KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

PRVI APRIL

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''I reci: 'Došla je istina, a nestalo je laži. Laž, doista, iščezava.''' (El-Isra', 81.)

Braćo moja u Dini Islamu! Skoro da nema dana u godini a da nije nekakav praznik ili da nije posvećen nekoj grupi ljudi ili nekoj stvari. Pa tako postoji: Dan radnika, Dan penzionera, Dan žena, Dan slabovidnih osoba, Dan planete Zemlje, Dan vode, Dan ovoga, Dan onoga. U tim danima se navedenim osobama ili stvarima poklanja posebna pažnja ili se ukazuje na njihovu ugroženost.

Takva je stvar i sa današnjim danom. Prvi april je svjetski Dan šale. Danas će mnogi ljudi, među njima i muslimani, zbijati različite šale na račun drugih ljudi. To, samo po sebi, i nije loše. Poznato je da su se i Poslanik, a.s., i ashabi znali našaliti. Međutim, ono što je karakteristično za njihove šale jeste da oni u svojim šalama nisu koristili LAŽ. Jer, laž je, zaista, loša i opasna.

Zato, pozivajući sebe i vas da ostavimo laž, pa makar ona bila i u šali, danas želim još jednom da nas upozorim na dolazak najvećeg manipulatora i lažljivca u povijesti čovječanstva, koji, iako je trenutno zatvoren u samostanu na jednom ostrvu i čvrsto vezan lancima, ipak sa svojim vojskama, i to na čelu sa medijima, djeluje u čitavom svijetu. On je DEDŽAL. I on će uskoro biti oslobođen. Njegova najveća laž će biti tvrdnja da je on bog. Možete li zamisliti šta to znači?

''Pojavit će se u zemlji na istoku koju zovu Horosan." (Tirmizi i Hakim). Svi znamo da je to Iran. Slijedit će ga veliki broj ljudi. A posebno poznata njegova garda će biti "Sedamdeset hiljada Jevreja iz lsfahana, zaogrnutih u ogrtače." (Muslim i Ahmed). I Isfahan je u Iranu. A pojavit će se onda kada ga imami budu prestali spominjati na hutbama. Ja ne znam hoću li ga opet spominjati.

On će se pojaviti da pomogne lažima i prevarama, u vrijeme kada one budu pale na niske grane. A to će se desiti nakon dolaska Imama Mehdija, koji će se prethodno obračunati sa varalicama na Arapskom poluotoku, a zatim osloboditi Istambul, nakon što se prethodno bude razračunao sa šiijama i pravoslavcima.

Svim tim događajima će prethoditi godine velikih suša, gladi, nesreća i nasilja. Uvezi s tim, Poslanik, a.s., kaže: "Ljude će tri godine prije pojave Dedžala pogoditi velika glad. Allah, dž.š, će prve godine narediti nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji da smanji svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će biti naređeno da nebo smanji svoje padavine za dvije trećine, a zemlja da smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj godini će biti naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da neće pasti nijedna kap vode, a iz zemlje neće niknuti ni jedna biljka i neće ostati nijedan pašnjak a da neće biti uništen, osim onoga što Allah htjedne.'' Ashabi upitaše: ''A od čega će ljudi tada živjeti?'' Poslanik, a.s., odgovori: ''Riječi: La ilahe illallah, Allahu ekber i Elhamdulillah će im biti zamjena za hranu." (Ibn Madže, Ibn Huzejme i Hakim).

Braćo moja! Koliko je blizu dan pojave Dedžala, dovoljno nam govori predaja da je Muhammed, a.s., rekao: "Dan El-Halas, a znate li vi šta je to Dan El-Halas?'' (3x). Pa su ashabi upitali: ''Šta je to Dan El-Halas?'' ''To je dan u kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa će reći svojim sljedbenicima: 'Vidite li onaj bijeli dvorac? Ovo je Ahmedov mesdžid.' Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici, bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El­-Halas!" (Ahmed)

I koliko je blizu dan propasti Dedžala i njegovih vojski, dovoljno govori predaja koju bilježi Muslim, a u kojoj stoji da će Dedžal pilom raspoloviti (ubiti) jednog čovjeka, a zatim će ga pozvati da ustane i ovaj će se ponovo sastaviti i živ i zdrav ustati. Pa kada ga Dedžal bude upitao: ''Vjeruješ li u mene?'', čovjek će odgovoriti: ''Ovo mi je samo povećalo uvjerenje da si ti Dedžal.'' A zatim će povikati: ''Ljudi! On poslije mene više nikome od ljudi ovo neće uraditi.'', čime će, ustvari, najaviti kraj kratke Dedžalove karijere.

U predajama se još spominje da će ovaj čovjek imati između 18 i 20 godina. Svjedoci tvrde da je on već rođen i to prije 10 godina. Dokaz za to im je izjava tog dječaka, koji je na dan svog rođenja progovorio i najavio da je on taj mladić koga je Poslanik, a.s., najavio u hadisu. Sada je 2016. godina, pa vi saberite, ako sabirati želite. A Allah Dragi najbolje zna.

Braćo moja! Ova današnja hutba nije Prvoaprilska šala. Ona je vrlo ozbiljno upozorenje na dešavanja koja nas očekuju u skorijoj budućnost, a za koja moramo biti spremni. Zato pozivam sebe i vas – okrenimo se svome Gospodaru i zbijmo svoje saffove!

 

Molim Dragog Allaha da nas sačuva od kaburskog azaba, od patnje u Džehennemu, od iskušenja u životu i smrti i od dedžalovih smutnji. Amin.

Prvi april.doc
Microsoft Word Dokument 42.5 KB