KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

GDJE JE NESTAO NAŠ STID?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko dijelova, najbolji od njih jeste (izgovaranje) la ilahe illellah, a najniži je uklanjanje sa puta onoga što smeta ljudima, a i stid je dio imana.'' (Ebu Davud i Tirmizi)

Braćo moja u Dini Islamu! Šta je to stid?

Stid je jedan od najljepših ukrasa, koji vjernik nosi na sebi. Stid je regulator vjernikovih djela i ogledalo njegovog imana. Stid je ključ koji otvara vrata svakog dobra i izvor je svakog poštovanja.

Poslanik, a.s., još veli: ''Svaka vjera ima svoj moral, a moral Islama je stid.'' (Ibn Madže).

U Kur'anu u suri El-Kasas nalazimo jedan od najljepših primjera stida.

Kada je Musa, a.s., pobjegavši od faraona stigao u Medjen, naišao je pored jednog pojila, na kome su muškarci pojili svoju stoku. Pored njih su stajale Šuajbove, a.s., kćeri koje su odbijajale svoju stoku od pojila, ne želeći da se miješaju sa muškarcima. Nakon što im je Musa, a.s., napojio stoku, a zatim odsjeo u jednom hladu da se odmori, stidljivo mu je prišla jedna od Šuajbovih, a.s., kćeri i pozvala ga njihovoj kući kako bi mu njihov otac dao nagradu za učinjeno dobro djelo. Musa, a.s., koji je bio gladan i iscrpljen, prihvatio je poziv i krenuo sa njom. (El-Kasas, 22-25.)

Predaja dalje kazuje da je Musa, a.s., pošto nije poznavao put, išao iza nje. Kada je u jednom trenutku primjetio da joj je haljina malo rascijepljena i da joj otkriva dio jedne noge, Musa, a.s., ju je zaustavio i rekao: ''Ja ću ići ispred, a ti mi govori kojim putem (desno, lijevo...).''

Braćo moja! Uzvišeni Allah je Stidan.

Poslanik, a.s., veli: ''Zaista je vaš Gospodar stidan i plemenit. Stidi se Svoga roba kada podigne svoje ruke prema Njemu da mu ih vrati prazne." (Ebu Davud, Ibn Madže)

Imajte ovaj hadis uvijek na umu!

I Poslanik Muhammed, a.s., je bio stidan.

Aiša, r.a., veli: ''Poslanik, a.s., je bio stidljiviji od mlade u njenoj sobi.'' (Muttefekun alejhi)

U suri El-Ahzab Uzvišeni Allah spominje jedan primjer Poslanikovog, a.s., stida. Naime, on je jednom prilikom pozvao ashabe kod sebe u kuću da ih počasti, a oni pravo zasjeli, pa je Poslanika, a.s., bilo stid da im kaže da je vrijeme da idu svojim kućama.

A i ashabi su bili stidni. Poslanikova, a.s., kćerka Fatima, r.a., bila je toliko stidna da je nekoliko puta dolazila kod svog oca, Muhammeda, a.s., želeći ga pitati da joj da slugu, pa kad bi je on upitao zašto je došla, ona bi kazala: ''Oče, došla sam samo da te poselamim.''

Primjer stida je bila i Aiša, r.a., koja je jedanput ispričala sljedeće: ''Često sam odlazila u prostoriju u kojoj su ukopani moj muž, Muhammed, a.s., i moj otac, Ebu Bekr, pa sam u tim prilikama skidala svoj ogrtač, a kada je pored njih ukopan i Omer, r.a., nikada više prilikom posjete njihovim mezarima nisam skidala ogrtač, stideći se i mrtvog Omera.''

Najstidljiviji ashab je bio Osman, r.a., od čijeg stida su se stidili i Poslanik, a.s., i meleki, pa čak i Uzvišeni Allah. Zbog svoga stida Osman, r.a., će imati posebnu počast na Sudnjem danu kada bude polagao račun. Između njega i ostalih ljudi Uzvišeni Allah će staviti pregradu, tako da niko neće čuti njegov razgovor sa Uzvišenim Allahom.

A u vezi sa stidom, Uzvišeni Allah još veli: ''Allah se ne stidi istine.'' (El-Ahzab, 53.)

Tim riječima nam je naš Gospodar poručio da je vrhunac stida kazati i braniti istinu u svakoj situaciji. Odnosno, poručio nam je da postoji ogromna razlika između stida i straha.

Završit ćemo hadisom u kome Poslanik, a.s., kaže: ''Istinski se stidite Allaha!'' ''Mi se stidimo, o Allahov poslaniče'', odgovoriše ashabi, a on reče: ''Nisam mislio na to, nego, ko se istinski Allaha stidi neka čuva glavu i ono što je u njoj (pamet), neka pazi na stomak i ono što je u njemu, neka se prisjeća smrti i iskušenja, i ko Ahiretu teži neka ostavi dunjalučke ukrase. Onaj ko sve ovo ispuni, taj se istinski Allaha, dž.š., stidi.'' (Tirmizi)

Braćo moja! Sada kada znamo šta je to stid, zapitajmo se – GDJE JE NESTAO NAŠ STID?

Molim Dragog Allaha da nas okiti stidom. Amin.

 

Stid.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB