KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

25. rebiu-l- ahir 1439.H. / 12. januar 2018. godine

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

TREBA NAM SVAKI ČOVJEK!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u dini Islamu! Šta god radili, moramo biti svjesni da nas Dragi Allah uvijek vidi i da Njegovi meleki bilježe sva naša djela. Šta god radili, ne smijemo gubiti iz vida da će nas Dragi Allah za to pitati. Šta god radili, ne smijemo zaboraviti da je Dragi Allah milostiv, da je Njegova milost veća od Njegove srdžbe i da Njegova milost nadvisuje sve.

On je Er-Rahman (Milostivi) prema svim bićima na Dunjaluku. I da nije takav, nevjernici bi odavno poskapali od gladi. Prenosi se da je Ibrahim, a.s., koji je poznat po gostoprimstvu, jednom prilikom u goste primio jednog nevjernika, ne znajući da je ovaj nevjernik. Pa kada je to saznao, odbio je da ga ugosti i ispratio ga iz kuće. Tada mu je Uzvišeni Allah objavio: ''O Ibrahime, Ja sam ovog čovjeka 60 godina hranio, iako znam kakav je, a tebi je on samo jednom došao, pa si odbio da ga nahraniš.'' Tada je Ibrahim, a.s., vratio čovjeka u svoju kuću i ugostio ga, a ovaj je, nakon što je saznao zašto ga je Ibrahim, a.s., ugostio, prihvatio Islam.

I On je Er-Rahim (Samilosni) prema vjernicima na Sudnjem Danu. I da nije takav, vjernici bi odavno izgubili volju za životom. Ali, njih tješi činjenica da će Uzvišeni Allah Svojom milošću kad-tad sve vjernike izvaditi iz Džehennema, dok će nevjernici, svjesni da će u Džehennemu vječno ostati, zažaliti što nisu Islam prihvatili. (El-Hidžr, 2.)

Kolika je Allahova milost dovoljno govori činjenica da je On samo 1% Svoje milosti spustio među robove Svoje, a da je kod Njega ostalih 99%. Praktično, ne postoji toliki grijeh ili tolika količina grijeha, koje Uzvišeni Allah ne može oprostiti. Pitanje je samo da li ih On želi oprostiti. Postoji samo jedan grijeh koji Uzvišeni Allah neće oprostiti, ako se čovjek ne pokaje, a to je ŠIRK.

Poslušajmo sada jednu predaju koja govori o tome. Naime, prenosi se da je među sinovima Israilovim u neko doba živio jedan loš čovjek, toliko loš da se cijelo društvo okrenulo protiv njega i na kraju ga istjerali iz grada. Ostao je sam, bez ičega, bez igdje ikoga. U takvom stanju ga je zadesila smrt. Pa je Uzvišeni Allah njihovom Poslaniku objavio: ''Jedan od mojih evlija (prijatelja) je umro, pa idi i ogasuli ga, a zatim mu organizuj dženazu i obavijesti svoj narod da ću oprostiti svakome onome ko mu bude klanjao dženazu.''

On je to učinio. I kada su se ljudi okupili i kada su htjeli da mu klanjaju dženazu, shvatili su da se radi o istom onom čovjeku, koga su oni zbog njegovih loših djela istjerali iz grada. Zatim se Poslanik obratio Gospodaru: ''O Allahu, objasni mi ovu situaciju?'', pa mu je Uzvišeni odgovorio: ''On je bio sam i ponižen i u svojoj samoći je postao svjestan svoje beznačajnosti. Nije imao nikoga, ni prijatelja ni rođaka, i kako je postajao sve slabiji a nije se imao kome obratiti, okrenuo se svome Gospodaru i rekao: 'O Allahu, kad bih znao da će se Tvoja veličina povećati ako me kazniš ili da će se smanjiti ako mi oprostiš, ne bih tražio da mi oprostiš. Ali, Allahu moj, pošto znam da se Tvoja veličina neće povećati ako me kazniš, niti će se smanjiti ako mi oprostiš, tada, o Allahu, nemam se kome drugom obratiti osim Tebi, nemam nikakvu nadu osim u Tebe, nemam nikakvog skloništa osim kod Tebe, pa mi oprosti.' U ovom stanju je Moj rob umro, pa Sam mu oprostio. Ali, bio je uskog pogleda, pa je tražio oprost samo za sebe, a da je tražio oprost za cijelo čovječanstvo, kunem se Svojom veličinom i moći, cijelom čovječanstvu bih oprostio!''

Braćo moja! Šta god drugi radili, ne smijemo im uzeti nadu u Allahovu milost. Šta god drugi radili, ne smijemo im mi suditi, pa reći: ''Ovome će Allah oprostiti, a ovome neće; ovome će Allah ukabuliti, a ovome neće; ovaj će ući u Džennet, a ovaj neće.'' Šta god drugi radili, ne smijemo ih otpisivati, jer mi ne znamo – možda će se Allah njima smilovati, a nas u njihovo iskušenje dovesti. Ako su zaglibili u blato, treba ih izvući, a ne još dublje u blato gurati.

Braćo moja! U Islamu nema 92-ojke, nema ''on je do jučer nako, a danas vako'', nema ''ezan uči, a on u kafani''. Ko god da nam dođe i kad god da nam dođe – dobro nam došao! On je brat musliman, ona je sestra muslimanka. Možda, čak, i na većoj deredži od nas koji smo svakog dana na sedždi i koji smo sebi umislili da smo već ušli u Džennet. Nama treba svaki čovjek!

 

Molim Dragog Allaha, Milostivog i Samilosnog, da se smiluje svim muslimanima i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin.

 

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

Allahov rahmet.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB