KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

28.10.2016. / 27. muharrem 1438.

 

(NE)POSLUŠNOST PREMA RODITELJIMA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U poznatom podužem hadisu, koga bilježi Imam-i Muslim, navodi se da je jednom prilikom melek Džibril u obliku čovjeka došao Poslaniku, a.s., dok je on sjedio sa ashabima, i pitao ga o islamu, imanu i ihsanu, pa mu je Poslanik, a.s., odgovarao na pitanja, a Džibril mu je potvrđivao istinitost odgovora. Ashabi, koji nisu znali da je taj čovjek, ustvari, melek, bili su začuđeni. Čovjek pita, a zna. Sljedeće što je Džibril tražio od Poslanika, a.s., a što će biti tema današnje hutbe, jeste da ga obavijesti o predznacima Smaka svijeta, na što je Poslanik, a.s., između ostalog, rekao:''Kada robinja rodi sebi gospodaricu...''

Tim riječima je Poslanik, a.s., nagovijestio da će doći vrijeme kada će se djeca prema svojim roditeljima odnositi onako kako se vladari odnose prema svojim robovima. To jest, djeca će izdavati naredbe (iznositi želje) roditeljima, a roditelji će im te naredbe (želje) ispunjavati. Djeca će koristiti teror sistema, koji će im biti naklonjen, a roditelji će, dijelom iz želje da svojoj djeci udovolje, a dijelom iz straha da im socijalni radnici ne oduzmu djecu i dječiji doplatak, poslušno ispunjavati sve dječije, nepresušne, prohtjeve. Tako će roditelji odgajati sebičnu i nezahvalnu djecu, a djeca će činiti najveći grijeh nakon širka, a to je neposlušnost prema roditeljima.

S toga današnju hutbu posvećujem prvenstveno djeci, a zatim i svim ostalim koji su na ovaj svijet došli putem rođenja. Želim ih podsjetiti da su obavezni da budu poslušni prema roditeljima i želim ih upozoriti da je neposlušnost prema roditeljima težak grijeh, koji će biti žestoko kažnjen.

O obavezi poslušnosti prema roditeljima Uzvišeni Allah veli: ''Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, i vehne li vehne, a zatim ga odbija od dojenja nakon dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.A ako te budu nagovarali da Mi smatraš ravnim onoga o kome ti ništa ne znaš, ne slušaj ih i prema njima se na ovome svijetu lijepo ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.'' (Lukman, 14-15.)

Brate moj! Budi zahvalan Allahu, Koji te je stvorio, i budi zahvalan svojim roditeljima, koji su te s mukom rodili i othranili! Da nije bilo njih, ne bi ni tebe danas bilo, kao što nema ni mnogih drugih, koji su pobačeni ili abortusom ubijeni. Čuvaj svoje roditelje! Pa čak i ako oni nisu pri vjeri, ili si rođen u nemuslimanskoj porodici, pa si ti prihvatio Islam, a roditelji nisu, nemoj ih napuštati! Bit ćeš nagrađen za brigu o njima. A nagrada će biti i veća, ukoliko se oni, zbog tebe, vrate vjeri.

I znaj da je ''Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba u srdžbi roditelja!'' (Tirmizi) Pa, ako tražiš Allahovo zadovoljstvo, traži ga u zadovoljstvu svojih roditelja! I ako želiš znati da li je Allah zadovoljan tobom, pogledaj da li su tvoji roditelji zadovoljni tobom!

I znaj, brate moj, da se ''Kazna za sve grijehe – po Allahovoj volji – odgađa do Sudnjeg dana, osim za neposlušnost prema roditeljima, čiju kaznu počinilac osjeti još na ovome svijetu.'' (Hakim)

S tim u vezi, želim s vama podijeliti jedan slučaj koji je vezan za šejha Abbasa iz Džidde, koji već više od dvadeset godina besplatno gasuli mrtvace. Naime, njega su nedavno pozvali da ogasuli jednog milionera, koji je živio u kući ukrašenoj staklima, mermerom, zlatom i svilom.

Kada je Abbas prišao njegovom krevetu i skinuo sa njega bijeli čaršaf, ugledao je mrava kako izlazi iz njegovog nosa. Zatim se pojavilo mnogo mrava, koji su ulazili na usta, a izlazili na uho, a potom prelazili preko lica i ulazili u drugo uho, a zatim izlazili na usta i nos.

Abbas je pozvao njegove sinove da mu pomognu oko kupanja, ali su oni odbili. Pomogao mu je samo jedan njegov unuk. Uzeli su ga onako u čaršafu i stavili u kadu punu vode. Nekoliko puta su ga kompletnog potapali kako bi mravi izašli iz njegovog tijela. Zatim je Abbas pokupio mrave sa površine vode i izbacio vani. Zbog tog prizora četiri noći nije mogao zaspati.

Znao je da s tim čovjekom nešto nije uredu, pa je upitao unuka kakav je čovjek bio njegov dedo. Unuk je oborio glavu, a zatim stidljivo rekao da je njegov dedo udarao svoju majku onako kako se ni životinja ne udara, ali da je ona iz stida odbila da ga prijavi policiji i trpila je bol i udarce. Njegova kazna je počela i prije njegove dženaze i prije spuštanja u kabur.

I znaj, brate moj, da se dijete svome roditelju nikada ne može odužiti. Prenosi se da je Abdullah b. Omer vidio čovjeka kako za vrijeme tavafa oko Ka'be nosi majku, pa ga taj čovjek upita: ''Ibn Omere, jesam li se na ovaj način odužio majci?'' Ibn Omer odgovori: ''Ne, nisi čak ni za jedan udar koji majka u toku trudnoće osjeti, nego si na taj način učinio dobro djelo prema majci i za to malo ćeš biti mnogo nagrađen.''

Pa čak i kada ti roditelji umru, brate moj, dužan si im pomagati. Uči za njih dovu, traži oprost za njihove grijehe, poklanjaj im sevape od učenja Kur'ana, podijeli u njihovo ime trajnu sadaku, vrati dug (prvenstveno prema Bogu), ako su iza sebe ostavili, obavi hadž za njih, održavaj vezu sa njihovim prijateljima i tome slično.

 

Molim Dragog Allaha da nas pridruži našim roditeljima u Džennetu. Amin.

Neposlusnost roditeljima.doc
Microsoft Word Dokument 41.0 KB