trun nepravde neće nanijeti.'' (En-Nisa' 40.) Neka nam to bude nada i podsticaj da budemo pravedni prema drugima.

 

Molim Dragog Allaha da nam podari dovoljno strpljivosti i snage da prebrodimo sve nepravde koje nam se nanose. Amin.

Omer, r.a..doc
Microsoft Word Dokument 33.5 KB