KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

08. redžeb 1437.H. / 15. april 2016.g.

 

VJEČNA LJUBAV

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' – A Allah prašta i samilostan je.'' (Ali Imran, 31.)

Braćo moja u Dini Islamu! Postoji više vrsta i oblika ljubavi, ali je samo jedna prava, a to je vječna ljubav. To je istinska ljubav prema Allahu, dž.š., koja nema kraja, iz koje se rađa i naša ljubav prema Poslaniku, a.s., i svim ljudima. Tu ljubav je Dragi Allah spustio u srca vjernika i svojom milošću učinio da se oni zavole i postanu braća, koja se vole isključivo radi Allahovog, dž.š., zadovoljstva.

Onaj kome je uskraćena ova ljubav, on je mejjit (mrtvac), bez obzira što hoda po zemlji, a onaj ko je ovu ljubav imao, pa je prodao za ovaj svijet, on tumara u tminama zablude. Njegovo srce puca od okova, briga i bolova, koje doktori mogu samo gledati, nemoćni da bilo šta učine.

Vječna ljubav je duša imana. Ona u vjerniku budi iskrenost i volju za činjenjem dobrih djela. Sa njom se vjernik uzdiže na visoke deredže (stepene) u susret voljenom Gospodaru.

Ebu Bekr, r.a., o ovoj ljubavi kaže: ''Ko bude okusio iskrenu ljubav prema Allahu, dž.š., On će ga odvratiti od utrke za Dunjalukom i bit će dušom otuđen od svih ljudi koji nemaju takvu ljubav.''

Braćo moja! Vječna ljubav se ne dobija na lijepe oči, niti se nasljeđuje od svojih predaka. Naprotiv, ona se stiče. Stiče se učenjem Kur'ana i dubokim razmišljanjem o njegovom značenju, približavanjem Allahu farzovima i nafilama, spominjanjem Allaha u svakom momentu, posmatranjem i svjedočenjem Allahove prefinjene dobrote prema robovima, izbjegavanjem svega što udaljava od Allaha i druženjem sa onima koji iskreno vole Allaha, Poslanika i sve vjernike.

Danas je takvih ljudi, nažalost, vrlo malo. Ljudi danas, uglavnom, vole sebe i svoj novac. Zbog toga je danas vrlo teško pronaći prijatelja. Jarana ima puno, ali ne i prijatelja. Zbog toga se masovno rasklapaju brakovi. Zbog toga mnoge majke plaču, željne svoje djece, a i djeca željna pažnje svojih roditelja. Zbog toga mnogi danas ne poznaju ni drugo koljeno u svojoj familiji. Zbog toga su mnogi mrtvi-hladni kada se spomene ubijanje nedužnih civila u Siriji, Iraku, Palestini, Mijanmaru. Zbog toga su mnogi nemarni, dok im se Čas polaganja računa bezglavo brzo približava. Za mnoge je ljude, nažalost, vječna ljubav izgubljena stvar. Stvar, koja se mora pronaći. Razlog više za to jeste činjenica da će ljudi na Ahiretu dijeliti vječnost sa osobama koje su voljeli na Dunjaluku.

S tim u vezi se prenosi da je jedan ashab jedno jutro bio odsutan sa sabaha, pa je Poslanik, a.s., odmah upitao za njega. Ashabi su rekli da ne znaju zašto nije došao na sabah, te sa Poslanikom, a.s., skupa odoše da ga posjete. Kada ga je Poslanik, a.s., upitao zašto nije došao na sabah, on mu odgovori: ''Božiji poslaniče, davno sam se probudio i počeo sam razmišljati o tebi, tvome stepenu kod Allaha i mjestu na Onome svijetu. Poznajući sebe i svoje grijehe i slabosti, pobojao sam se da možda na onome svijetu neću biti s tobom u društvu. Od plača i straha su mi se oduzele noge, pa nisam mogao doći.'' Nakon toga je zaplakao, a Poslanik, a.s., mu reče: ''Bit ćeš sa onim koga voliš.''

I zato, braćo moja! Ako na Dunjaluku budemo voljeli kafire (nevjernike), bit ćemo na onom svijetu sa kafirima. Ako budemo voljeli munafike (licemjere), bit ćemo sa munaficima. A ako budemo voljeli Allaha, dž.š., Poslanika, a.s., i vjernike, i bit ćemo se sa njima. Zato smo ovdje, da probudimo i učvrstimo svoju ljubav prema Allahu, dž.š., i Poslaniku, a.s., te da se međusobno zbližimo i zavolimo, kako bismo bili sretni na oba svijeta. Džamija je kuća u kojoj se sjedinjuju srca i rješavaju svi problemi.

 

Molim Dragog Allaha da nam podari i učvrsti vječnu ljubav. Amin.

Vjecna ljubav.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB