KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 02. džumade-l-uhra 1437.H. / 11. mart 2016. god.

 

KADA TI ZATRAŽI SAVJET, POSAVJETUJ GA!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Allah vas izvodi iz trbuha vaših majki, (kada) ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.'' (En-Nahl, 78.)

Braćo moja u Dini Islamu! Niko se nije naučen rodio. I niko nije svoje znanje isključivo u školi stekao. Ustvari, većinu znanja čovjek stiče u životnoj školi. Život mu donese dilemu, a on je riješi savjetom. I tako gradi životno iskustvo. Gradi svoju vjeru.

Zato Poslanik, a.s., i veli: "Vjera je savjet!'' (3x) Ashabi upitaše: ''Kome savjet, Božiji Poslaniče?'' A on reče: ''Savjet Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i ostalim muslimanima!" (Muslim)

Ovim hadisom nas Poslanik, a.s., podučava kojim redoslijedom treba da tražimo savjet.

Na prvom mjestu je traženje savjeta od Allaha, dž.š. To nije ništa drugo do li klanjanje dva rekata Istihare-namaza, nakon koje čovjek, učeći dovu, iznosi pred Allaha, dž.š., svoju dilemu u nadi da će mu Dragi Allah ponuditi najbolji odgovor na nju. To savjetovanje se ne završava kod prvog pokušaja. Čovjek ustrajno klanja Istiharu sve dok ne dobije odgovor od svoga Gospodara ili kroz san (direktno) ili kroz osjećaj (putem meleka) ili kroz usta drugog čovjeka.

Ovdje želim da ukažem na jednu ružnu praksu koja je prisutna kod nas, a to je plaćanje drugim osobama da u naše ime klanjaju Istiharu. Mi mislimo da su te druge osobe pobožnije i manje griješne, te na taj način bliže Allahu, dž.š., pa će se zbog toga njima odazvati, a nama neće. POGREŠNO! Svaki čovjek treba sam za sebe da klanja Istiharu i da pri tome ima u vidu da je naš Gospodar općenito rekao: ''Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati.'' (Gafir/Mu'min, 60.)

Na drugom mjestu je savjetovanje sa Allahovom Knjigom. To nije ništa drugo do li druženje sa Kur'anom, čitanje njegovog prijevoda i komentara, te ponašanje u skladu sa kur'anskim principima. Ovdje sada postavljam pitanje sebi i vama – da li mi i u kojoj mjeri čitamo Kur'an?

Na trećem mjestu je traženje savjeta od Allahovog Poslanika, a.s. To nije ništa drugo do li sticanje navike postavljanja pitanja samome sebi – kako bi Poslanik, a.s., postupio kada bi se našao u mojoj situaciji? Ashabima je bilo lahko, jer su pred sobom imali živog Poslanika, a.s., koga su uvijek mogli upitati za savjet. Mi, međutim, pred sobom nemamo Poslanika, a.s., ali zato imamo zbirke njegovih hadisa u kojima možemo tražiti odgovore na naše dileme. Pitanje je samo – da li mi i u kojoj mjeri čitamo hadise?

Na četvrtom mjestu je savjetovanje sa vođama muslimana. Ovo savjetovanje ide u dvije relacije. Prva relacija jeste muslimani – vođa muslimana, koja se odvija po kur'anskom principu: ''I dogovaraj se s njima oko bitnih stvari.'' (Ali Imran, 159.)

To je, ustvari, princip šure, odnosno, skupštine, kojim se muslimanima daje mogućnost da svojim predvodnicima upute podršku, prijedloge i savjete, odnosno, pozitivne kritike. S druge strane, treba izbjegavati negativne kritike, jer one uništavaju princip šure i vode ka diktaturi.

Druga relacija jeste vođa muslimana – muslimani, kojom se od muslimana traži da poštuju odluke svojih predvodnika, i to prema kur'anskom principu poslušnosti, koji je zasnovan na ajetu, u kome Uzvišeni Allah naređuje: ''O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.'' (En-Nisa', 59.)

I na petom mjestu jeste savjetovanje sa ostalim muslimanima. Ono se bazira na hadisu u kome Poslanik, a.s., spominjući šest obaveza koje musliman ima prema drugom muslimanu, između ostalog kaže: ''Kada ti zatraži savjet, posavjetuj ga.'' (Muslim)

Ja ću se usuditi da dodam još i ovo: ''Pa i kada ne traži savjet, posavjetuj ga!'' Naime, ima ljudi koji se ne snalaze dobro u životu ili prave greške, a misle da postupaju dobro ili ih je stid da traže savjet. To je posebno primjetno kod djece i kod omladine. Zato, djeluj! Savjetuj!

S tim u vezi pozivam sebe i vas da uložimo dadatan napor u cilju da naš Džemat ne bude samo džamija, nego ono što bi, ustvari, i trebao da bude, i što kod Turaka jeste, a to je –servis informacija.

Dakle, ko god želi da kupi, proda, iznajmi ili unajmi stan; ko god želi da kupi ili proda auto; ko god traži da se oženi ili uda; ko god želi da upiše dijete u srednju školu, zanat ili fakultet; kome god treba vodoinstalater, električar ili stolar i tome slično, da informacije o tome može da pronađe uz kahvu u Džematu.

Ja vam dadoh savjet i pri tome molim Dragog Allaha da oprosti grijehe meni i vama. Amin.

Savjetovanje.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB