KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

27. ša'ban 1437.H. / 03. juni 2016.g.

  

BUJRUM NA ALLAHOVU SOFRU!

 

Hvala Allahu, dž.š., Koji je u mjesecu ramazanu objavio Najsavršeniju knjigu – Kur'an. Neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., koji je svojim ponašanjem u skladu sa kur'anskim principima dobio epitet Živog Kur'ana. Poseban salavat i selam šaljemo Poslanikovoj, a.s., porodici, ashabima i svim iskrenim sljedbenicima.

Uzvišeni Allah poručuje: ''U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.'' (El-Bekare, 185.)

Braćo moja u Dini Islamu! U nedjelju, ako Bog da, počevši sa akšamom, a odmah potom i sa prvom teravijom, stiže nam u goste dugo očekivani mubarek mjesec ramazan, mjesec Kur'ana i Upute, mjesec milosti i oprosta, mjesec radosti i veselja. Dolazi nam da nas osvježi, jer smo u proteklih godinu dana, usljed žestoke utrke za Dunjalukom, ponešto zaboravili i zabacili.

Pred nama se otvara jedna nova šansa za povratak Dragome Allahu i za sticanje Njegovog zadovoljstva. Pa je zato iskoristimo! Nemojmo čekati da nam dođe posljednji dan i posljedni dah, pa da onda kažemo: ''Gospodaru moj, da me samo još kratko vrijeme zadržiš, pa da sadaku udeljujem i da dobar budem!'' (El-Munafikun, 10.) Tu dovu Dragi Allah nikome nije i nikome neće ispuniti.

Koliko je povoljna ova prilika pred nama, dovoljno govori hadis Poslanika, a.s., koji glasi: ''Kada nastupi prva noć ramazana, svežu se svi šejtani i otpadnici džina, zatvore se vrata džehennemska, a otvore se sva džennetska vrata, i doziva nepoznat glas: 'O ti, koji želiš činiti dobra, okreni se prema meni! O ti, koji činiš zlo, prestani, jer Allah ima one koje oslobađa džehennemske vatre, i to u svakoj noći.''' (Tirmizija, Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Bejhekija)

Pred nama se otvaraju vrata mnogih blagodati. O jednoj od njih Poslanik, a.s., veli: ''Zaista Allah ima sofru koju ljudsko oko nije vidjelo, za koju ljudsko uho nije čulo, niti je ljudska pamet može dosegnuti. Toj sofri pristupit će samo postači.'' (Taberani) Jedan dio ove duhovne sofre, na kojoj će se hraniti i napajati duše vjernika, jeste post, dok je drugi dio ove nebeske sofre Kur'an.

Dakle, pozvani smo Allahu, dž.š., u goste. On je naš Domaćin u toku ovog mubarek mjeseca. Domaćin, Koji će nam pored navedene sofre podariti još puno poklona. Domaćin, Koji od nas, dok boravimo kod Njega u gostima, za uzvrat traži samo sljedeće: ''O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas da biste se grijeha klonili.'' (El-Bekare, 183.) On ne kaže: ''Da biste patili, ozdravili, uštedjeli ili smršali.'', nego veli: ''Da biste se grijeha klonili.'' ''Da biste bili bogobojazni.'' ''Da biste bili Allaha svjesni.''

Na taj način Uzvišeni Allah želi da post učini duhovnim ispitom i moralnim eksperimentom. On želi da post bude sredstvo koje će nas uvrstiti u red iskrenih Allahovih robova; koje će nas prenijeti iz životinjskog, egoističkog u istinsko ljudsko stanje; koje će nas prenijeti iz tmine svakodnevnice u vječno svjetlo i duševni rahatluk; i koje će nas učiniti ustrajnim vjernicima, koji zanemaruju iskušenja i privlačnost ovoga svijeta.

Osim Allahovoj sofri, imat ćemo, ako Bog da, pristup i drugim blagodatima. O nekima od njih Poslanik, a.s., veli: ''Mom ummetu je uz ramazan dato ono što nije dato nijednom ummetu prije njih: miris postača je ljepši Allahu od mirisa miska; svi meleki traže oprost za postače dok se ne iftare; svaki dan Allah postačima uljepšava mjesto u Džennetu; svi se šejtani tada zaključavaju; postačima biva oprošteno na kraju dana; postač je u ibadetu sve dok ne ogovara; postač i kad spava ibadeti; uz ramazan sve hurije govore: 'Ima li ko da nas prosi kod Allaha, pa da ga On oženi?'; i post i Kur'an će biti zagovornici postaču na Sudnjem danu; dova postača se ne odbija.'' (Ahmed, Bejhekija)

Ove navedene, neizmjerne blagodati i vrijednosti pripast će svakom onom ko shvati mudrost posta, ko preispita svoju namjeru (nijjet) i učini je krajnje čistom.

Braćo moja! Jesmo li svjesni kakvog musafira dočekujemo? Ako jesmo, ukažimo mu posebno gostoprimstvo! On će nas, Allahovom dozvolom, spasiti svih muka i belaja.

 

Molim Dragog Allaha da nas učini dostojnim dočeka ovog plemenitog musafira i da nam podari snage da ispostimo mjesec ramazan u istinskoj bratskoj ljubavi i rahatluku. Amin.