KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

  

26.10.2018. / 17. safer 1440.

 

ŽENA KOJA JE GOVORILA KUR'ANOM

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''A Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao.'' (En-Nisa', 164.)

Braćo moja u Dini Islamu! Ima li veće časti nego li razgovarati sa svojim Gospodarom?! Mi pouzdano znamo da su Musa, a.s., na Sinajskoj gori i Muhammed, a.s., na Mi'radžu imali priliku da direktno razgovaraju sa Gospodarom svih svjetova i da čuju Njegov glas. Mi, njihovi potomci i sljedbenici, tu ćemo priliku, akobogda, imati na Ahiretu. A do tada sa Uzvišenim Allahom ćemo moći razgovarati samo indirektno – kroz klanjanje namaza i učenje Kur'ana.

Zašto ne kažem da ''ćemo razgovarati'', nego da ''ćemo moći razgovarati''? Zato što se nama dešava isto ono što se dešavalo i Muhammedovom, a.s., narodu, o čemu Uzvišeni Allah veli: ''Poslanik je rekao: 'Gospodaru moj, zaista moj narod izbjegava ovaj Kur'an!" (El-Furkan, 30.) Dakle, kao što je to bio slučaj u 7. vijeku, tako i danas u 21. vijeku, ima ljudi koji ili ne znaju ili neće da uče Kur'an. A o klanjanju namaza ili o redovnom klanjanju namaza da i ne govorimo.

S toga, braćo moja, nemojmo ići daleko, nego pogledajmo kakvo je stanje u našem džematu. Koliko ima ljudi koji znaju da čitaju Kur'an, ali ga ne čitaju svaki dan? Koliko je onih koji su naučili da čitaju Kur'an, ali su ga ostavili i zaboravili arapsko pismo? I koliko je onih koji uopće ne znaju da čitaju Kur'an, a koji se, i pored živog imama, dvoume oko učenja sufare?

A vjerujte mi, braćo moja, mi boljeg prijatelja od Kur'ana nemamo. Hem nas savjetuje, hem nas sevapima tovari, hem nam bereket donosi. I on je jedini prijatelj koji nas nikad neće ostaviti same, koji će s nama i u mezar leći, i pred Gospodara na Sudnjem danu izaći, i u Džennetu nam društvo praviti dok se budemo ka svojoj deredži i svojoj kući uspinjali.

Ispričat ću vam sada jednu sasvim neobičnu priču o jednoj sasvim običnoj ženi, koja je shvatila da joj je Kur'an najbolji prijatelj.

Abdullah el-Vasiti, rahimehullah, pripovijeda: ''Jedne godine sam bio na hadžu, pa mi rekoše da je tamo jedna žena koja govori samo Kur'anom. Došao sam do nje i rekao joj: 'Selam alejk, Allahova robinjo!', a ona mi odgovori: ''Selam' bit će riječi Gospodara Samilosnog.' (Ja-Sin 58.)

Upitah je: 'Šta te je dovelo na ovo mjesto?', a ona reče: 'Obaviti hadž radi Allaha dužan je svako ko je u mogućnosti.' (Ali 'Imran, 97.)

Upitah je kako se zove, a ona odgovori: 'Spomeni u Knjizi Merjemu!' (Merjem, 16.) Upitah je za očevo ime, a ona odgovori: 'Mi smo Nuha narodu njegovom poslali.' (Nuh, 1.)

Upitah je ima li djece, a ona reče: 'Ili im daje i mušku i žensku djecu.' (Eš-Šura, 50.) 'Kako se zovu?' – upitah, a ona veli: 'Spomeni u Knjizi Ismaila!' (Merjem, 54.) 'Spomeni u Knjizi Musa'a!' (Merjem 51.) 'O Davude, mi smo te učinili halifom na zemlji.' (Sad, 26.)

Upitah je: 'Allahova robinjo, želiš li jahati moju kamilu?', a ona reče: 'Za dobro koje učinite Allah sigurno zna.' (El-Bekare, 215.)

Kada je htjela da uzjaše, reče: 'Reci vjernicima neka obore poglede svoje!' (En-Nur, 30.) Kad je stavila svoju nogu da uzjaše, reče: 'Bismillah!' A kad se popela na kamilu, reče: 'Elhamdu lillah!' 'Hvaljen neka je Onaj Koji nam je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići!' (Ez-Zuhruf, 13.) Kada je krenula da siđe sa kamile reče: 'Gospodaru, spusti me na mubarek-mjesto, Ti to najbolje umiješ!' (El-Mu'minun, 29.)

Kad je sišla, upitah je želi li hranu, a ona reče: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti.' (Merjem, 26.) Kada Sunce zađe, dođoše njeni sinovi, pa im ona reče: 'Pošaljite jednog od vas sa ovim srebrenjacima vašim u grad i neka vidi kod koga je najčistija hrana, pa neka vam od njega donese hranu i neka bude ljubazan!' (El-Kehf, 19.)

Nakon što je jela, malo prilegnu, pa je upitah: 'Šta ti je, Allahova robinjo?', a ona reče: 'Smrtne muke su zaista došle, to je nešto od čega ne možeš pobjeći!' (Qaf, 19.) Kad je umrla, vidio sam je u snu i upitao za njeno stanje, a ona mi reče: 'Oni koji su se Allaha bojali borave u džennetskim baščama i pored rijeka, na mjestu u kome su zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.' (El-Qamer, 54-55.)''

Molim Dragog Allaha da učini da nam Kur'an bude svjetlo u našim srcima i putokaz i vodič u našim djelima.

Molim Dragog Allaha da učini da nam Kur'an bude prijatelj na Dunjaluku, sugovornik u mezaru, šefadžija na Sudnjem danu, svjetlo na Sirat-ćupriji, prijatelj u Džennetu i zaštita od Džehennema.

 

Molim Dragog Allaha da nam pomogne da se okoristimo Kur'anom i da se usrećimo njegovim propisima, mudrim savjetima i opomenama. Amin.

Merjem bint Nuh.doc
Microsoft Word Dokument 47.5 KB