KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

23.09.2016. / 21. zu-l-hidždže 1437.

 

KOLIKO ''DALEKO'' JE SMAK SVIJETA?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Jedan od velikih događaja, koji nam dolazi u susret, jeste Smak svijeta. Tom događaju, koji će biti težak i Nebesima i Zemlji, Kur'an posvećuje veliku pažnju, naročito u svojoj zadnjoj trećini. On se vrlo često spominje uz Sudnji dan, pa ljudi vrlo često miješaju ova dva pojma. Smak svijeta je posljednji dan ovog prolaznog života na Dunjaluku, a Sudnji dan je prvi dan vječnog života na Ahiretu.

Kada će nastupiti Smak svijeta? Znanje o tome Uzvišeni Allah nikome nije dao. Skoro da ga je i od Samog Sebe sakrio. Toliko je skriven. Čak ga ni Muhammed, a.s., nije znao. Pa ipak, u medijima vrlo često slušamo razna proročanstva, u koja naivni ljudi vjeruju. Ono što sigurno znamo jeste da će se Smak svijeta desiti u petak i da će iznenada doći i to u ''akšamsko vrijeme''.

Mnogi ljudi vjeruju da sintagma ''akšamsko vrijeme'' ima bukvalno značenje, pa su izveli pravilo da se sa akšamom mora požuriti i da je zbog toga ostavljeno da se klanja prvo farz, pa onda sunnet. Takvi ne znaju da muslimani uopće neće ni dočekati Smak svijeta, jer će Uzvišeni Allah prije toga poslati vjetar iz pravca Šama, koji će obići cijelu zemaljsku kuglu i uzeti dušu svakome u čijem srcu bude bilo koliko i trun imana. Toga dana akšam-namaz niko neće ni klanjati.

Sintagma ''akšamsko vrijeme'' ima simbolično značenje. Ona ukazuje na blizinu dolaska Smaka svijeta, jer, Ummet Muhammeda, a.s., se pojavio u ''ikindijsko vrijeme''. Pa šta mislite, koliko ima od ikindije do akšama? Ljudi misle da je puno, a Uzvišeni kaže da je malo. Ako je u vrijeme objave Kur'ana, to bilo malo, koliko je to onda sada? Puno puno puno manje.

Smak svijeta će nastupiti onda kada neki ljudi, poput magaraca, budu javno spolno općili. Zar to već ne rade? Nastupit će onda kada zavlada veliko neznanje. Kada ljudi ne budu znali šta je namaz, šta je post, šta je zekat, šta je hadž... Kada budu govorili: ''Sjećamo se da su naši stari učili šehadet.'' Ljudi misle da je, pored interneta, nemoguće da zavlada opće neznanje. Varaju se. Šta mislite zašto je izmišljen internet i zašto je ljudima na raspolaganje stavljena moderna tehnologija? Ne da bi im ponudila znanje, već da bi im isprala mozgove. To vrijeme nije daleko. Pogledajte malo ispitivanja po arapskom svijetu. Mnogi ljudi ne znaju ni kako im se zove Poslanik, ne znaju Fatihu proučiti, ne znaju kako se klanja. Ali, da ne idemo daleko. Pogledajmo naš džemat. Koliko ima ljudi koji su spremni da prouče suru na dženazi svoga oca ili majke? Koliko ima nas, pa čak i danas na džumi, koji ne znamo ispravno klanjati?

Jedan od velikih predznaka Smaka svijeta jeste da će Sunce izaći sa Zapada. Kako će se to dogoditi? Tako što će Zemlja usporiti svoje kretanje, potom će stati, a zatim će se početi okretati u suprotnom smjeru. Jeste li znali da se taj proces dogodio svim planetama Sunčevog sistema, osim Zemlji. I jeste li znali da je jedna od uloga Mjeseca da usporava Zemljino kretanje?

Za kraj, navest ćemo jedan ajet iz sure Junus, koji na najljepši način opisuje nastupanje Smaka svijeta i navodi jedan od njegovih predznaka: ''Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.'' (24.)

Zar Zemlja ne rađa obiljem svojim? Godišnje se proizvede jedna trećina viška hrane, koja potom, zbog rejtinga cijena, završava u okeanu kao hrana za ribe. Zar se Zemlja nije okitila svojim ruhom? Pogledajte kako izgledaju gradovi! Pogledajte kako izgledaju i gradovi u pustinjama. I zar svjetski čelnici, kao pioni masonske šejtanističke organizacije, ne smatraju da su oni gospodari Zemlje? Zar poput faraona ne upravljaju resursima, oružjem i ljudskim životima? Zaista je blizu veliki potres, koji će, zavisno od vremenske zone, neke ljude zadesiti u danu, a neke u noći.

Braćo moja! Ja znam da se vi pitate, ako vjernici neće dočekati Smak svijeta, zašto onda uopće govorim o njemu? Postoje dva razloga. Prvi je što želim da nas pozovem da ostanemo vjernici, jer je Smak svijeta, očigledno, blizu. I drugi je što je Smak svijeta najava nastupanja Sudnjeg dana za koga se moramo dobro pripremiti, ako želimo da nam budućnost u vječnosti bude svijetla. Moramo pripremiti dosta dobrih djela. A vremena je malo.

 

Molim Dragog Allaha da nas sačuva od strahota Smaka svijeta i da nas učini od onih koji na Sudnjem danu neće ni strahovati ni tugovati. Amin.

Kolko daleko je Smak svijeta.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB