KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

ŠEJTANSKO DJELOVANJE

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im drug u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje.'' (El-Isra', 64.)

Braćo moja u Dini Islamu! Navedeni ajet jeste, ustvari, naredba koju je Uzvišeni Allah izrekao prokletom Iblisu nakon što je ovaj odbio da učini sedždu Ademu, a.s., a potom tražio dozvolu za djelovanje protiv ljudi sve do Smaka svijeta.

Mi se, evo, nalazimo na kraju mubarek mjeseca Ramazana. Danas je 26. dan, večeras 27. noć. Još uvijek smo u periodu kada prokleti šejtan ne može djelovati na nas i kada se bočimo jedino sa svojim i tuđim nefsom. Međutim, pred nama je Ramazanski bajram, koji nastupa utorak. Toga dana prokleti šejtan ponovo počinje svoje djelovanje, punom parom i sa velikim elanom. Zato danas želim da sebe i vas podsjetim i upozorim na skore nove susrete i nove sukobe sa prokletim šejtanom.

Jedan od naših dobrih prethodnika je naveo načine šejtanovog djelovanja na čovjeka. On veli: "Vidio sam da šejtan ulazi u čovjeka kroz deset vrata:

1) požude i sumnje – Nema čovjeka koji za nečim ne žudi. Neko žudi za bogatstvom, neko za ženama, neko za djecom itd. Kada čovjek počne da žudi, onda ga strasti zaslijepe, pa tako on, u želji da ih ostvari, prelazi granice dozvoljenog, zaboravlja na Allaha i na svoje obaveze prema Njemu. Tada mu iman počinje da slabi i tada na scenu stupaju sumnje – da li Allah, zaista, postoji, da li će čovjek stvarno biti proživljen i odgovarati za svoja djela i ts.

2) ljubavi prema životu i nada u dug vijek Mnoge je ljude šejtan na ovaj način prevario, počevši od našeg oca Adema i majke Have, kojima je obećao besmrtnost, znajući koliko čovjek voli život i koliko prezire rastanak sa ovim svijetom.

3) traženja rahatluka i blagodati – To podrazumijeva prepuštanje dunjalučkim užicima, smatranje Dunjaluka ciljem života i nespremnost na žrtvu u ime Allaha, dž.š. Takve ljude Allah, dž.š., prvo pusti da se naslađuju neko vrijeme i da ih zavara nada, a potom im uzme sav rahatluk i sve blagodati.

4) samodivljenja – Poslanik, a.s., je rekao: ''Tri su stvari spasonosne, a tri su pogubne. Spasonosne su: bogobojaznost i u tajnosti i u javnosti, govoriti istinu i u zadovoljstvu i u ljutnji, i umjerenost i u bogatstvu i u siromaštvu, a pogubne su: povođenje za strastima, škrtost i čovjekovo divljenje samome sebi. Ovo posljednje je najpogubnije.'' (Bejheki, hasen)

5) ponižavanja ljudi – Svaki čovjek, bez obzira na to kako izgleda, ima svoj ugled kod Allaha. A samo Dragi Allah zna ko je na kojem stepenu kod Njega. Međutim, ljudi većinom poštuju onoga ko je visok, snažan, lijep, školovan, a ponižavaju one koji su niski, nejaki, ružni i neškolovani.

6) zavidnosti – To je velika bolest i veliki grijeh, koji dolazi u paru sa mržnjom i prži sve što dotakne. Cilj joj je da kod drugog čovjeka nestane neka blagodat, a prvi put se javila kada je prokleti Iblis pozavidio Ademu, a.s., na tituli Allahovog halife na Zemlji.

7) oholosti To je još jedna bolest, koja dolazi sa istog izvora kao i zavidnost. Cilj joj je ponižavanje ljudi, a posljedice su joj katastrofalne – nizak ugled kod ljudi, zabluda, nemilost kod Gospodara i zabrana ulaska u Džennet.

8) pretvaranja i laskanja ljudima – To su, ustvari, odlike munafika. Oni su pred Poslanikom, a.s., i ashabima laskali, a iza leđa su ih hulili. To je smeće od ljudi, koje će Allah poniziti na oba svijeta.

9) škrtosti – Kad god čovjek zaželi nesto da udijeli na Allahovom putu, da dadne u hajr, da dadne sadaku ili zekat, šejtan mu dolazi i plaši ga neimaštinom govoreći mu da to ostavi, da sakrije, da će mu to trebati, da čuva za sebe, da će postati siromah ako udijeli itd.

10) pohlepe – Pohlepa je brat blizanac od škrtosti. Nju je Poslanik, a.s., najbolje opisao u hadisu kada je rekao: ''Kada bi sin Ademov imao jednu dolinu zlata, poželio bi da ima još jednu. Čovjekova usta može napuniti jedino prašina.'' (Muttefekun alejhi)

 

 Braćo moja! Ako smo zaista iskoristili ramazanske blagodati, onda ne sumnjam u to da ćemo se poslije ramazana bez većih problema moći suprostaviti prokletom šejtanu u njegovom djelovanju protiv nas. Molim Dragog Allaha da nam u tome pomogne. Amin.

Sejtansko djelovanje.doc
Microsoft Word Dokument 570.5 KB