KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

MELEKI SEJJAHINI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Spomenite vi Mene, pa ću i Ja vas spomenuti! Zahvaljujte Mi, a nemojte Mi nezahvalni biti!'' (El-Bekare, 152.)

Braćo moja u Dini Islamu! Jedan od mnogobrojnih načina druženja sa našim Gospodarom jeste i zikrullah (spominjanje Allaha, dž.š.). On ima više različitih oblika, ali je među njima, svakako, najsavršeniji i najpotpuniji – namaz, jer u njemu različitim rečenicama, kur’anskim ajetima i dovama, tekbirom, tahmidom, tesbihom, tehlilom, salavatima i drugim sadržajima spominjemo svoga Gospodara i svoje srce vežemo za Njega. 

Postoji samo jedan zikr, koji je vredniji od namaza, a to je namaz u džematu.

O njegovoj vrijednosti, odnosno, o vrijednosti zikra u džematu, govori veliki broj hadisa. Jedan od njih je i hadis-kudsi u kojem Poslanik, a.s., prenosi da Uzvišeni Allah kaže: "Ko Me spomene usebi i Ja njega spomenem usebi, a ko Me spomene u društvu i Ja njega spomenem u društvu koje je bolje od njegovog." (Buharija i drugi)

Da bismo bolje razumjeli ovaj hadis, poslušajmo sada još jedan malo duži hadis-kudsi, u kome Poslanik, a.s., veli: ''Allah ima meleke koji se kreću putevima i traže one koji spominju Allaha, pa kada nađu ljude koji spominju Allaha, oni se međusobno dozivaju: 'Hodite, našli smo ono što nam treba.' I onda oni svojim krilima natkrile one što zikre sve do dunjalučkog neba, pa ih njihov Gospodar upita, a On najbolje zna sve o njima: 'Šta govore Moji robovi?' Oni odgovore: 'Veličaju Te, zahvaljuju Ti i priznaju Ti svu vlast i moć.' 'A jesu li oni Mene vidjeli?' Meleki onda odgovore: 'Ne, tako nam Tvoga Velikog Imena, nisu Te vidjeli!' On ih dalje pita: 'A šta bi da su Me vidjeli?' Oni odgovore: 'Da su Te vidjeli oni bi Te obožavali još jačim žarom i još više bi Te slavili i veličali.' Allah, dž.š., ih dalje pita: 'A šta oni traže od Mene?' Meleki odgovaraju: 'Oni Te mole za Džennet.' 'Jesu li ga vidjeli?' – pita On. 'Nisu,' – odgovaraju meleki. 'A šta bi da su ga vidjeli?' – pita On, a oni odgovaraju: 'Da su ga vidjeli još više bi ga tražili i čeznuli za njim.' 'Od čega traže zaštitu?' – On opet upita. 'Od vatre džehennemske!' – odgovaraju meleki. 'Jesu li je vidjeli?' – pita On. 'Nisu', - odgovaraju meleki. 'A šta bi da su je vidjeli?' – pita On, a oni odgovaraju: 'Da su je vidjeli oni bi od nje još više bježali i bojali se te vatre.' Onda Allah, dž.š., kaže: 'Uzimam vas za svjedoke da sam tim robovima oprostio.' Onda jedan melek rekne: 'Među njima se nalazi taj i taj koji ne spada među njih, koji je došao radi neke svoje potrebe.' Allah, dž.š., onda rekne: 'Oni su jedno društvo, pa ko sa njima zajedno sjedi ne može biti nesretan.' (Muttefekun alejhi)  

Braćo moja! Ma koliki bio nivo našeg imana, slušanje ovog hadisa nikoga od nas ne bi smjelo ostaviti ravnodušnim. A ako je neko ostao ravnodušan, on treba ozbiljno da preispita svoj iman.

Braćo! Cilj havedenog hadisa nije samo taj da nas pozove na stalno spominjanje Uzvišenog Allaha. On želi da našem srcu približi prizor iz našeg neposrednog, ali nematerijalnog, duhovnog, nevidljivog, okruženja. Zamislite sebe u društvu koje spominje Uzvišenog Allaha, dok su iznad vas meleki, koji još istog dana razgovaraju sa Allahom, dž.š., o vama, nakon čega vam vaš Gospodar odgovara Svojom milošću i oprostom. Pa kako da srce ne zatreperi od miline?

Pri tome, ne smijemo izgubiti iz vida da se to spominjanje Allaha, dž.š., obavlja u džematu, po mogućnosti u halki (krugu). Atmosfera, koja tom prilikom nastaje, oživljava mrtvo srce, pa čak i srce onoga koji je tu samo pasivno prisutan. Allahova dobrota je neizmjerna.

Zato, braćo moja! Pozivam sebe i vas da se u narednih mjesec i po dana potrudimo da što češćim zikrom pripremimo svoje srce za doček mubarek mjeseca ramazana.

Posebno vam skrećem pažnju na zajednički zikr. Zato, bujrum u džamiju! Tamo je društvo, koje je nurom obasjano, a melekima i Allahovim rahmetom okruženo.

S tim u vezi, pozivam sve vas da se sutra, nakon ikindije-namaza u našoj džamiji, zajedničkim učenjem zikra (tevhida) sjetimo svih naših džematlija koji su preselili na Ahiret.

 

Molim Dragog Allaha da nam omili zikr i da nas putem zikra približi Svome zadovoljstvu, milosti i oprostu. Amin.

Sejjahini.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB