KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

ZAŠTITI SE OD ZLA! – 2. DIO

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Niko nije imun na zlo, pa čak ni Poslanik, a.s.

S tim u vezi Aiša, r.a., pripovijeda da je Poslaniku, a.s., urađen sihr, pa je pod njegovim uticajem mislio da je prilazio svojim suprugama kada to nije činio. Onda je jednog dana rekao: ''Aiša, znaš li da me je Allah uputio u stvar o kojoj sam Ga molio? Došla su mi dva čovjeka (u snu) i jedan je sjeo uz moju glavu, a drugi uz noge. Onaj koji je sjedio uz glavu upita onog drugog: 'Šta je ovom čovjeku?' Ovaj odgovori: 'Opsihren je.' Prvi upita: 'Ko ga je opsihrio?' Drugi odgovori: 'Lubejd b. Asam iz plemena Benu Zurejk. Oni su licemjeri i saveznici jevreja.' 'Od kog materijala (je napravljen sihr)?' – upita prvi, a drugi reče: 'Od češlja i kose koju je zapetljao u njega.' Prvi upita: 'Gdje je (smješten) sihr?' Drugi odgovori: 'U suhoj ljusci muške palme, pod kamenom u bunaru Zervan.''' Zatim je Poslanik, a.s., poslao neke ashabe do bunara, koji su to izvadili, i rekao: ''To je bunar, koji mi je pokazan (u snu). Palmina stabla pored njega izgledaju kao šejtanske glave.'' Aiša upita Poslanika, a.s.: ''Zašto nisi ljudima rekao o tome?'', a on odgovori: ''Allah me je izliječio, a ja ne volim da među ljude unosim nemir.'' (Buharija)

Govoreći o ovom slučaju Imam Ahmed veli da je kosa u češlju bila vezana u 11 čvorova. Zatim je Uzvišeni Allah objavio Poslaniku, a.s., sure Felek i Nas, koje zajedno imaju 11 ajeta. Pa kada ih je Poslanik, a.s., učio, sa svakim proučenim ajetom odvezivao se po jedan čvor, te je tako na kraju Poslanik, a.s., bio izliječen. Ta njegova bolest je trajala 6 mjeseci.

Braćo moja! Iz navedenog razloga, danas želim da nastavim i završim govor na temu, koju smo započeli pretprošlog petka, a to je – Kako se u ovom mračnom vremenu zaštititi od zla?

U navedenoj predaji smo vidjeli koliki značaj u zaštiti od zla imaju sure Felek i Nas. U vezi s tim se još prenosi da je Poslanik, a.s., tražio utočište od džinskog i ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene sure Felek i Nas. A kada su one objavljene, učio je samo njih.

Također se prenosi da je Poslanik, a.s., surama Felek i Nas dodavao i suru Ihlas, te da je preporučio da se one uče po jednom poslije dnevnih namaza, te po tri puta nakon noćnih namaza. A poznato je još i to da je Poslanik, a.s., nakon jacije, odnosno, prije spavanja, ove sure (tri puta) učio u dlanove, a potom bi puhnuo u njih i potrao cijelo svoje tijelo, koliko je mogao da dohvati.

Osim učenjem navedenih sura, Allahovu, dž.š., zaštitu možemo tražiti i učenjem dova. Preporučit ću vam da naučite napamet dvije kratke dove, koje se uče po tri puta.

Prva dova je za zaštitu od ujeda i otrova. Prenosi se da se jedan ashab požalio da ga je ujela škorpija, pa je Poslanik, a.s., za njega rekao: "Da je pred nastupanje noći rekao: 'Eûzu bi kelimâtillâhit-tâmmâti min šerri ma halek' (Tražim zaštitu u Allahovim savršenim riječima od zla koje je stvorio), ne bi mu naudila." (Muslim)

U drugom hadisu Poslanik, a.s, je rekao: ''Ko god tri puta prouči: 'Bismillâhi-llezî lâ jedurru me'asmihî šej'un fil-erdi ve la fis-semâ'i ve huves-semî'ul-'alîm' (U ime Allaha, sa čijim imenom ne može nanijeti štetu ništa što postoji na Zemlji i nebesima, a On sve čuje i sve zna), neće ga zadesiti iznenadni belaj (iskušenje) sve dok ne osvane, a ko ovo prouči tri puta čim ustane, neće ga pogoditi iznenadni belaj, sve dok ne omrkne.'' (Ebu Davud)

I svakako, Allahovu, dž.š., zaštitu od zla možemo tražiti i učenjem zikra. Preporučit ću vam učenje dva zikra, koja posebno smetaju šejtanima.

Naime, Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko god, kada izađe iz kuće, prouči: 'Bismillâh, tevekkeltu 'alellâh, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' (U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći osim sa Allahom), njemu se odgovori: 'Ti si upućen, zaštićen i spašen.', a šejtan od njega pobjegne i onda rekne drugom šejtanu: 'Šta možeš čovjeku koji je upućen, zaštićen i spašen?' '' (Tirmizija)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko dnevno stotinu puta kaže: 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ šerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve 'alâ kulli šej'in kadîr', imat će nagradu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu loših i to će mu, toga dana, biti štit od šejtana sve dok ne omrkne. I niko neće doći sa nečim boljim od toga, osim onaj koji to izgovori više puta.'' (Muttefekun alejhi) Naravno, i ovaj zikr, koga svi znamo napamet, jer ga učimo svakodnevno poslije namaza, može se učiti i navečer, pri čemu njegovo djejstvo traje do jutra.

 

Molim Dragog Allaha da nas kroz naše učenje Kur'ana, zikra i dova zaštiti od svakog zla koje je stvorio. Amin. 

Zastita od zla 2.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB