KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

20. muharrem 1438. H. / 21. oktobar 2016. god.

 

DOĆI ĆE ČUDNO VRIJEME – 2. DIO

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Danas ćemo, akobogda, uz navođenje Poslanikovih, a.s., hadisa, nastaviti govor o čudnom vremenu, koje je Poslanik, a.s., najavio da će doći.

Poslanik, a.s., je rekao: "Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da će doći vrijeme kada se neće znati ni za namaz, ni za post, ni za obrede, ni za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da ni jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati. Poneki oronuli starac ili starica će govoriti: 'Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: 'La ilahe illallah' – pa i mi izgovaramo.' '' (Ibn Madždže i Hakim)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će ljudi imati ljudske oblike, ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevat će krv i neće se ustručavati od zla! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevarit će te, ako ti se obrate – lagat će ti, ako im se povjeriš – iznevjerit će te, a kada ne budeš sa njima – ogovarat će te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina zalutala, a njihovi stari će se odati porocima – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo! Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar! Sunnet je za njih novotarija, dok je novotarija za njih sunnet. Onaj koji dobro naređuje njima je sumnjiv, griješnik je njima častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen! Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako šta prozbore, koji će ih iskorištavati ako budu šutjeli, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali nad njima!'' (Sujuti)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, Dunjaluk neće nestati sve dok ne dođe vrijeme kada ubica ne bude znao zbog čega je ubio, niti ubijeni zbog čega je ubijen! Neko upita: ''Kako će se to dešavati?'' On reče: ''Smutnja (herdž) će biti velika; i ubica i ubijeni će biti u Džehennemu!'' (Muslim)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Vi živite u vremenu u kojem ako biste deseti dio vjere ostavili – propali biste, a zatim će doći vrijeme u kojem ako deseti dio vjere budete sproveli – bit ćete spašeni!'' (Tirmizi)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada čovjeka neće biti briga odakle zarađuje svoj novac – od halala ili od harama!'' (Nesa'i)

Poslanik, a.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada će se svaki čovjek hraniti kamatom, a ako se ne bude hranio kamatom, onda će ga zakačiti njena prašina!'' (Hakim)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će i šejtan imati udjela u djeci ljudi!'' Neko upita: ''Zar će se i to desiti, Allahov Poslaniče?!'' On reče: ''Da!'' Ashabi upitaše: ''Kako ćemo raspoznati tu djecu?'' On odgovori: ''Neće se sramiti i neće biti milosna!'' (Sujuti)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će ljudi sjediti u grupama u džamiji, a najveća briga će im biti Dunjaluk. Allah nema nikakvu potrebu za takvima, pa nemojte ni vi sjediti sa njima!'' (Hakim)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će se ljudi nadmetati u izgradnji džamija, a malo će u njima klanjati!'' (Musned Ebu Ja'ala)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će čovjek radije odgajati psa nego li svoje dijete!'' (Taberani)

Poslanik, a.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada će se srce vjernika topiti isto kao što se topi so u vodi!'' Neko upita: ''Zbog čega to, Allahov Poslaniče?'' A on reče: ''Zbog toga što će vjernik svojim očima gledati zlo, koje neće biti u stanju da promjeni!'' (Ibnu Ebid-Dunja)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Bojim se da će doći vrijeme kada će od Islama ostati samo ime, a od Kur'ana samo slova. Džamije će biti izgrađene ali će uputa biti oštećena! Ulema će biti najgori ljudi pod nebeskim svodom. Od njih će dolaziti smutnja i njima će se vraćati!'' (Šu'abul-Iman)

Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada ljudi neće slijediti učenjaka (alima), kada se neće stidjeti dobrog čovjeka, kada starije neće poštovati, kada prema mladima neće samilosti imati, kada će se zbog Dunjaluka ubijati; srca će im biti divlja a pričat će kao Arapi (arapskim jezikom)! Za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti, a dobre će za zlo kriviti. To su najgora Allahova stvorenja, u koja On neće gledati na Sudnjemu Danu!'' (Sujuti)

Braćo moja! Ovo čudno vrijeme, koje je Poslanik, a.s., najavio, već je odavno došlo, dok su zla, koja je najavio, već uveliko uzela maha i još uvijek jačaju. U čemu je spas za sve nas? U čišćenju svoje duše od grijeha i čvrstom vezivanju za Allahovo uže spasa.

''Uspjet će onaj koji se očisti, i spomene ime Gospodara svoga pa namaz klanja!'' (El-E'la, 14-15.)

 

Molim Dragog Allaha da nam podari lijepu pamet. Amin.

Cudno vrijeme 2.doc
Microsoft Word Dokument 44.0 KB