KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

26.08.2016. / 23. zu-l-ka'de 1437.

 

NOVO VRIJEME – STARI IZAZOVI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Mi se, evo, nalazimo na početku šeste godine moga druženja sa vama. Vrijeme zaista leti, a život se vrti u krug. Ono što vam, s tim u vezi, mogu reći i priznati jeste da sam u proteklih pet godina sa ponosom nosio titulu Imama u džematu ''Izet Nanić'' u Dornbirnu i da ću je i dalje, akobogda, dokle bude nafake, sa ponosom nositi.

Mi smo, hvala Dragom Allahu, zajedničkim snagama ostvarili određene rezultate, sa kojima možemo biti, manje ili više, zadovoljni. Međutim, oni ostaju iza nas. Mi se sada moramo okrenuti naprijed, prema novim aktivnostima i novim izazovima, na koje moramo efikasno odgovoriti ako želimo da sačuvamo svoju vjeru Islam i ako želimo da opstanemo kao muslimani i kao zajednica (džemat).

Braćo moja! Danas želim da sebe i vas podsjetim da mi živimo u veoma teškom vremenu. Ne u smislu da nemamo šta jesti ili da ne možemo izdržati teret podignutih kredita, već da živimo u ahiri zemanskom (predkijametskom) vremenu, u kojem je Poslanik, a.s., najavio da će Islam biti poput žeravice na dlanu, ako je držiš – prži te, a ako je ispustiš – ugasi se.

Živimo u vremenu kada je, pod uticajem medija, sramota biti musliman, jer ako si musliman, onda si zaostao, jer klanjaš i postiš, a pri tome ne jedeš svinjetinu i ne piješ alkohol; onda si opasan, jer je tamo negdje neka nadrogirana i dobro plaćena budala, koju su nazvali muslimanom, odlučila da oružjem uništi i svoj a i nekolicinu tuđih života; onda si neintegrisan, jer kao musliman ne možeš se integrisati u katoličko društvo; to jest, onda si nepoželjan u društvu.

Ovo je vrijeme, koje je Poslanik, a.s., najavio u svom hadisu: ''Uskoro će doći vrijeme kada će na vas navaliti narodi kao što navale gladne zvijeri na svoje jelo!'' Ashabi upitaše: ''Je li to zbog toga što će nas biti malo, Allahov Poslaniče?'' On odgovori: ''Nevi ćete tada biti mnogobrojniali ćete biti bezvrijedni kao nanos bujiceAllah će iz srca vaših neprijatelja iščupati strah od vasa u vaša srca će staviti 'vehn' (slabost)!'' ''Šta je vehn, Allahov Poslaniče?'' – upitaše ashabi, a on odgovori: ''Ljubav prema Dunjaluku i preziranje smrti!'' (Ebu Davud)

Pogledajte, braćo moja, šta rade gladne zvijeri u Siriji, Palestini, Iraku, Egiptu, Turskoj, Bosni, cijelom svijetu. A, zatim, pogledajte kakav je odgovor muslimana na to. Gdje je ta armada od trideset muslimanskih zemalja, koja je prije par mjeseci potpisala ugovor o saradnji u oblasti vojne odbrane? Mirno spavaju. Uspavao ih je vehn. Svi čekaju Imama Mehdija da on dođe i pokrene Ummet sa mrtve tačke. Ali i kada dođe, mnogi ga neće prihvatiti, jer je on Arap. A on će, definitivno, uskoro doći. U ovo vrijeme. I pokrenut će Ummet, akobogda. Tome svjedoče masovna stradanja ljudi, koja će se još povećati nakon što presuši rijeka Eufrat i otkrije ispod sebe brda zlata, kako je to Poslanik, a.s., i najavio. Rijeka Eufrat će, definitivno, uskoro presušiti. Ona je u zadnjih nekoliko godina prilično smanjila svoje korito. S druge strane, prije par mjeseci bili smo svjedoci kako je Uzvišeni Allah ponovo dao da potekne rijeka u Indiji, koja je presušila prije dvadeset godina. Zar to nije dokaz da bi rijeka Eufrat uskoro mogla da presuši? Presušuju mnoge rijeke i jezera. A i Mrtvo more presušuje. Metar po metar iz godine u godinu. I to je dokaz.

A zatim, jedan od događaja koji će se desiti u vrijeme Imama Mehdija, što Poslanik, a.s., najavljuje u hadisima, jeste osvajanje Istambula (Konstantinopolisa) bez borbe, sa tekbirima. Zar nam prošlomjesečni puč u Turskoj nije dokaz da je dolazak Imama Mehdija blizu? Zar nam nije pokazao i dokazao da Istambul može pasti i da može biti osvojen bez oružja? To je bila samo proba, a pravo uzimanje i oslobađanje Istambula će tek uslijediti. A kada Istambul bude oslobođen, na scenu će stupiti prvi veliki predznak Sudnjeg dana – Dedžal. Ostatak priče nam je poznat.

Braćo moja! Mi živimo u vremenu u kojem je Poslanik, a.s., najavio da se ni najpametniji ljudi neće moći snaći. Ja se pitam, ima li i jedan pametan čovjek, koji može da razumije i da objasni dešavanja u Siriji i okolnim zemljama, da objasni saveze između muslimana i nemuslimana u borbi protiv muslimana, da objasni ko najispravnije postupa u pogledu tih sukoba i ima li tamo iko čist, osim nedužno stradalih civila i šehida?

U ovom vremenu bezumlja, jedino će se spasiti oni koji, bez obzira na posljedice, budu držali žeravicu Islama na dlanu, a svoju porodicu i prijatelje uzase. To će im utoliko biti olakšano, ukoliko se budu držali Poslanikovog, a.s., savjeta: ''Drži se džemata!''

 

Molim Dragog Allaha da nam podari dovoljno pameti, mudrosti i snage da prebrodimo ovo teško vrijeme. Amin.

Novo vrijeme.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB