KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

  

24. safer 1440.H. / 02. novembar 2018.g.

 

BJEŽITE KA ALLAHU!

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''Bježite ka Allahu!'' (Ez-Zarijat, 50.)

A naš Poslanik i Allahov miljenik, s.a.v.s., veli: ''Olakšavajte, a nemojte otežavati! I obradujte, a nemojte rastjerivati!'' (Muttefekun alejhi)

Braćo moja u Dini Islamu! Najkraće rečeno, cilj mojih hutbi jeste da sebe i vas podstaknem da od svih zala i belaja pobjegnemo, i radi svake radosti i milosti požurimo – ka Allahu, dž.š. Zato vam i u usmenoj i u pismenoj formi poklanjam svoje hutbe, u kojima vam uvijek ostavljam mjesta i za razmišljanje a i za dodatna pitanja, koja možete postaviti odmah nakon džume-namaza ili nedjeljom nakon podne-namaza, kada ponavljam hutbu. Naravno, u svoj toj širini koju vam ostavljam za razmišljanje i u prilikama za postavljanje pitanja koje, uglavnom, ne iskorištavate, neizbježno se javlja i jedna anomalija, koja se zove pogrešno razumijevanje hutbe. Ta anomalija nije opasna, ako se vrati meni na objašnjenje. Ona je opasna, ako je neko prihvati i počne je širiti okolo kao zvanični stav Islama, odnosno, kao moj stav.

Takva je situacija i sa prošlom hutbom, u kojoj sam vas pozvao da uživate u najvećoj časti – u razgovoru sa Uzvišenim Gospodarom, odnosno, da redovno klanjate namaze i učite Kur'an. Ubrzo nakon džume u džematskom eteru se javila anomalija u vidu komentara: ''Zašto nas pozivaš da učimo Kur'an, kad nema fajde od učenja Kur'ana, ako se ne razumije njegov tekst?'' Taj komentar, kao prvo, nema veze za istinom, a kao drugo, suprostavlja se ajetu i hadisu, koje sam citirao na početku hutbe. Dakle, ja vas pozivam da pobjegnete ka Allahu, a neki ljudi mi kontriraju i pozivaju vas da bježite od Allaha. Ja želim da vas obradujem, a oni žele da vas rastjeraju. Zato vam iskreno i bratski savjetujem, nemojte ih slušati! A sada ću objasniti zašto njihov komentar ne stoji.

Kao prvo, kada bi razumijevanje Kur'ana bio uslov za njegovo učenje, onda bi broj klanjača u svijetu bio veoma mali, odnosno, namaz bi bio ispravan samo kod onih ljudi koji poznaju arapski jezik. To ne može biti istina, jer iako je Poslanik Arap, i iako je Kur'an objavljen na arapskom jeziku, Islam nije vjera Arapa, nego svih ljudi koji ga prihvate. Naravno, to ne opravdava naše nečitanje prijevoda Kur'ana i nerazumijevanje njegovog teksta, pa makar i onih kratkih sura koje učimo u namazu. Jer, prijevod Kur'ana nije pisan radi uleme – ona poznaje arapski jezik. Prijevod Kur'ana je pisan radi vas džematlija, koji ne poznajete arapski jezik, i radi nas hodžica, koji nakon završetka medrese i fakulteta nismo našli za shodno za usavršimo naše poznavanje arapskog jezika.

Kao drugo, naš Poslanik, s.a.v.s., je rekao da za svaki proučeni harf (slovo) iz Kur'ana slijedi nagrada u visini od 10 sevapa. Nije rekao: ''Ta nagrada pripada onome ko razumije njegovo učenje.'' I rekao je da učač Kur'ana ima jednu nagradu, a onaj ko sluša Kur'an ima dvije nagrade. Nije dodao: ''Ako razumiju njegovo učenje.''

Rekao je da će sura Mulk na Sudnjem danu biti šefadžija onome ko je bude učio svakog dana. A nije rekao: ''Bit će šefadžija onome ko razumije njen tekst.'' I rekao je da će učaču Kur'ana, kada uđe u Džennet, biti rečeno da uči Kur'an kao što ga je učio i na Dunjaluku i da se pri tome uspinje sve dok ne dođe do svoga boravišta u Džennetu. A nije rekao da će to biti rečeno samo onima koji razumiju kur'anski tekst.

I kao treće, Uzvišeni Allah u Kur'anu je rekao: ''Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je izliječenje i milost vjernicima.'' (El-Isra', 82.) A nije rekao: ''Ako razumiju njegov tekst.'' S tim u vezi se pitamo – kako to da se ljudi, koji su oboljeli od sihira, izliječe Kur'anom iako ne razumiju njegovo učenje? Kako to, kada slušamo nekog umilnog učača Kur'ana, da nam se koža ježi i suze niz lice teku, iako ne razumijemo kur'anski tekst? I kako to, kada učimo Kur'an, da nam se prsa ispune zadovoljstvom i srećom, iako ne razumijemo ono što učimo?

Zato, braćo moja, pozivam sebe i vas – naučimo i učimo Kur'an! Učimo ga prvenstveno sebi, a s vremena na vrijeme i poklonimo njegovo učenje svojim merhumima! Poslanik, s.a.v.s., je zabranio trgovanje Kur'anom, ali nije zabranio poklanjanje njegovih sevapa merhumima. Zato, ne dajmo i ne plaćajmo drugima da za nas uče! Nego, mi učimo! Sura Ihlas ima vrijednost trećine Kur'ana, sura Kafirun vrijednost četvrtine Kur'ana, a sura Zilzal vrijednost polovine Kur'ana.

 

Molim Dragog Allaha da nam poveća želju za Kur'anom i da nam njime osvijetli naša lica, izliječi naše grudi, ojača naše tijelo i pojača našu nafaku. Amin.

Bjezite ka Allahu.doc
Microsoft Word Dokument 46.0 KB