KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

 

MJESEC DAREŽLJIVOSTI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se, evo, u prvom petku mubarek mjeseca ramazana, koji je poznat kao mjesec darežljivosti. Naravno, to ne znači da u drugim mjesecima nema darežljivosti, ali je ona u ramazanu, ipak, malo više izražena. Mi to dokazujemo svake godine dajući sadekatul-fitr i zekat, dajući dobrovoljne priloge kao što je npr. za struju, učestvovanjem na sergijama za 17. i 27. noć ramazana, te pomažući druge projekte kao što je npr. ovaj koji ćemo danas, akobogda, podržati, a to je kupovina zemljišta za izgradnju džamije u Tullnu.

Zašto je darežljivost u ramazanu posebno izražena? Zato što nema šejtana.

A o njima Uzvišeni Allah veli: ''Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!'' (El-Bekare, 268.)

Dakle, naša hrabrost u ovom mjesecu je posebno izražena. Pa, čak, i oni što su manje hrabri, koji ova navedena davanja smatraju nametom, ipak drže svoju ruku otvorenom. Svi zajedno hrlimo ka ispunjenju Allahovog, dž.š., obećanja, koje glasi: ''Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist. Ono što udijelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav. A ono što od imetka udijelite drugima bit će vam u potpunosti nadoknađeno i neće vam nepravda biti učinjena.'' (El-Bekare, 272.)

Tim svojim postupcima u mjesecu ramazanu, mi se, ustvari, ugledamo na našeg Poslanika, a.s., koji je u ovom mjesecu, u kome se sadaka najbolje nagrađuje, bio najdarežljiviji. Naravno, on je bio darežljiv i u drugim mjesecima, što potvrđuje i predaja da Poslanik, a.s., nikada nikog nije odbio, ko mu je pomoć zatražio. Čak bi se u tu svrhu znao i zadužiti.

Jedan od najljepših primjera njegove darežljivosti jeste slučaj kada je zaklao jednu ovcu, a potom naredio Aiši, r.a., da ode da je podijeli. Pa kada se ona vratila, on je upita da li šta ostalo od ovce, a ona odgovori: ''Ostala je samo plećka!'' Poslanik, a.s., tada reče: ''Ostalo je sve osim plećke!'' (Muslim)

Poslanik, a.s., je bio nošen porukama, od kojih su satkani brojni njegovi hadisi.

U jednom od tih hadisa on poručuje: ''Rekao je Uzvišeni Allah: 'Udijeli, čovječe, i Ja ću tebi udijeliti!''' (Buharija i Muslim)

U drugom hadisu, Poslanik, a.s., veli: ''Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu, pa jedan kaže: 'Allahu, nadoknadi onome koji dijeli!' A drugi kaže: 'Allahu, uništi škrticu!''' (Buharija i Muslim)

Siguran sam da se većina nas uvjerila u istinitost navedenih Poslanikovih, a.s., riječi, kao i prethodno navedenog Allahovog, dž.š., obećanja, odnosno, da nam se višestruko vraćalo ono što smo udijelili, a da nam je propadalo ono što nam je bilo žao da damo.

Takva je situacija i sa onim što je sada posebno aktuelno, a to je organizovanje zajedničkih iftara. S tim u vezi Poslanik, a.s., veli: ''Ramazan je mjesec potpomaganja i saosjećanja. Mjesec u kome se povećava nafaka vjerniku. Onaj ko nahrani postača, bit će mu oprošteni grijesi, bit će zaštićen od vatre, a imat će nagradu kao i onaj ko je postio a da se onome ništa ne umanji.'' Ashabi upitaše: ''A šta ako neko od nas nema čime nahraniti drugog?'' On odgovori: ''Ove iste sevape kod Allaha će imati onaj ko dadne postaču hurmu, gutljaj vode ili mlijeka, a ko zasiti postača, Allah će ga napojiti sa moga izvora, od kojeg neće ožednjeti sve do ulaska u Džennet.'' (Ibnun-Nedždžar)

Braćo moja! Naš Gospodar sigurno nikome neće ostati dužan.

Završit ćemo sa Njegovim pozivom, odnosno, sa još jednim Njegovim obećanjem, koje glasi: ''Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On višestruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se vratiti.'' (El-Bekare, 245.)

 

Molim Dragog Allaha da oprosti naše grijehe, da ujedini naša srca i da nas obaspe milošću u ovoj prvoj trećini ramazana, u periodu rahmeta. Amin.