KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

23. rebiu-l- evvel 1438. H. / 23. decembar 2016. god.

 

 

DUNJALUČKE BLAGODATI MUHAMMEDOVOG, A.S., UMMETA

 

 

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

 

Uzvišeni Allah poručuje: ''Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.'' (Ali Imran, 110.)

 

Braćo moja u Dini Islamu! Naš serijal hutbi, koje smo u mjesecu rebiu-l-evvelu posvetili našem Poslaniku Muhammedu, a.s., završit ćemo govorom o posebnostima Muhammedovog, a.s., ummeta – najboljeg ummeta, koji se ikada pojavio na Zemlji. Naime, navest ćemo nekoliko odlika, a njih ima zaista puno, koje pripadaju isključivo Muhammedovom, a.s., ummetu, sa namjerom da u nama probudim ponos što smo njegovi sljedbenici.

 

Ovog puta ćemo, akobogda, govoriti o onome što mi ovdje na Zapadu najviše volimo, a to su dunjalučke blagodati. Poslanik, a.s., je rekao: ''Poslan sam sa rječitošću, potpomognut sam strahom i dok sam jednom prilikom spavao, doneseni su mi ključevi zemaljskih riznica, pa su stavljeni u moje ruke.'' (Muttefekun alejhi) Ebu Hurejre, r.a., na ovo dodaje: ''Pa je Allahov Poslanik, a.s., otišao, a vi to sada svojim rukama razgrabljujete.''

 

Dakle, Uzvišeni Allah je Muhammedovom, a.s., ummetu dao veliko bogatstvo, veliku nafaku, koju oni stiču uglavnom radom. Kažem, uglavnom, jer neki stiču bogatstvo i nasljedstvom. Međutim, naš problem leži u tome što jedni ne vole i neće da rade, a htjeli bi bogatstvo, dok drugi, opet, ne znaju svoje bogatstvo uložiti kako treba, pa su stoga jedni muslimani bogati, a drugi siromašni. Ali, doći će, akobogda, i to vrijeme kada će svi muslimani biti bogati i kada niko neće htjeti da primi zekat. Daj, Bože, da dočekamo to vrijeme.

 

Sljedeća dunjalučka blagodat, koja je nama posebno bitna, jeste bereket (blagoslov). Bereket nije isto što i bogatstvo ili nafaka. Bereket je čuvar nafake (bogatstva). Drugim riječima, nafaka bez bereketa je kao šuplje bure. Gdje je smješten bereket? Poslanik, a.s., je molio svoga Gospodara sljedećim riječima: ''Gospodaru moj, podari mom ummetu bereket u jutarnjim satima.'' (Ebu Davud, Ahmed i Ibn Madže)

 

Prema tome, bereket našeg ummeta je smješten u jutarnjim satima, pa ko želi da ga stekne, neka ga potraži u noćnoj nafili i(li) sabah-namazu.

 

Pored bereketa, postoji još jedna stvar, koja osigurava i povećava nafaku (bogatstvo), a to je sadaka (milostinja) u koju spada i zekat. O tome Uzvišeni Allah veli: ''Šta god od imetka udjelite, bit će vam nadoknađeno i neće vam nepravda biti učinjena.'' (El-Bekare, 272.)

 

Na drugom mjestu Uzvišeni obećava i uvećanje nagrade, pa kaže: ''Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je zahvalan i blag.'' (Et-Tegabun, 17.)

 

Upravo u ovom ajetu je navedena sljedeća dunjalučka blagodat našeg ummeta, a to je oprost grijeha, jer grijesi sprječavaju i umanjuju nafaku.

 

Ummetu Muhammeda, a.s., je dato više načina za čišćenje od grijeha. Jedan od najvažnijih jeste kajanje (tevba), jer ko se pokaje zbog grijeha, taj grijeha i nema. Zatim, činjenje dobrih djela, jer dobra djela anuliraju grijehe. Zatim, post Dana Arefata, koji briše (male) grijehe godinu unazad i godinu unaprijed, kao i post Dana Ašure, koji briše grijehe godinu unazad. Zatim, post mjeseca ramazana, koji kao i hadž, u potpunosti briše sve grijehe.

 

A jedan od načina za čišćenje od grijeha jeste i klanjanje pet dnevnih namaza, koji su posebna odlika ovog ummeta, jer ni jedan ummet prije nas nije klanjao pet dnevnih namaza. Posebno je to vezano za jaciju, jer je od svih poslanika jedino Muhammed, a.s., klanjao jaciju. U vezi s tim Abdullah b. Omer, r.a., kaže: ''Jedne noći smo čekali Allahovog Poslanika, a.s., da izađe da klanja jaciju-namaz. On je izašao nakon što je prošla polovina noći ili još više. Nismo znali je li ga nešto u porodici zadržalo i zbog čega je okasnio. Kada je došao, rekao nam je: 'Zaista vi iščekujete namaz koji ne iščekuju pripadnici ni jedne druge vjere, osim vas.''' (Muttefekun alejhi)

 

Hutbu ćemo zapečatiti hadisom, koji govori o još jednoj vrlo važnoj dunjalučkoj blagodati, koju je Dragi Allah dao Muhammedovom, a.s., ummetu. Ebu Zuhejr, r.a., prenosi: ''Jedne noći smo izašli sa Allahovim Poslanikom, a.s., pa smo naišli pored jednog čovjeka koji je skrušeno i uporno učio dovu. Poslanik je zastao da čuje šta on u dovi traži i nakon toga rekao: 'Bit će mu primljeno ako zapečati dovu.' Neko od prisutnih upita: 'A čime će je zapečatiti?' Poslanik odgovori: 'Neka je zapečati sa ''amin'', jer ko svoju dovu završi sa ''amin'', bit će mu primljena.' Tada taj ashab ode do onog čovjeka što je učio dovu i reče mu: 'Reci ''amin'' i raduj se (jer će ti dova biti primljena)!' '' (Ebu Davud)

 

Braćo moja! Iskoristimo navedene dunjalučke blagodati i budimo sretni što smo ummet Muhammeda, a.s.

 

Molim Dragog Allaha da nas obraduje susretom sa Muhammedom, a.s., u blizini njegovog pojilišta Havda. Amin.

Muhammedov, a.s., ummet.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB