KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

04. safer 1438. H. / 04. novembar 2016. god.

 

ZAŠTITI SE OD ZLA!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Mi živimo u 21. stoljeću, u modernom dobu, dobu tehnike i tehnologije, dobu interneta i komunikacije. Zvuči bajno, zar ne!? Ali je istinito.

A poslušajte sada: Mi živimo u 21. stoljeću, u mračnom dobu, dobu zla i mržnje, dobu sihira i ratova. Zvuči nevjerovatno, zar ne!? Ali je istinito.

Zato se mi pitamo – zar je moguće da u modernom dobu postoje osobe koje se zovu šejtani ljudi, koji sarađuju sa mračnim silama zla, koje se zovu šejtani džinni, i to samo sa jednim ciljem – da drugima nanesu zlo i štetu? Moguće je. I, nažalost, ima ih puno. Iz tog razloga, danas želim da vam ukažem na nekoliko stvari sa kojima ćete se, uz Allahovu pomoć, zaštititi od njihovog zla.

Jedan od najboljih načina zaštite od zla jeste učenjeAjetul-kursije.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi: ''Allahov Poslanik, a.s., me je ovlastio da čuvam zekat, koji je sakupljen u ramazanu, pa mi je jednom došao neki čovjek i uzeo malo hrane. Uhvatio sam ga i rekao da ću to kazati Allahovom Poslaniku, a.s., a on me zamoli: 'Pusti me! Ja sam u oskudici, a imam porodicu i velike potrebe!' Pustio sam ga, a kada je svanulo, Vjerovjesnik me upita: 'Šta je uradio tvoj uhićenik noćas?' Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, tužio se da ima velike teškoće i da je u oskudici, pa sam se sažalio i pustio ga!' Poslanik reče: 'Slagao ti je, i vratit će se!' Sada sam znao da će se vratiti, s obzirom da je to rekao Allahov Poslanik, a.s., pa sam pratio i on je opet došao i uzeo malo hrane. Opet sam ga uhvatio i prijetio da ću kazati Allahovom Poslaniku, a.s., a on je ponovo molio: 'Pusti me! U velikoj sam oskudici, a imam brojnu porodicu! Neću se vraćati više!' Ponovo sam se sažalio i pustio ga da ode, a kad je svanulo, Allahov Poslanik me upita: 'Ebu Hurejre, šta je tvoj uhićenik sinoć učinio?' Kazao sam: 'Allahov Poslaniče, žalio se da je u oskudici i da ima veliku porodicu, pa sam se sažalio i opet ga pustio da ode!' On mi odvrati: 'Slagao ti je, i vratit će se!' Sad sam i treći put stražario čekajući ga, i on je opet došao i uzeo malo hrane, a ja ga opet uhvatio: 'E, sad ću sve reći Allahovom Poslaniku, jer si evo treći put došao, a tvrdio si da se nećeš vraćati!', a on mi reče: 'Pusti me, a ja ću te podučiti riječima za koje će ti Allah korist dati!' Upitah ga: 'Koje su to riječi?', a on mi reče: 'Kada pođeš u postelju, prouči Ajetul-kursiju: 'Allah, osim koga drugog boga nema, Živi je i Vječni!' (do kraja), pa će te čuvar, od Allaha poslan, stalno čuvati i šejtan ti se neće približiti dok ne svane!' Opet sam ga pustio, a kada je svanulo, Allahov Poslanik, a.s., me upitao: 'Šta je sinoć uradio tvoj uhićenik?' Rekao sam: 'Allahov Poslaniče, tvrdio je da će me podučiti riječima za koje će mi Allah korist dati, pa sam ga opet pustio!' On, a.s., me upita: 'A koje su to riječi?' Rekao mi je: 'Kada pođeš u postelju, prouči Ajetul-kursiju: 'Allah, osim koga drugog boga nema, Živi je i Vječni!' (do kraja), pa je dodao: 'Pa će te čuvar, od Allaha poslan, stalno čuvati i šejtan ti se dok ne svane neće približiti!' Ashabi su pažljivo slušali da nešto nauče, a Vjerovjesnik je na to rekao: 'Istinu ti je rekao, iako je on lažac! Znaš li ko je s tobom razgovarao tri noći, o Ebu Hurejre?' Rekao sam: 'Ne znam!' A on će na to: 'To je bio šejtan.' (Buharija)

Drugi način, kojim ćemo sebe i svoje ukućane zaštititi od zlih sila, jeste učenje sure el-Bekare, u kojoj se, inače, i nalazi Ajetul-kursija. U vezi s tim, Poslanik, a.s., je rekao: ''Nemojte praviti od svojih domova groblja! U kuću u kojoj se uči sura el-Bekare neće ući šejtan!'' (Muslim i drugi)

Osim Ajetul-kursije, posebnu vrijednost u suri el-Bekare imaju njena posljednja dva ajeta, koja su Poslaniku, a.s., objavljena na Mi'radžu, a koja su kod nas poznata kao ašere Amener-Resulu. O njima Poslanik, a.s., veli: ''Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure el-Bekare, to mu je dovoljno.'' (Muttefekun alejhi)

U drugoj predaji stoji da je Poslanik, a.s., rekao: ''Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru el-Bekare. Ni u jednoj kući, u kojoj se oni tri noći zaredom prouče, neće ostati šejtan!'' (Tirmizija, Ahmed, Nesa'i i Hakim)

Braćo moja! Ne sumnjam u to da vi svi znate Ajetul-kursiju, ali vjerujem da većina vas ne zna Amener-Resulu. S toga vas pozivam, naučite dva zadnja ajeta sure el-Bekare. To bar danas, u ovome modernom svijetu tehnike i tehnologije, nije teško. I učite ih svakodnevno! I ujutro i navečer. Kao i Ajetul-kursiju! Zaštitite sebe i svoje ukućane od sila zla ovog mračnog doba!

 

Molim Dragog Allaha da nam podari Svoju pomoć i zaštitu. Amin. 

Zastita od zla.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB