KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

25.11.2016. / 25. safer 1438.

 

VRIJEME JE ZA HRABROST!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu času porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Ni jevreji ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš njihovu vjeru. Reci: "Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti poveo za njihovim željama, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.'' (El-Bekare, 120.)

Braćo moja u Dini Islamu! Ovo je teško vrijeme za nas muslimane. Naši neprijatelji, na čelu sa prokletim Iblisom, su se obrušili na nas sa dvije strane. Sa jedne strane, oni nam nude mnoge zabranjene užitke. Sa druge strane, oni nas pritišću i stežu. Cilj im je jasan. Uništiti Islam, tako što će uništiti, pokrstiti ili pokoriti muslimane.

Njihov cilj se lagahno ostvaruje. Njihovo oružje, prvenstveno mediji, je porazilo mnoge muslimane, koji su, nažalost, oborili glave i predali se. Međutim, ono što oni znaju, a žele da mi muslimani ne znamo, jeste činjenica da se njihov cilj neće ostvariti. To obećava Uzvišeni Allah:

''On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.'' (Et-Tevba, 33.)

S toga je ovo ključno vrijeme za nas muslimane da stanemo u odbranu Allahove vjere i svoje vjere – Islama. Vrijeme je da prestanemo da poginjemo glave i da se stidimo zbog toga što smo muslimani. Vrijeme je da pokažemo svoj ponos i svoju hrabrost, kao što su ih pokazivali i naši uzoriti preci, koje je Uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu riječima: ''Allah njih voli, a i oni Allaha vole, prema vjernicima su ponizni, a prema nevjernicima ponosni. Bore se na Allahovom putu i ničijeg prijekora se ne boje.'' (El-Ma'ide, 54.)

Naravno, ovdje se ne radi isključivo o tjelesnoj, već i o, mnogo važnijoj, duševnoj hrabrosti, koja čovjeka i čini čovjekom. S tim u vezi, spomenut ćemo dva primjera iz historije Islama.

Jedan ashab je, uz mnogobrojne prijatelje, bio u zarobljeništvu kod vladara nevjernika, koji je htio da ispita snagu junaštva muslimana. Taj vladar je naredio da jednog zarobljenog muslimana ubace u kazan sa ključalom vodom. Izvadili su ga mrtvog, tako da mu se meso odvajalo od kostiju. Vladar je, onda, upitao tog ashaba: ''Hoćeš li promijeniti vjeru ili da i ti ovo doživiš?'' Ashab je počeo plakati, a na vladarev upit je li to on plače od straha, ashab je odgovorio: ''Ne, nego mi je žao što nemam stotinu života, pa da ih sve na ovaj način žrtvujem.''

Drugi događaj je vezan za ashaba koji je bio mučen i maltretiran. Kada je upitan: ''Bi li volio da je umjesto tebe ovdje Muhammed?'', on je odgovorio: ''Nikad. Više bih volio da budem ubijen nego da Muhammeda trn ubode!''

Hrabar čovjek podnosi tegobe i nevolje koje ga svakodnevno i na svakom koraku sreću.

Hrabar čovjek žrtvuje svoj imetak, udobnost, pa čak i život, u korist vjere.

Hrabar čovjek se ne boji da otvoreno kaže šta misli i u šta vjeruje, i ne boji se da li će zbog toga biti materijalno oštećen ili ne.

Hrabar čovjek, kako kaže jedan pjesnik, nije onaj koji, boreći se, prevali daleke pute, nego onaj koji se boji Uzvišenog Allaha i ustrajno izvršava Njegove naredbe.

Naravno, i među nemuslimanima ima hrabrih ljudi. Sjetimo se, na primjer, Galilea Galileja, koji je bio optužen zbog jedne svoje izjave. Da bi se spasio, na samom suđenju je htio da kaže ono u šta ne vjeruje. Međutim, vjerovanje i istina su ga natjerali da, i pored opasnosti po život, kaže: ''Zemlja se, ipak, okreće oko Sunca.''

Danas, nažalost, vidimo veliki dio nemuslimanskog svijeta, koji nema ni trunke hrabrosti a ni sažaljenja, i koji još podržavaju one nemuslimane koji tenkovskim i avionskim granatama ubijaju nevine goloruke civile muslimane. Podržavaju pravoslavce u Siriji, kršćane u Iraku, židove u Palestini, budiste u Mijanmaru i tako dalje.

Podržavaju ih, nažalost, i mnogi oni koji sebe nazivaju muslimanima, a prodali su i Din (vjeru) i Ar (obraz) za prokleti Dinar.

Braćo moja! Budemo li i dalje povijali glave pred drugima, oni će nas gaziti i ponižavati. Zato, pokažimo svoju hrabrost i svoje glave povijmo pred Gospodarom svih svjetova, a On će nam dati snagu i čast.

''A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernīkā, ali licemjeri neće da znaju.'' (El-Munafikun, 8.)

 

Molim Dragog Allaha da nas učini iskrenim vjernicima. Amin.

Hrabrost.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB